Kitaplar

Fransızca Dilbi...

 • 44,90 ₺

 • 40,41 ₺

Fransızcada İlg...

 • 47,90 ₺

 • 43,11 ₺

Adli Yargı Huku...

 • 335,00 ₺

 • 318,25 ₺

Harflerden Sesl...

 • 29,90 ₺

 • 26,91 ₺

Fransızca Sözcü...

 • 49,90 ₺

 • 44,91 ₺

Avukatlık Meslek Kuralları TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında

 • 54,90 ₺

Avukatlık Meslek Kuralları TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında

Uluslararası Ceza Hukuku

 • 69,00 ₺

Uluslararası Ceza Hukuku

Kriminoloji

 • 69,00 ₺

Kriminoloji

Tıbbi Uygulama Hataları

 • 54,90 ₺

Tıbbi Uygulama Hataları

Tüm Yönleriyle Çocuk İstismarı-2

 • 71,00 ₺

Tüm Yönleriyle Çocuk İstismarı-2

Uygulamalı Çek Rehberi

 • 92,50 ₺

Uygulamalı Çek Rehberi

Avukatlık Hukuku

 • 176,00 ₺

Avukatlık Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku II

 • 39,50 ₺

Ceza Muhakemesi Hukuku II

İmar Affı ve İlgili Mevzuat

 • 51,00 ₺

İmar Affı ve İlgili Mevzuat

Açıklamalı-Şematik Pratik Çalışma Kitabı III Ceza Hukuku Özel Hükümler

 • 41,50 ₺

Açıklamalı-Şematik Pratik Çalışma Kitabı III Ceza Hukuku Özel Hükümler

Çevre Ekonomisi

 • 31,00 ₺

Çevre Ekonomisi

Açıklamalı-Şematik Pratik Çalışma Kitabı II

 • 52,50 ₺

Açıklamalı-Şematik Pratik Çalışma Kitabı II

Açıklamalı-Şematik Pratik Çalışma Kitabı I Ceza Hukuku Genel Hükümler

 • 32,50 ₺

Açıklamalı-Şematik Pratik Çalışma Kitabı I Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza Muhakemesi Hukuku

 • 83,00 ₺

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar (Tamamı Çözümlü)

 • 63,00 ₺

Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar (Tamamı Çözümlü)

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

 • 120,50 ₺

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

 • 82,50 ₺

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku

 • 92,50 ₺

Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku

Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar

 • 51,00 ₺

Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

 • 106,50 ₺

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar

 • 53,50 ₺

Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku

 • 124,00 ₺

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku

Ceza Hukuku Genel Hükümler

 • 88,00 ₺

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

 • 90,50 ₺

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza Muhakemesi Hukuku I

 • 43,50 ₺

Ceza Muhakemesi Hukuku I

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku

 • 69,50 ₺

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

 • 97,00 ₺

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku

 • 64,00 ₺

Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar

 • 64,50 ₺

Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar

İzalei Şüyu Ortaklığın Giderilmesi Paylaşma Davaları

 • 264,00 ₺

İzalei Şüyu Ortaklığın Giderilmesi Paylaşma Davaları

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 • 333,50 ₺

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

 • 254,50 ₺

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

101 Soruda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

 • 30,50 ₺

101 Soruda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Hukuki ve Cezai Yönleriyle Kıymetli Evrak Hukuku Bono-Poliçe-Çek

 • 315,00 ₺

Hukuki ve Cezai Yönleriyle Kıymetli Evrak Hukuku Bono-Poliçe-Çek

Arsa Payı Düzeltme Davası

 • 63,00 ₺

Arsa Payı Düzeltme Davası

İnşaat Davalarında İspat

 • 148,00 ₺

İnşaat Davalarında İspat

Tüm Yönleriyle Kentsel Dönüşüm

 • 77,00 ₺

Tüm Yönleriyle Kentsel Dönüşüm

Önalım Hakkı

 • 77,00 ₺

Önalım Hakkı

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

 • 78,50 ₺

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

100 Soruda Yapı Denetimi

 • 51,00 ₺

100 Soruda Yapı Denetimi

İşletme Yönetimi

 • 39,90 ₺

İşletme Yönetimi

İşletme Bilgisi ve Yönetimi

 • 32,90 ₺

İşletme Bilgisi ve Yönetimi

Yönetim ve Organizasyon

 • 44,90 ₺

Yönetim ve Organizasyon

İşletme

 • 29,90 ₺

İşletme

Yeni İktisat Okulları

 • 24,90 ₺

Yeni İktisat Okulları

Oyun Teorisi Eşliğinde Sanayi Ekonomisi

 • 44,90 ₺

Oyun Teorisi Eşliğinde Sanayi Ekonomisi

Para Teori-Politika-Uygulama

 • 30,00 ₺

Para Teori-Politika-Uygulama

Miktar Teorisi

 • 49,90 ₺

Miktar Teorisi

Makro Ekonomi

 • 53,90 ₺

Makro Ekonomi

Avukatlık Sözleşmesi, Avukatlık Ücreti ve Vekalet Ücreti

 • 291,50 ₺

Avukatlık Sözleşmesi, Avukatlık Ücreti ve Vekalet Ücreti

Avukatın Yargılama Sürecindeki Hakları

 • 74,00 ₺

Avukatın Yargılama Sürecindeki Hakları

Örnek Sözleşme Metinleri

 • 305,50 ₺

Örnek Sözleşme Metinleri

Yargı Kararları Işığında Kentsel Dönüşüm, Riskli Yapılar ve Yargısal Denetim

 • 66,50 ₺

Yargı Kararları Işığında Kentsel Dönüşüm, Riskli Yapılar ve Yargısal Denetim

Tıp Hukuku

 • 215,00 ₺

Tıp Hukuku

Eser Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

 • 264,00 ₺

Eser Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenmelidir?

 • 83,00 ₺

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenmelidir?

Girişimciler İçin İnşaat ve Müteahhitlik

 • 46,00 ₺

Girişimciler İçin İnşaat ve Müteahhitlik

Tebligat Hukuku Bilgisi

 • 43,90 ₺

Tebligat Hukuku Bilgisi

İnşaat Sözleşme Yönetimi

 • 199,00 ₺

İnşaat Sözleşme Yönetimi

100 Soruda Kent Konseyi

 • 51,00 ₺

100 Soruda Kent Konseyi

Adli Psikolojiye Giriş

 • 41,50 ₺

Adli Psikolojiye Giriş

Tıbbi Müdahaleye Rıza

 • 60,00 ₺

Tıbbi Müdahaleye Rıza

Tebligat Hukuku

 • 291,50 ₺

Tebligat Hukuku

Temel Adli Bilimler Kavram-Teori-Uygulama

 • 60,00 ₺

Temel Adli Bilimler Kavram-Teori-Uygulama

Temel Kriminalistik

 • 49,00 ₺

Temel Kriminalistik

Adli Tıp Hukuku Dersleri

 • 26,00 ₺

Adli Tıp Hukuku Dersleri

Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku

 • 22,00 ₺

Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku

Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları

 • 83,00 ₺

Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları

Tüm Yönleriyle Çocuk İstismarı-1

 • 74,00 ₺

Tüm Yönleriyle Çocuk İstismarı-1

İmar Hukuku Dersleri

 • 88,00 ₺

İmar Hukuku Dersleri

İmar Davaları Rehberi

 • 245,00 ₺

İmar Davaları Rehberi

Su Altı Olay yeri İnceleme

 • 25,50 ₺

Su Altı Olay yeri İnceleme

Sağlık Hukukunda Uzlaşma

 • 78,50 ₺

Sağlık Hukukunda Uzlaşma

Teori Ve Pratikte Uluslararası Güvenlik

 • 44,90 ₺

Teori Ve Pratikte Uluslararası Güvenlik

Kentsel Dönüşüm Kanunu ve İlgili Mevzuat

 • 120,50 ₺

Kentsel Dönüşüm Kanunu ve İlgili Mevzuat

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Şerhi

 • 134,50 ₺

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Şerhi

Kentsel Dönüşümün Özel Hukuuk Alanında Getirdiği Sorunlar

 • 52,50 ₺

Kentsel Dönüşümün Özel Hukuuk Alanında Getirdiği Sorunlar

Yeni Vakıflar Hukuku

 • 83,00 ₺

Yeni Vakıflar Hukuku

İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

 • 273,00 ₺

İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku

 • 125,0 ₺

Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi

 • 176,00 ₺

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi

Yangın Sonrası Olay Yeri İncelemesi -Temel Bilgiler-

 • 37,00 ₺

Yangın Sonrası Olay Yeri İncelemesi -Temel Bilgiler-

Tapu İptali ve Tescil Davaları

 • 268,50 ₺

Tapu İptali ve Tescil Davaları

İhale Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma

 • 60,00 ₺

İhale Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma

Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

 • 245,00 ₺

Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Tıbbi Müdahaleye Rızanın Özellik Gösterdiği Haller

 • 88,00 ₺

Tıbbi Müdahaleye Rızanın Özellik Gösterdiği Haller

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi

 • 55,50 ₺

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi

Kamu İhale Hukukunda 2300 Soruya 2300 Cevap

 • 273,00 ₺

Kamu İhale Hukukunda 2300 Soruya 2300 Cevap

Önalım Davaları Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

 • 264,00 ₺

Önalım Davaları Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

Kamu İhale Hukukuna İlişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı Karar Analizleri

 • 55,50 ₺

Kamu İhale Hukukuna İlişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı Karar Analizleri

İnşaat Hukukunda Yorum

 • 69,50 ₺

İnşaat Hukukunda Yorum

Hukuk Öğrencileri ve Uygulamacıları için Adli Tıp

 • 51,00 ₺

Hukuk Öğrencileri ve Uygulamacıları için Adli Tıp

Kat Mülkiyeti Kanunu

 • 273,00 ₺

Kat Mülkiyeti Kanunu

Tıp Hukukunda Çocuk Hastaların Hakları

 • 74,00 ₺

Tıp Hukukunda Çocuk Hastaların Hakları

Klinik Adli Tıp Adli Tıp Uygulamaları

 • 36,00 ₺

Klinik Adli Tıp Adli Tıp Uygulamaları

Avukatlar Hakkında Suç ve Disiplin Hukuku

 • 71,00 ₺

Avukatlar Hakkında Suç ve Disiplin Hukuku

Belediye Taşınmazları

 • 77,00 ₺

Belediye Taşınmazları

Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 • 69,50 ₺

Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Hukuki Unsurları Açısından Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemleri (Parselasyon) Bu İşlemlere Karşı İtiraz ve Dava

 • 125,00 ₺

Hukuki Unsurları Açısından Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemleri (Parselasyon) Bu İşlemlere Karşı İtiraz ve Dava

Tebligat Hukuku

 • 37,90 ₺

Tebligat Hukuku

İşletmelerde Halkla İlişkiler

 • 29,90 ₺

İşletmelerde Halkla İlişkiler

İcra ve İflas Kanunu'na Göre Kira ve Tahliye

 • 217,50 ₺

İcra ve İflas Kanunu'na Göre Kira ve Tahliye

Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Hukuku

 • 240,50 ₺

Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Hukuku

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Yargıcın Rolü ve Takdir Yetkisi

 • 51,00 ₺

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Yargıcın Rolü ve Takdir Yetkisi

Kriminoloji

 • 51,00 ₺

Kriminoloji

40 Soruda Yapı Kullanma İzni (İskan Belgesi)

 • 41,50 ₺

40 Soruda Yapı Kullanma İzni (İskan Belgesi)

100 Soruda Yapı Ruhsatı

 • 58,00 ₺

100 Soruda Yapı Ruhsatı

Bağımsız Çalışan Avukatların Sosyal Güvenlik Hak ve Yükümlülükleri

 • 60,00 ₺

Bağımsız Çalışan Avukatların Sosyal Güvenlik Hak ve Yükümlülükleri

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali -Yeni TTK, TBK, HMK ve Çek Kanununa Göre Öğretide ve Uygulamada

 • 81,50 ₺

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali -Yeni TTK, TBK, HMK ve Çek Kanununa Göre Öğretide ve Uygulamada

Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku

 • 162,00 ₺

Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku

İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması

 • 250,00 ₺

İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması

İhale Süreci İhalenin Feshi Davası Rehinli Takiplerde Sıkça Yapılan Hatalar

 • 111,00 ₺

İhale Süreci İhalenin Feshi Davası Rehinli Takiplerde Sıkça Yapılan Hatalar

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması

 • 278,00 ₺

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması

Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Rehberi

 • 60,00 ₺

Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Rehberi

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralı

 • 64,00 ₺

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralı

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Kusur

 • 64,50 ₺

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Kusur

İnşaat Hukuku

 • 301,00 ₺

İnşaat Hukuku

Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması

 • 273,00 ₺

Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması

Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu

 • 139,00 ₺

Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu

Taşınmaz Değerlemesi Taşınmaz Hukuku İmar Hukuku Değerleme Yöntemleri

 • 180,50 ₺

Taşınmaz Değerlemesi Taşınmaz Hukuku İmar Hukuku Değerleme Yöntemleri

Fransızca Dilbilgisi ve Çeviri Kılavuzu

 • 44,90 ₺

 • 40,41 ₺

Fransızca Dilbilgisi ve Çeviri Kılavuzu

Devlet İhale Kanunu

 • 74,00 ₺

Devlet İhale Kanunu

Kıymetli Evrak Poliçe - Bono - Çek - Makbuz Senedi - Varant

 • 255,50 ₺

Kıymetli Evrak Poliçe - Bono - Çek - Makbuz Senedi - Varant

Belediye Sorunları Rehberi

 • 171,50 ₺

Belediye Sorunları Rehberi

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi (2 Cilt)

 • 554,50 ₺

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi (2 Cilt)

Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku

 • 111,00 ₺

Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku

Kira Hukuku

 • 92,50 ₺

Kira Hukuku

Belediye Kanunu Büyükşehir Belediye Kanunu (Mevzuat CD'li)

 • 273,00 ₺

Belediye Kanunu Büyükşehir Belediye Kanunu (Mevzuat CD'li)

İhalelere Yönelik Şikayetler İhaleye veya Edimin İfasına Fesat Karıştırma

 • 115,50 ₺

İhalelere Yönelik Şikayetler İhaleye veya Edimin İfasına Fesat Karıştırma

Hemşirelikte Tıbbi Uygulama Hataları ve Hukuki Sonuçları

 • 55,50 ₺

Hemşirelikte Tıbbi Uygulama Hataları ve Hukuki Sonuçları

Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü

 • 92,50 ₺

Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü

Avrupa Birliği Kamu İhalesi Hukuku

 • 102,00 ₺

Avrupa Birliği Kamu İhalesi Hukuku

Fransızcada İlgeç ve Bağlaçları Kullanma Klavuzu

 • 47,90 ₺

 • 43,11 ₺

Fransızcada İlgeç ve Bağlaçları Kullanma Klavuzu

Taşıma Hukuku

 • 240,00 ₺

Taşıma Hukuku

İhale ve Sözleşme Yönetiminde Kamu Görevlilerinin Cezai - İdari - Mali Sorumlulukları

 • 74,00 ₺

İhale ve Sözleşme Yönetiminde Kamu Görevlilerinin Cezai - İdari - Mali Sorumlulukları

Adli Yargı Hukuk Rehberi 2 Cilt

 • 335,00 ₺

 • 318,25 ₺

Adli Yargı Hukuk Rehberi 2 Cilt

Çocuk Ceza Hukuku

 • 69,90 ₺

Çocuk Ceza Hukuku

İmar Hukuku

 • 102,00 ₺

İmar Hukuku

Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları

 • 57,50 ₺

Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları

Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Açısından Hekimlerin, Gebeliklerin Sonlandırılmasından Kaynaklanan Sorumluluğu

 • 51,00 ₺

Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Açısından Hekimlerin, Gebeliklerin Sonlandırılmasından Kaynaklanan Sorumluluğu

Klinik İlaç Araştırmalarında Denek Haklarının Korunması ve İdarenin Sorumluluğu

 • 53,50 ₺

Klinik İlaç Araştırmalarında Denek Haklarının Korunması ve İdarenin Sorumluluğu

Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu

 • 35,00 ₺

Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu

Sağlık Hukuku

 • 79,90 ₺

Sağlık Hukuku

İmar Kirliliğine Neden Olma ve Bağlantılı Görev Suçları

 • 55,50 ₺

İmar Kirliliğine Neden Olma ve Bağlantılı Görev Suçları

Harflerden Seslere Fransızcada Söyleyiş Yöntemleri Sesbilgisi

 • 29,90 ₺

 • 26,91 ₺

Harflerden Seslere Fransızcada Söyleyiş Yöntemleri Sesbilgisi

Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları

 • 51,00 ₺

Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları

İpotekte Sıra Sistemi ve Boş Dereceye İleşleme

 • 46,00 ₺

İpotekte Sıra Sistemi ve Boş Dereceye İleşleme

Belediyelerde Hizmet Sunumunda Süreç Yönetimi

 • 37,00 ₺

Belediyelerde Hizmet Sunumunda Süreç Yönetimi

Türk Ceza Kanunu'nda İhaleye İlişkin Suçlar

 • 41,50 ₺

Türk Ceza Kanunu'nda İhaleye İlişkin Suçlar

Siyaset Bilimi Araştırmaları Teori ve Türkiye Uygulamaları

 • 31,50 ₺

Siyaset Bilimi Araştırmaları Teori ve Türkiye Uygulamaları

Sözleşmeler Hukuku 2 Cilt

 • 277,50 ₺

Sözleşmeler Hukuku 2 Cilt

Karşı Vekalet Ücreti

 • 46,00 ₺

Karşı Vekalet Ücreti

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

 • 39,00 ₺

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Siyasi Partilerin Seçim Harcamalarının Denetimi

 • 37,00 ₺

Siyasi Partilerin Seçim Harcamalarının Denetimi

Eski Vakıf Hukuku

 • 74,00 ₺

Eski Vakıf Hukuku

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmanın Kısıtlanması ve Kısıtlamanın Yargısal Denetimi

 • 35,00 ₺

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmanın Kısıtlanması ve Kısıtlamanın Yargısal Denetimi

Fransızca Sözcük Bilgisi

 • 49,90 ₺

 • 44,91 ₺

Fransızca Sözcük Bilgisi

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davaları ve Ortaklıklar Hukukuyla Bağlantısı

 • 47,90 ₺

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davaları ve Ortaklıklar Hukukuyla Bağlantısı

Enerji Ekonomisi ve Politikaları

 • 54,90 ₺

Enerji Ekonomisi ve Politikaları

Yeni Bölgeselleşme Politikaları Ve Türkiye'de Bölge Yönetim

 • 34,90 ₺

Yeni Bölgeselleşme Politikaları Ve Türkiye'de Bölge Yönetim