• Turhan Kitap Evi

Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyüke Armağan

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789756194201
Yazarı : Turhan Kitabevi
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Mayıs, 2005
Sayfa Sayısı : XV+620 s.
ISBN : 975-6194-20-0
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
265 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
45,00 ₺
38,25 ₺

Armağandaki makaleler:

I– KAMU HUKUKU

 • Dr. YUSUF AKSAR : The Significance of State Practice in the Development of the Law Relating to Navigation in Coastal Waters, Including International Straits
 • Doç. Dr. BAHTİYAR AKYILMAZ: İdari İşlemlerde Gerekçe Yükümlülüğü
 • Prof. Dr. ÜREN ARSAN : Yatay Eşitsizliğe Kısa Bir Bakış
 • Dr. ÇETİN ARSLAN : TCK’nin 258. Maddesi Üçüncü Fıkrasının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir İnceleme
 • Dr. ADNAN DEYNEKLİ : Bankaların İflasında Sıra Cetvelinin Özellikleri
 • Arş. Gör. SELMAN DURSUN: İdari İşlemlerin Geri Alınması, Kaldırılması, Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi
 • Prof. Dr. FEYYAZ GÖLCÜKLÜ : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında “Demokratik Toplum” Ölçütü
 • Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ : Danıştay Kararları ve Memur Sendikacılığı 1992-2000
 • Prof. Dr. SAİT GÜRAN : Anayasa’da Değişiklik Yapan 4709 sayılı Kanun Hakkında Düşünceler
 • Yrd. Doç. Dr. YUSUF ޞEVKİ HAKYEMEZ : İnsan Hakları Standardının Yükseltilmesi ve Demokratikleşme Açısından 03.10.2001 Tarihli Anayasa Değişiklikleri
 • Dr. ONUR KARAHANOĞULLAR : İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararları ve Vergi Davaları
 • Yrd. Doç. Dr. CEMİL KAYA : İngiliz İdare Hukukunda Gerekçe Belirtme Yükümlülüğü İlkesi
 • Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM KAYA : Afganistan Harekatı ve Uluslararası Hukuk:Jus ad Bellum ve Jus in Bello Yansımaları
 • Dr. SEDAT LAÇİNER : Uluslararası Terörizm ile Mücadelede Hukuki Önlemler: İngiltere’de Yeni Terörizm Yasası Örneği
 • HASAN MUTAF : L’applicabilite de L’article 6/1 de la Convention Europeenne des Droits de L’homme Dans le Domaine du Droit Administratif
 • MÜNCİ ÖZMEN : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No.lu Protokol Çerçevesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Eğitim Hakkı
 • MICHELE DE SALVIA : Laicite et Droits de L’homme Dans le Jurisprudence de la Cour Europeenne des Droits de L’hommes
 • Prof. Dr. TURGUT TAN : İdari Yaptırımlar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki Güvenceler
 • Prof. Dr. DURMUޞ TEZCAN : Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Hakkında Uygulanacak Disiplin Esasları ve Hükümlünün Adil İşlemlere Tabi Tutulması Bakımından Hakları
 • Prof. Dr. STEFAN TRECHSEL : Access to the File :An Essential Element of Fair Trial
 • Prof. Dr. DIDIER TRUCHET : Fransız Danıştay’ı Kararlarında Kamu Yararı: Kaynağa ve Dengeye Dönüş

II– ÖZEL HUKUK

 • Prof. Dr. SERVET ARMAĞAN : General Characters of the Land Law in the Ottoman Empire
 • Dr. ÇETİN ARSLAN : Kamu (Amme) Alacaklarında Gecikme Zammı ve Faiz
 • Dr. MEHMET DEMİR : Cezai Şart Kaydına Genel İşlem Koşulları Arasında Yer Verilmesi Sorunu
 • Arş. Gör.  A. DİLޞAD KESKİN : Amerikan Hukukunda İnsanın Dondurulması (Human Cryogenics) ve Konunun Türk Pozitif Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
 • HANSWERNER ODENDAHL : Türk Medeni Kanunu’nun Yeni “Mal Rejimi” Hükümleri, Eksiklikleri ve Sorunları Üzerine Bir Karşılaştırma
 • Prof. Dr. MICHAEL. R. WILL/Prof. Dr. BİLGE ÖZTAN : Menschenrechtswidriges in unserem neuen Zivilgezeetzbuch
 • Prof. Dr. MICHAEL. R. WILL/Prof. Dr. BİLGE ÖZTAN : Yeni Türk Medeni Kanunu’nda İnsan Haklarının İhlali
 • ZÜMRÜT TURHAN-SCHNIEDER/Doç. Dr. PETER FINGER Anerkennung dt. Scheidungsurteile – mit Folgesachen – in der Türkei

III– DİĞER KONULAR

 • Yrd. Doç. Dr. ALİ ŞAFAK BALI : Rawls’Theory of Justice I: Justice as Fairness
 • Dr. M. MURAT BASKICI : Karamanlıca Bir Sâlnameden: “Atalar Sözü”
 • Arş. Gör. ÖMER KORKMAZ : Tarihsel Süreç İçerisinde Evrensellik Düşüncesi

 

İNDİRİMLİ Ürünler

book

INTERNATIONAL LAW

 • 40,00 ₺

 • 34 ₺
book

Son

 • 29,00 ₺

 • 24,65 ₺