• Turhan Kitap Evi

Maliye Politikası Teori ve Uygulama - 9. Baskı

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : 9786055593629
Yazarı : Abuzer PINAR
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Mart, 2017
Sayfa Sayısı : XIV+384
ISBN : 978-605-5593-62-9
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
1006 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
50,00 ₺
42,5 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

EKONOMİDE KAMU MÜDAHALESİ

 • Neoklasik-Minimalist Kamu Müdahalesi
 • Büyük Buhran ve Keynesyen Yaklaşım
 • Neoklasik-Keynesyen Sentez
 • Gelişmekte Olan Ülkeler ve Yapısalcı Yaklaşım

İKTİSAT POLİTİKASININ AMACI VE MALİYE POLİTİKASI ARAÇLARI

 • İktisat Politikasının Amacı               
 • İktisat Politikasının Temel Bileşenleri          
 • Maliye Politikası ve Araçları             
 • Maliye Politikası Çarpanları            

İKTİSAT POLİTİKASINDA İNCE AYAR VE OTOMATİK İSTİKRARLANDIRICILAR

 • Büyümenin Uzun Dönem Trendi ve İktisadi Dalgalanmalar
 • Otomatik İstikrarlandırıcılar             
 • Mali Engel (Sürüklenme) 

İRADİ MALİYE POLİTİKALARI

 • Durgunluk ve Maliye Politikası       
 • Enflasyon ve Maliye Politikası        
 • Stagflasyon ve Mikro-Temelli Politikalar
 • Genel Bir Değerlendirme

PARA VE MALİYE  POLİTİKALARININ ETKİLEŞİMİ VE POLİTİKA KARMASI

 • Hicks-Hansen IS-LM Modeli
 • Açık Ekonomide Maliye Politikasının Etkisi 
 • Avrupa Birliği’nde (AB) Maliye Politikası

BÜTÇE AÇIKLARI HAZİNE VE MERKEZ BANKASI

 • Bütçe Açıkları      
 • Hazine ve İşlevleri             
 • Merkez Bankası ve Para Politikası
 • Hazine “Bağımsızlığı” ve Maliye Politikası   
 • Hazine’nin Merkez Bankasından Borçlanması          
 • Senyoraj ve Tanzi-Olivera Etkisi     
 • Sterilizasyon       

KALKINMA VE MALİYE POLİTİKASI

 • Azgelişmişlik Sorunu
 • Kalkınma Ekonomisi ve Yapısal Dönüşüm
 • Ekonomik Büyüme           
 • Kalkınmanın Finansmanı
 • Maliye Politikası ve Özel Yatırımlar
 • Devlet Yardımları ve Kalkınma

YAPISAL UYUM VE MALİYE POLİTİKASI

 • Yapısal Uyum Modelleri, IMF ve Dünya Bankası        
 • Yapısal Uyum Modelleri ve Kamu Açıkları   
 • Mali Uyum Politikalarının Eleştirisi
 • Genel Bir Değerlendirme ve Heterodoks Programlar              

MALİYE POLİTİKASI VE GELİR DAĞILIMI

 • Temel Kavramlar ve Teorik Çerçeve            
 • Maliye Politikasının Gelir Dağılımına Etkisi 
 • Türkiye’de Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı

TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKALARININ GELİŞİMİ

 • Kamu Maliyesinin Genel Görünümü
 • 1923-1960 Döneminde Ekonomik Yapı ve Maliye Politikaları
 • 1961-1979 Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler ve Maliye Politikaları
 • 1980 Sonrası Liberalizasyon Politikaları ve Maliye Politikası 
 • Türkiye’de 1980 Sonrası Para Politikaları
 • Genel Bir Değerlendirme

İNDİRİMLİ Ürünler