Kitaplar

Eser Sözleşmesi

 • 75,00 ₺

Eser Sözleşmesi

Ceza Hukuku Özel Hükümler

 • 84,00 ₺

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Ceza Hukuku Genel Hükümler

 • 75,00 ₺

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza Muhakemesi Hukuku

 • 75,00 ₺

Ceza Muhakemesi Hukuku

Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri)

 • 38,00 ₺

Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri)

Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

 • 116,00 ₺

Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

 • 70,00 ₺

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu

 • 65,00 ₺

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu

İmar Planı Değişikliği

 • 61,00 ₺

İmar Planı Değişikliği

Konsorsiyum Sözleşmesi

 • 42,00 ₺

Konsorsiyum Sözleşmesi

Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi

 • 70,00 ₺

Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi

Akdi Vekalet Ücreti ve Avukatın Hukuki Sorumluluğu

 • 70,00 ₺

Akdi Vekalet Ücreti ve Avukatın Hukuki Sorumluluğu

Kira Tespiti ve Uyarlama Davaları

 • 70,00 ₺

Kira Tespiti ve Uyarlama Davaları

Psikiyatristin Hukuki Sorumluluğu

 • 47,00 ₺

Psikiyatristin Hukuki Sorumluluğu

Avukatlık Hukuku

 • 186,00 ₺

Avukatlık Hukuku

Köy ve Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Hukuk Kitabı

 • 65,00 ₺

Köy ve Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Hukuk Kitabı

Genel Seçimlere İlişkin Mevzuat ve Karar Özetleri

 • 47,00 ₺

Genel Seçimlere İlişkin Mevzuat ve Karar Özetleri

Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 • 70,00 ₺

Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Aşırı Yararlanma (Gabin)

 • 51,00 ₺

Aşırı Yararlanma (Gabin)

Vakıflar Hukuku ve Mevzuat

 • 232,00 ₺

Vakıflar Hukuku ve Mevzuat

Çocuk Hakları Hukuku

 • 51,00 ₺

Çocuk Hakları Hukuku

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

 • 42,00 ₺

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

Kamu İhale Hukukuna Egemen Olan Temel İlkeler

 • 47,00 ₺

Kamu İhale Hukukuna Egemen Olan Temel İlkeler

İnşaat Sözleşmesi

 • 42,00 ₺

İnşaat Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kitle İletişim Özgürlüğü

 • 28,00 ₺

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kitle İletişim Özgürlüğü

Avukatlık Sözleşmesi ve Ücreti

 • 51,00 ₺

Avukatlık Sözleşmesi ve Ücreti

Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi

 • 47,00 ₺

Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi

Klinik İlaç Araştırmalarında Hukuki Sorumluluk

 • 42,00 ₺

Klinik İlaç Araştırmalarında Hukuki Sorumluluk

Kira Sözleşmesinde Fesih ve Tahliye Davaları

 • 135,00 ₺

Kira Sözleşmesinde Fesih ve Tahliye Davaları

Önalım (Şuf'a) Davaları

 • 139,00 ₺

Önalım (Şuf'a) Davaları

Avukatlık Sözleşmesi

 • 51,00 ₺

Avukatlık Sözleşmesi

Tebligat Hukuku

 • 163,00 ₺

Tebligat Hukuku

Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri

 • 42,00 ₺

Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri

Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü

 • 51,00 ₺

Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü

İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları

 • 42,00 ₺

İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları

Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Koruma Mekanizmaları

 • 33,00 ₺

Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Koruma Mekanizmaları

Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma

 • 38,00 ₺

Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu

 • 33,00 ₺

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu

Eser Sözleşmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi

 • 33,00 ₺

Eser Sözleşmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi

İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu

 • 42,00 ₺

İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu

Kamu Alımlarında İdari Denetim

 • 38,00 ₺

Kamu Alımlarında İdari Denetim

İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı

 • 28,00 ₺

İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı

Biyometrik Yöntemler ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

 • 25,00 ₺

Biyometrik Yöntemler ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

Vekalet Sözleşmesinde Ücret

 • 33,00 ₺

Vekalet Sözleşmesinde Ücret

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu

 • 24,00 ₺

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu

 • 38,00 ₺

Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu

Seçmenlerin Kişi Tercihi Açısından Seçim Sistemleri

 • 24,00 ₺

Seçmenlerin Kişi Tercihi Açısından Seçim Sistemleri

Alt Vekalet

 • 33,00 ₺

Alt Vekalet

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesinin Müteahhidin Temerrüdü sebebiyle Sona Ermesi

 • 42,00 ₺

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesinin Müteahhidin Temerrüdü sebebiyle Sona Ermesi