Kitaplar

Kira Hukuku

 • 270,00 ₺

Kira Hukuku

Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri

 • 230,00 ₺

Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri

Ceza Hukuku Özel Hükümler

 • 118,00 ₺

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Kriminoloji

 • 53,00 ₺

Kriminoloji

Ceza Muhakemesi Hukuku

 • 75,00 ₺

Ceza Muhakemesi Hukuku

Kolluğun Başucu Kitabı

 • 85,00 ₺

Kolluğun Başucu Kitabı

Ceza Hukuku Genel Hükümler

 • 120,00 ₺

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

 • 108,00 ₺

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersleri

 • 91,00 ₺

Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersleri

Ceza Muhakemesi Hukuku

 • 94,00 ₺

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri

 • 88,00 ₺

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

 • 93,00 ₺

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Ceza Hukuku Genel Hükümler

 • 98,00 ₺

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Uluslararası Ceza Mahekemesinin Devlet Egemenliğine Etkisi

 • 37,00 ₺

Uluslararası Ceza Mahekemesinin Devlet Egemenliğine Etkisi

Kamu İhale El Kitabı

 • 78,00 ₺

Kamu İhale El Kitabı

Tapu İptali ve Tescil Davaları

 • 220,00 ₺

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinde Denetim

 • 75,00 ₺

Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinde Denetim

Ceza Yargılaması Hukuku

 • 63,00 ₺

Ceza Yargılaması Hukuku

İnşaat Sektörü İçin İhale ve Sözleşme Yönetimi Rehberi

 • 120,00 ₺

İnşaat Sektörü İçin İhale ve Sözleşme Yönetimi Rehberi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulama Çalışması ve Test Soruları

 • 44,00 ₺

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulama Çalışması ve Test Soruları

Ceza Mahkumiyetinin Seçme ve Seçilme Hakkına Etkisi

 • 38,00 ₺

Ceza Mahkumiyetinin Seçme ve Seçilme Hakkına Etkisi

Belediyelerde Yıkım Hukuku

 • 45,00 ₺

Belediyelerde Yıkım Hukuku

Kamu İhale Kılavuzu 3 Cilt A'dan Z'ye Açıklamalı, Gerekçeli KİK Kararları Örnekli

 • 350,00 ₺

Kamu İhale Kılavuzu 3 Cilt A'dan Z'ye Açıklamalı, Gerekçeli KİK Kararları Örnekli

Osmanlı Tıp Hukuku

 • 82,00 ₺

Osmanlı Tıp Hukuku

Avukatlık Sözleşmesinde Ücret

 • 60,00 ₺

Avukatlık Sözleşmesinde Ücret

Yeni Vakıfçının El Kitabı

 • 85,00 ₺

Yeni Vakıfçının El Kitabı

İmar Hukuku Dersleri

 • 35,00 ₺

İmar Hukuku Dersleri

Pazarlamacılık Sözleşmesi

 • 44,00 ₺

Pazarlamacılık Sözleşmesi

Ceza Hukuku Genel Hükümler

 • 85,00 ₺

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Noterlik Rehberi

 • 79,90 ₺

Noterlik Rehberi

Genel Kolluk (Polis - Jandarma - S.Güvenlik) Disiplin Hükümleri

 • 144,00 ₺

Genel Kolluk (Polis - Jandarma - S.Güvenlik) Disiplin Hükümleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira Tazminatı

 • 85,00 ₺

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira Tazminatı

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdari Yoldan Önlenmesi

 • 110,00 ₺

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdari Yoldan Önlenmesi

Belediye Gelirleri

 • 112,00 ₺

Belediye Gelirleri

Eser Sözleşmesi

 • 123,00 ₺

Eser Sözleşmesi

Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı

 • 138,00 ₺

Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı

Tapu İptali ve Tescil Davaları

 • 269,00 ₺

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu ve Temerrüdü

 • 60,00 ₺

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu ve Temerrüdü

İmar Kanunu Uygulama Rehberi

 • 169,00 ₺

İmar Kanunu Uygulama Rehberi

Taksitle Satış Sözleşmeleri

 • 50,00 ₺

Taksitle Satış Sözleşmeleri

Kamu İhaleleri Şikayet ve İtirazen Şikayet Hukuku

 • 113,00 ₺

Kamu İhaleleri Şikayet ve İtirazen Şikayet Hukuku

Sağlık Sektöründe Mobbing ve Hukuki Korunma Yolları

 • 54,00 ₺

Sağlık Sektöründe Mobbing ve Hukuki Korunma Yolları

Avukatlar İçin Müzakere Yetenekleri

 • 44,00 ₺

Avukatlar İçin Müzakere Yetenekleri

Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların İcrası

 • 57,00 ₺

Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların İcrası

Sulh Halinde Avukatın Ücret Alacağı

 • 73,00 ₺

Sulh Halinde Avukatın Ücret Alacağı

Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru Rehberi

 • 90,00 ₺

Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru Rehberi

Satış Sözleşmeleri

 • 163,00 ₺

Satış Sözleşmeleri

İfade ve Basın Özgürlüğü

 • 50,00 ₺

İfade ve Basın Özgürlüğü

Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri

 • 115,00 ₺

Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri

Dişhekiminin Yasal Sorumluluğu

 • 38,00 ₺

Dişhekiminin Yasal Sorumluluğu

Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması

 • 62,00 ₺

Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması

Vekalet Ücreti

 • 69,00 ₺

Vekalet Ücreti

Kıymetli Evrakın Zayi Olması ve İptal Davası

 • 62,00 ₺

Kıymetli Evrakın Zayi Olması ve İptal Davası

Hekimin Cezai Sorumluluğu

 • 73,00 ₺

Hekimin Cezai Sorumluluğu

Tüketici Olarak Hasta Hakları

 • 50,00 ₺

Tüketici Olarak Hasta Hakları

Kamu İhalelerinde Teminatlar

 • 73,00 ₺

Kamu İhalelerinde Teminatlar

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

 • 144,00 ₺

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmelerinde Zamanaşımı ve Uygulamaları

 • 73,00 ₺

Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmelerinde Zamanaşımı ve Uygulamaları

Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku ve CMR

 • 175,00 ₺

Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku ve CMR

Karşı Yan Vekalet Ücreti

 • 35,00 ₺

Karşı Yan Vekalet Ücreti

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Hukuksal Durumları

 • 38,00 ₺

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Hukuksal Durumları

Eski ve Yeni Vakıflar Mevzuatı

 • 94,00 ₺

Eski ve Yeni Vakıflar Mevzuatı

Karayolu Taşımacılık Hukuku

 • 124,00 ₺

Karayolu Taşımacılık Hukuku

Kıymetli Evrakın Zayi Olması ve İptali

 • 27,00 ₺

Kıymetli Evrakın Zayi Olması ve İptali

Sağlık Hukuku Rehberi

 • 50,00 ₺

Sağlık Hukuku Rehberi

Kazandırıcı Zamanaşımı

 • 38,00 ₺

Kazandırıcı Zamanaşımı

Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi)

 • 69,00 ₺

Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi)

Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Sorumluluğu

 • 39,00 ₺

Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Sorumluluğu

İşletme Sözleşmeleri

 • 60,00 ₺

 • 57 ₺

İşletme Sözleşmeleri

Uygulamada Soru ve Cevaplarla Avukatlık Hukuku

 • 40,00 ₺

Uygulamada Soru ve Cevaplarla Avukatlık Hukuku

Kamu İhale Hukukunda Ortak Girişim

 • 54,00 ₺

Kamu İhale Hukukunda Ortak Girişim

Hayat ve Sağlık Sigortası Sözleşmelerinde Genetik Test Sonuçlarının Kullanılması

 • 44,00 ₺

Hayat ve Sağlık Sigortası Sözleşmelerinde Genetik Test Sonuçlarının Kullanılması

İhaleye Fesat ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

 • 48,00 ₺

İhaleye Fesat ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

Türk Hukuk Sisteminde Seçim ve Siyasi Partiler Hukuku

 • 85,00 ₺

Türk Hukuk Sisteminde Seçim ve Siyasi Partiler Hukuku

Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi

 • 55,00 ₺

Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi

Avukatlık Hizmetinde Kalite Yönetim Sistemi

 • 20,00 ₺

Avukatlık Hizmetinde Kalite Yönetim Sistemi

Kamu İhalelerinde Dava Süreci

 • 55,00 ₺

Kamu İhalelerinde Dava Süreci

Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu

 • 60,00 ₺

Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu

Tapu Sicilinin Aleniyeti

 • 85,00 ₺

Tapu Sicilinin Aleniyeti

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

 • 48,00 ₺

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Adli DNA Analizleri

 • 94,00 ₺

Adli DNA Analizleri

Basın Özgürlüğü

 • 33,00 ₺

Basın Özgürlüğü

Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

 • 24,00 ₺

Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Parti İçi Demokrasi

 • 35,00 ₺

Parti İçi Demokrasi

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Devletin Resmi İdeolojisi

 • 45,00 ₺

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Devletin Resmi İdeolojisi

İnşaat Sözleşmelerinden Doğabilecek Uyuşmazlıkların Alternatif Hukuki Çözüm Yolları

 • 32,00 ₺

İnşaat Sözleşmelerinden Doğabilecek Uyuşmazlıkların Alternatif Hukuki Çözüm Yolları

Hukukta ve Avukatlıkta Kariyer

 • 21,60 ₺

Hukukta ve Avukatlıkta Kariyer

Kamu İhalelerine Katılma Yasağı

 • 58,00 ₺

Kamu İhalelerine Katılma Yasağı

Biyoloji Uygulamaları ve Tıbbi Müdahaleler Karşısında İnsan Haklarının Korunmas

 • 60,00 ₺

Biyoloji Uygulamaları ve Tıbbi Müdahaleler Karşısında İnsan Haklarının Korunmas

Basın Özgürlüğü

 • 22,00 ₺

Basın Özgürlüğü

Alt Müteahhitlik Sözleşmesi

 • 27,00 ₺

Alt Müteahhitlik Sözleşmesi

Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler (1993-2011)

 • 22,50 ₺

Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler (1993-2011)

Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanma

 • 40,00 ₺

Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanma

Kamu Alımları İhale ve Sözleşmeleri

 • 45,00 ₺

Kamu Alımları İhale ve Sözleşmeleri

Cevap ve Düzeltme Hakkı

 • 29,00 ₺

Cevap ve Düzeltme Hakkı

Siyasi Partilerin Finansmanı

 • 29,50 ₺

Siyasi Partilerin Finansmanı

Basın Suçlarında Sorumluluk

 • 27,00 ₺

Basın Suçlarında Sorumluluk

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri İş Ortaklığı Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

 • 35,00 ₺

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri İş Ortaklığı Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu

 • 30,00 ₺

Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu

Vade Farkı ve Uygulaması

 • 35,00 ₺

Vade Farkı ve Uygulaması

Seçim Suçları ve Cezaları

 • 33,00 ₺

Seçim Suçları ve Cezaları

Türkiye'de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

 • 30,00 ₺

Türkiye'de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Bu İhlale Karşı Özel Hukuk Ceza Hukuku ve İ.H.A.S. Koruması

 • 35,00 ₺

Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Bu İhlale Karşı Özel Hukuk Ceza Hukuku ve İ.H.A.S. Koruması

KAMU DİSİPLİN YAPTIRIMLARI

 • 140,00 ₺

 • 119 ₺

KAMU DİSİPLİN YAPTIRIMLARI