• Turhan Kitap Evi

Kent Estetiğini Koruma Amaçlı İdari Kolluk Faaliyeti

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : 9786051523941
Yazarı : Fethiye Nur Akkaya
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : Haziran 2016
Sayfa Sayısı : XIV+145
ISBN : 978-605-152-394-1
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
208 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
25,93 ₺

"Mimari eserler fazla çirkinliğe fazla tuhaflığa karşı dayanıklı değillerdir. Gülünç bir resim levhasına bakmamak fena bir şiiri, ahenksiz bir musikiyi dinlememek suretiyle bunların zararlı etkilerinden ruhumuzu koruyabiliriz; fakat fena mimarın eserinden sakınmak kolay bir iş değildir. Aciz bir hayal dünyası, fakir bir ruh, yol ortasına dikilmiş taştan koca bir şekle dönüşünce bütün bir şehrin manevi sıhhatini nesillerce bozmak kuvvetinde bir tehlike olur. " (Ahmet Haşim,"Yeni İstanbul" ,Bize göre)

Ahmet Haşim İstanbul'un kimi bölgelerindeki karanlık ve eski evler konusunda Belediye'nin üzerine düşen vazifelerin çoğunlukla yangınlar tarafından yerine getirildiğinden, ne var ki bu "yangın nimetinden" yeterince istifade edilemediğinden ve bu kez İstanbul'un bir başka felaket ile karşı karşıya kaldığından ve giderek çirkinleştiğinden şikayet etmektedir.

Bu çalışmada İdarenin, klasik kolluk yetkilerinin amaçları dışında kalan "şehirlerin görünümü" üzerindeki görev ve yetkilerinin teorik boyutu incelenmektedir. İdarelerin şehirlerin güzelliği konusunda alacağı rolün hukuki boyutu ve bu alanda gerçekleştirilecek idari faaliyetlerin ve özelde kolluk faaliyetinin rejimi ve bu faaliyete hakim olması gereken ilkeler kitabın ana tartışma eksenini oluşturmaktadır. (Arka Kapak)

İÇİNDEKİLER 

GİRİŞ
Birinci Bölüm 
Kent Estetiği Kavramı, Hukuki Bakımdan Anlam İşlev ve Sonuçları 
I. KAVRAM
A. ESTETİK
B. ŞEHİR VE KENT
C. KENT ESTETİĞİ
II. HUKUKİ BAKIMDAN KENT ESTETİĞİ KAVRAMININ ANLAM VE İŞLEVİ
A. KAVRAMIN TANIMLANMASI ZORLUĞU
B. POZİTİF HUKUKUN KENT ESTETİĞİNE YÜKLEDİĞİ ANLAM
C. KENT ESTETİĞİ VE HUKUK İLİŞKİSİ
İkinci Bölüm 
Estetik Temelli İdari Faaliyetlerin Temel Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi 
I. GENEL OLARAK
II. KAVRAMIN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE TEMAS NOKTALARI
A. ESTETİK BİR KENTTE YAŞAMAK BİR HAK MIDIR? 
B. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE ÇATIŞMA NOKTALARI
Üçüncü Bölüm 
İdarenin Kent Estetiği Alanına İlişkin Faaliyetleri 
I. İDARİ KOLLUK DIŞINDA KENT ESTETİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK İDARİ FAALİYETLER
II. İDARİ KOLLUK FAALİYETİ
A. İDARİ KOLLUK FAALİYETİNİN AMACI OLARAK KAMU DÜZENİ
B. MEVZUAT VE UYGULAMADAN ÖRNEKLERLE ESTETİK KOLLUK USULLERİ
C. İLKELER VE ÖNERİLER
SONUÇ
KAYNAKÇA

Aynı Kategorideki Ürünler

İdare Hukuku...

  • 155,00 ₺

  • 131,75 ₺

Kamu İhaleleri...

  • 35,00 ₺

  • 29,75 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler