• Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)

  Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)

 • Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)
  Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

 • Bağışlama Sözleşmeleri

  Bağışlama Sözleşmeleri

 • Bağışlama Sözleşmeleri
  Bağışlama Sözleşmeleri
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ? BİRİNCİ BÖLÜM

  KAZANDIRMA KAVRAMI VE BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİ

  I.  KAZANDIRMA KAVRAMI

  II. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI,
      BU UNSURLARI SAĞLADIĞI HALDE
      BAĞIŞLAMA SAYILAMAYAN KAZANDIRMALAR ve BAĞIŞLAMA TİPLERİ

   

  ? İKİNCİ BÖLÜM

  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI

  I.   BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN
       İRADE BEYANLAR

  II.  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASINDA
       ARANAN EHLİYET

  III. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASINDA
       ARANAN ŞEKİL

   

  ? ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİ

  I.  BAĞIŞLAYAN AÇISINDAN SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

  II. BAĞIŞLANAN AÇISINDAN SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

   

  ? DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN ORTADAN KALKMASI

  I.   SÖZLEŞMENİN KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKMASI

  II.  SÖZLEŞMENİN TARAF İRADESİ İLE
       ORTADAN KALKMASI

  III. SÖZLEŞMENİN HÂKİM KARARIYLA
       ORTADAN KALKMASI

 • Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma

  Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma

 • Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma
  Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  BİRİNCİ BÖLÜM

  METODOLOJİ

  • I) ARAŞTIRMANIN TEMEL SORUNSALI VE KAPSAMI

  • II) ARAŞTIRMADA UYGULANAN YÖNTEM

  • III) VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ VE YORUM SÜRECİ

  İKİNCİ BÖLÜM

  KAVRAMSAL ÇERÇEVE

  • I)  BİR CİN HİKÂYESİ: CEZA KANUNU VE
        UYGULAMADA HAKSIZ TAHRİK

  • II) HUKUKUN YEREL BİLGİSİ: HUKUK KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE TEORİK SOYAĞACI

  • III) ERKEKLİĞİN YAZISIZ KANUNU: HEGEMONİK ERKEKLİK VE ERİL TAHAKKÜM

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  YARGI KARARLARINDA ERKEKLİĞİN HALLERİ-
  ERİL TAHAKKÜMÜN GÖRÜNÜMLERİ

  • I)  “ERKEKLİĞİME DOKUNDU”: KIRILGAN ERKEKLİKLER

  • II) “NE BAKIYORSUN LAN”: ERİL PERFORMANSLAR

  • III) “SÖZÜMÜ DİNLEMEDİ”: LİBİDO DOMİNANDİ VE BOZULAN PAZARLIK

  SONUÇ

   

 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

  Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar
  Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Esasları

  • Medeni Hukukta Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

 • Türk İş Hukukunda Evde Çalışma

  Türk İş Hukukunda Evde Çalışma

 • Türk İş Hukukunda Evde Çalışma
  Türk İş Hukukunda Evde Çalışma
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

   

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI:

  • Atipik Bir Çalışma Modeli Olarak Evde Çalışmaya İlişkin Genel Bilgiler

  • Bireysel İş İlişkileri Ve Borçlar Hukuku Açısından Evde Çalışma

  • Toplu İş İlişkileri Açısından Evde Çalışma

  • Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Evde Çalışma

 • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası

  Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası

 • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası
  Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası
  20.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitap, hukuk öğrenimi görmemiş olanlara, hukuk ve hukukun bazı kavramları hakkında bilgi verme amacını gütmektedir. Bu nedenle, basit ve anlaşılır bir biçimde konuların ele alınmasına çalışılmıştır. Kitabın birinci bölümünde, hukuk ile ilgili bazı temel bilgilere, ikinci bölümünde de hukukun bazı temel kavramlarına yer verilmiştir. Bunlar, bir el kitabı çerçevesi içinde ve her şeyden önce öğrencilerin derslerini izleyebilmelerine olmak için ele alınmıştır (Önsöz).

 • Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı

  Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı

 • Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı
  Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı
  37.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Halkla ilişkilerin doğuşu ve öneminin artması

  ·          Halkla ilişkilerde komşu kavramlar ve tanımlama

  ·          Yönetimin yapı işleyiş ve kararlarının halka açıklanması: tanıtım (tanıtma)

  ·          Yönetimin halkın gereksinim ve isteklerini öğrenmesi: tanıma

  ·           Osmanlı İmparatorluğunda hakla ilişkiler

  ·          Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin özgün sorunları

  ·          Uygulamada eksiklikler ve sonuçları

  ·          Özel kuruluşlarda halkla ilişkiler

  ·          Kurum içi halkla ilişkiler

  ·          Halkla ilişkilerde araç ve yöntemler

  ·          Önemi artan uygulamalar

  ·          Kriz dönemlerinde halkla ilişkiler

  ·          Reklamcılık

  ·          Halkla ilişkilerde yeni bir kurum önerisi (ombudsman)

  ·          Halkla ilişkilerin geleceği

 • Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 41. Bası

  Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 41. Bası

 • Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 41. Bası
  Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 41. Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu yeni bası yapılırken, önceki basılarda yer alan ve anlamayı güçleştiren bazı ifadelerin sadeleştirilmesi ana amaç olmuş; bu suretle, hukukçular yanında, bütün okuyuculara, yararlanma kolaylığı sağlamaya çalışılmıştır. Ayrıca, sarf edilen bütün dikkate rağmen, yeni basılar yapılırken eklenen, çıkartılan veya yeniden düzenlenen kısımlarda ortaya çıkan bası hatalarının giderilmesine, âzamî gayret sarfedilmiştir.

  Ondokuzuncu basıdan itibaren, konuların sonuna eklenen çoktan seçmeli soruların tahminimizin çok üstünde ilgi görmesi, bizi bu hususta cesaretlendirmiş ve yeni basılar açısından teşvikkâr olmuştur.

  Yeni Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri işlenmiştir. (Önsöz’den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Hukuka Giriş; Toplum Düzeni Ve Toplumsal Davranış (Sosyal Düzen) Kuralları

  ·          Medenî Hukuk Hakkında Genel Açıklamalar

  ·          Başlangıç Hükümleri; Başlangıç Hükümlerine İlişkin Genel Bilgiler

  ·          Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler); Kişiler Hukukunun

  ·          Kanunî Düzenlemedeki Yeri Ve Önemi

  ·          Tüzel Kişiler; Tüzel Kişilere İlişkin Genel Bilgiler

  ·          Aile Hukuku; Giriş, Aile Kavramı, Aile Hukukunda Geçerli Olan İlkeler

  ·          Vesayet Hukuku; Velâyet Ve Vesayet Arasındaki Başlıca Farklar

  ·          Miras Hukuku

  ·          Eşya Hukuku; Giriş, Eşya Hukukuna İlişkin Genel Açıklamalar

  ·          Çoktan Seçmeli  5 Şıklı Sorular

 • Katkı - Katılma Alacağı Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar - 6. Bası

  Katkı - Katılma Alacağı Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar - 6. Bası

 • Katkı - Katılma Alacağı Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar - 6. Bası
  Katkı - Katılma Alacağı Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar - 6. Bası
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Önceki basıya önsözümde ifade ettiğim gibi, yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'muzun 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesinden son-a,bu alanda getirilen en önemli değişiklik olan "edinilmiş mallara katılma" rejimi çok geniş kesimler tarafından tam olarak anlaşılamamıştır. Yeni Medeni Kanunu'muzdan önceki dönemde de Yargı Kararlan ile geliştirilen ve yeni yasanın 227. maddesi ile yasa hükmü haline getirilen "katkı alacağı" ile yeni yasal mal rejimi olan "edinilmiş mallara katılma rejiminden" doğan "katılma alacağı" kavramları, koşulları, hesaplanması, aralarındaki farklar bakımından karıştırılmaya müsait konular olarak karşımıza çıkmıştır. Bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla basit örnekler ve anlatım yöntemi içeren bu eserin birinci basısını hazırlayıp yayımladım. Esere gösterilen ilgi nedeniyle kısa zamanda tükenmesi karşısında yeni basıyı yapma ihtiyacı ortaya çıktı.

  Eserin bu basısında, öncelikle bu arada yürürlüğe giren yeni Hukuk Muhakemeleri, Borçlar, Ticaret Kanunları'nın konumuzla ilgili kısımlarında gerekli güncelleştirmeler yapıldı. Bunun dışında bu arada söz konusu alacaklarla ilgili olarak üretilen içtihatlara yer verildi. Bu içtihatlar arasında özellik gösterenler eserin bu basısında ilgili konularda ele alınmış ve okuyucuya kolaylık olması açısından kitabın ekler kısmında da aynen yayımlanmıştır. Bunlar arasında özellikle bu tür alacaklarda çok tartışmalı hale gelen zamanaşımı süresi ve başlangıcı ile yeni HMK.muzun 107. maddesi ile getirilen "belirsiz alacak davası" nın zamanaşımına etkileri konusu üzerinde geniş olarak durulmuştur.

  Bütün bunlardan başka bu arada bana intikal eden dosyalarla ilgili olarak vermiş olduğum özellik arz eden bazı bilirkişi raporlarına da kitabın ekler kısmında yer verilmiştir.

  Bu eserimizle ilgilenenlerin eleştirileri ve uyanları bunun gelecek basılarda daha faydalı olmasına hizmet edecektir. (Önsöz'den)

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Katkı Alacağı

  ·         Kavram, Tanım

  ·         Katkı Alacağının Koşulları

  ·         Katkı Alacağının Hukuksal Niteliği

  ·         Katkı Alacağının Benzer Alacaklardan Farkı

  ·         Katkı Alacağının Dönemi

  ·         Katkı Alacağının İspatı ve Hesaplanması

  ·         Katkı Alacağını Ödenmesi

  ·         Katkı Alacağında Zamanaşımı

  ·         Katkının Eski ve Yeni Medeni Kanunlarımız Döneminde Gerçekleşmesi Açısından Yaratılan Farklar ve Eleştirisi

  ·         Mal Rejimleri     

  ·         Genel Olarak Mal Rejimleri

  ·         Katılma Rejimine Hâkim Olan İlkeler

  ·         Katılma Rejiminin Süresi

  ·         Katılma Rejiminde Mal Türleri

  ·         Katılma Rejiminin Tasfiyesi

  ·         Ölüm Halinde Sağ Kalan Eşin Katılma Rejimindeki Haklarıyla Miras Hakkı Arasındaki Farklar

  ·         Katılma Rejimiyle Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi Arasındaki Farklar

  ·         Katılma Rejiminin Yararları

  ·         Katılma Rejiminin Yürürlüğe Girişi

  ·         Bilirkişi Raporları

  ·         Yargıtay Kararları

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 20. Bası

  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 20. Bası

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 20. Bası
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 20. Bası
  81.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

   

  ·          Birinci Bölüm: Borçlar Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Temel Kavramlar

  ·          Borçlar Hukukunun Konusu Ve Kaynakları

  ·          Borçlar Hukukunun Temel Kavramları

  ·          İkinci Bölüm: Borcun Kaynakları

  ·          Hukuksal İşlemlerden Doğan Borçlar; Hukuksal Açıdan Önemli Olan Olaylar-Hukuksal İşlemler

  ·          Sözleşmeden Doğan Borçlar; Sözleşmenin Kurulması, Sözleşme Özgürlüğü – Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa  İn Contrahendo), Sözleşmenin Geçerliliği, Temsil, Sözleşmelerin Yorumu Sözleşmelerin Uyarlanması-Sözleşme Vaadi, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme

  ·          Haksız Fiilden Doğan Borçlar; Kusura Dayanan Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk Halleri, Haksız Fiilin Hüküm Ve Sonuçları

  ·          Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

  ·          Üçüncü Bölüm: Borçların Hüküm Ve Sonuçları 

  ·          İfa; İfa Yeri Ve Zamanı, Tarafları, Konusu, Sırası, Para Borçlarında İfa Ve Faiz, İfanın İspatı

  ·          Borca Aykırılık; Genel Olarak Borca Aykırılık, Kusurlu İmkansızlık, Gereği Gibi İfa Etmeme (Kötü İfa), Temerrüt 

  ·          Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar

  ·          Borçlar Ve Alacaklılar Arasında Teselsül

  ·          Koşullar (Şarta Bağlı Borçlar)

  ·          Bağlanma Parası-Cayma Parası Ve Ceza Koşulu

  ·          Alacağın Devri Ve Borcun Üstlenilmesi

  ·          Beşinci Bölüm: Borçların Borç İlişkilerinin Sona Ermesi

 • Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası

  Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası

 • Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası
  Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

   

  ·          Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk; uluslararası toplum ilişkileri ve hukuk, uluslararası hukukun temel özellikleri; tanım ve terim sorunu, hukuk niteliği ve öteki hukuk düzenlerinden farkları, iç hukuk ve AB hukuku düzenleri ile ilişkileri; uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri, uluslararası hukuk ve AB hukuku ilişkileri, uluslararası hukuk kurallarının taraflara göre bağlayıcılığı sorunu

  ·          Uluslararası hukuk kurallarının oluşturulması, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukta hukuksal işlemler

  ·          Andlaşmalar (Treaties, Traités, Vertrage); andlaşmalarla iligili genel bilgiler, andlaşmaların yapılışı, andlaşmaların hukuksal geçerliliği, andlaşmaların hukuksal etkileri ve yorumlanması, andlaşmaların sona ermesi uygulanmalarının durdurulması ya da hükümlerinin değiştirilmesi

  ·          Yapılageliş (Teamül ya da örf ve adet); yapılageliş kurallarının öğeleri,  yapılageliş kurallarının oluşumu ve uluslararası hukuktaki yeri,  yapılageliş kurallarının kodifikasyonu sorunu

  ·          Tek taraflı uluslararası hukuk işlemleri; temel özellikleri, geleneksel tek-taraflı uluslararası hukuk işlemleri, uluslararası örgüt kararları

  ·          Yardımcı kaynaklar; yargı ya da hakemlik organları kararları (içtihat), öğreti (doktrin)

  ·          Uluslararası hukukun kişileri; uluslararası kişilik kavramı,  uluslararası hukukta  devletin kurucu  öğeleri, uluslararası hukukta devletin yetkisi, devlet türleri ve uluslararası hukuktaki etkileri

  ·          Devletler dışındaki birimler; devlet niteliği kazanmamış insan toplulukları, uluslararası örgütler, özel hukuk kişileri

  ·          Uluslararası hukukun mekansal kuralları; kara ülkesine ilişkin uluslararası hukuk kuralları, uluslararası deniz hukuku, uluslararası hava hukuku, uzay hukuku, çevrenin uluslararası düzeyde korunması

  ·          Uluslararası hukukun uluslararası düzeydeki ekonomik ilişkilere yönelik kuralları; uluslararası ekonomik ilişkileri düzenleyen başlıca ekonomik uluslararası örgütler; Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Malların ve hizmetlerin serbest dolaşımına yönelik ve bunlarla bağlantılı konulara yönelik kurallar, para ve ödemeler dengesine yönelik kurallar, uluslararası yatırımlara yönelik kurallar

  ·          Uluslararası hukuk düzeninde yer alma; Uluslararası hukukta tanıma, devletlerin ardıl olması (halefiyeti) 

  ·          Uluslararası ilişkilerin ve faaliyetlerin yürütülmesi; devletlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri, devlet niteliği kazanamamış birimlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri

  ·          Uluslararası hukuka uyulmasının sağlanması; uluslararası sorumluluk, uluslararası önlemler ve zorlama yolları

  ·          Uluslararası toplumda uyuşmazlıkların çözümü

 • İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası

   İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası

 • İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası
  İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası
  75.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  İdare Hukuku, hukukun en genç dalı olma özelliğiyle birlikte, hukuk dalları içinde en süratli gelişme istidadını da bünyesinde barındırır. İdare Hukukunun temel konularından birini oluşturan idari teşkilat, devleti ve devletten doğan tüzel kişilerin kuruluş ve işleyişini inceler. Bu yönüyle teknik anlamda iyi bir devlet idaresinin şartları ve kurallarının belirlenmesi İdare Hukukunun incelediği konulardandır. Günümüz anlayışına göre İdare Hukuku, idarenin örgütlenmesi, kamu görevlileri ve memurların statüleri, idari usul ve esasların ilke ve kurallarını kamu yararı ve insan hakları perspektifinden bakılmasını sağlamaya çalışır. Diğer hukuk dallarında da geçerli olan kanun koyucunun kendisini hukuk kurallarının, ilkelerinin, değerlerinin sadece yaratıcısı olarak görmesi değil, aynı zamanda kuralların kaynağının, cevherinin arayıcısı olması anlayışı içinde bulunması gerekliliği, İdare Hukukuna ilişkin düzenlemeler açısından hayati derecede önem taşımaktadır.

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı

  Gözden Geçirilmiş,

    

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·         İdari Etkinliklerin Hukuki Çerçevesi

  ·         I. Devletin Oluşumu ve Özellikleri

  ·         II. İdare Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynakları

  ·         Anayasada Öngörülen İdareye ilişkin Temel İlkeler ve Türk İdare Teşkilatı

  ·         I. İdarenin Kanuniliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkeleri

  ·         II. Kamu Tüzelkişiliği

  ·         III. Türk İdari Teşkilatına Hakim Olan Anayasa İlkeleri

  ·         İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler

  ·         I. Tanımı ve Özellikleri

  ·         II. İdari İşlem Türkleri

  ·         III. İdari işlemin Unsurları

  ·         IV. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi

  ·         V. İdari İşlemlerin Sona Ermesi

  ·         Kamu Hizmeti

  ·         I. Kamu Hizmeti Kavramının önemi, Tanımı, Kurulması ve Özellikleri

  ·         II. Kamu Hizmetinin Yürütülmesinde Egemen Olan İlkeler

  ·         III. Yeni Kamu Hizmeti Anlayışı ve Kamu Hizmetlerin Yürütülmesi Sürecinde Hesap Verilebilirlik

  ·         IV. Kamu Hizmetlerinin Türleri

  ·         V. Kamu Hizmetlerinin Görülme Yöntemleri

  ·         İdari Kolluk

  ·         I. Genel Olarak

  ·         II. Tanım, Amacı ve Türleri

  ·         III. Kolluk Makamları, İşlemleri ve Usulleri

  ·         IV. Kolluk Yetkisinin Sınırları ve Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi

  ·         İdarenin Sorumluluğu

  ·         I. Genel Olarak

  ·         II. İdari Hukukunda Sorumluluk

  ·         III. İdarenin Sorumluluk Sebepleri

  ·         IV. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller

  ·         Kamu Malları

  ·         I. Kamu Malları Kavramı

  ·         II. Kamu Mallarının Türleri

  ·         III. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi

  ·         IV. Kamu Mallarından Yararlanma

  ·         V. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi

  ·         Kamu Görevlileri

  ·         I. Giriş

  ·         II. Devlet Memurları Kanunu’na Göre Kamu Görevlisi Türleri

  ·         III. Devlet Memurluğunun Tanımı, Memuriyete Giriş Koşulları, Memurların yetiştirilmesi ve Değerlendirilmesi

  ·         IV. Memurların Tabi Oldukları Yükümlülük ve Sınırlamaları ile Hak ve Ayrıcalıkları

  ·         V. Memurlara Tanının Haklar

  ·         VI. Memurların Mali (Akçalı) Sorumluluğu

  ·         VII. Memurlar Hakkında Disiplin Kovuşturması

  ·         VIII. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması

  ·         IX. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Memuriyetin Sona Ermesi

 • Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları

  Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları

 • Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları
  Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

 • Rücu Hakkı

  Rücu Hakkı

 • Rücu Hakkı
  Rücu Hakkı
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Rücu Kavramı

  • Rücu Hakkının Kaynakları

  • Rücu Hakkının Genel Koşulları

  • Rücu Hakkının Özel Koşulları

  • Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının Genel Sonuçları

  • Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının Özel Sonuçları

  • Rücu Hakkına Dayalı Alacaklarda Zamanaşımı

   

 • Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği

  Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği

 • Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği
  Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  • Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Bu İlkeye Dayanan Hükümet Sistemleri

  • Hükümet Sistemlerinde Devlet Başkanı/Cumhurbaşkanının Konumu ve İşlevi

  • Parlamenter Sistem İçinde Halk Tarafından Seçilen Cumhurbaşkanı – Suı Generıs Örnek Türkiye

 • İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu

  İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu

 • İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu
  İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu
  40.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  • Uluslararası Hukukun Eskimeyen Tartışması: İnsani Müdahale

  • Koruma Sorumluluğunun Doğuşu ve Gelişimi

  • Koruma Sorumluluğu Bir Uluslararası Hukuk

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır