• Turhan Kitap Evi

Katalaksi İktisatta Son Beşli Konu Anlatımı Kitabı

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : 9786059139793
Yazarı : Cemal Arslan
Yayın Evi : 4T
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 3.Baskı Kasım 2017
Sayfa Sayısı : 688
ISBN : 978-605-9139-79-3
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
697 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
45,00 ₺
42,75 ₺

KATALAKSİ İktisatta Son Beşli Konu Anlatımlı KPSS A ve Tüm Kurum Sınavları İçin - Cemal Arslan

BİRİNCİ KİTAP: İKTİSADİ DOKTRİNLER
1.1. Merkantilizm
1.2. Fizyokrasi
1.3. Klasik Teori
1.4. Neoklasik Teori
1.5. Keynesyen Teori
1.6. Monetarist Teori
1.7. Yeni Klasik Teori
1.8. Yeni Keynesyen Teori
1.9. Diğer Keynesyen Teoriler
1.10. Reel Konjonktür Teorisi
1.11. Kamu Tercihi Teorisi (Anayasal İktisat)
1.12. Arz Yanlı İktisat Teorisi
1.13. Alman Tarihçi Okulu
1.14. Kurumsal İktisat

İKİNCİ KİTAP: TÜRKİYE EKONOMİSİ
2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türkiye Ekonomisinin Durumu
2.2. 1923-1929 Döneminde Türkiye Ekonomisi (Liberal Dönem)
2.3. 1930-1950 Döneminde Türkiye Ekonomisi (Devletçi Dönem)
2.4. 1950-1960 Dönemi (Liberal Dönem)
2.5. 1960-1980 Dönemi (Planlı Kalkınma Dönemi)
2.6. 24 0cak 1980 Kararlarından 2000 Yılına Kadar Türkiye
Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler (Serbest Piyasa Ekonomisi
Dönemi)
2.7. 2000 Yılından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yaşanan
Gelişmeler

ÜÇÜNCÜ KİTAP: PARA TEORİSİ, POLİTİKASI VE
BANKACILIK

3.1. İktisadi Açıdan Paranın Tanımı
3.2. Paranın Tarihsel Gelişimi
3.3. Paranın Özellikleri
3.4. Paranın Fonksiyonları
3.5. Para Politikasının Amaçları
3.6. Para Politikasının Araçları
3.7. Merkez Bankalarının Faiz Kararları ve Finansal Piyasalar
Üzerindeki Etkileri
3.8. Para Talebinin Nedenleri
3.9. Parasal Büyüklükler
3.10. Para Çarpanları
3.11. Bankacılık ve Finansal Piyasalar
3.12. Merkez Bankacılığı
3.13. Para Kurulu Sistemi
3.14. Parasal Aktarım Mekanizmasının Kanalları
3.15. Alternatif Para Politikası Stratejileri
3.16. Para Politikasına İlişkin Teorik Kavramlar

DÖRDÜNCÜ KİTAP: İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA
TEORİSİ

4.1. İktisadi Büyüme ve Kalkınma Terminolojisi
4.2. Gelişmişlik ve Az Gelişmişlik Kavramları
4.3. Az Gelişmişliğin Ölçülmesi
4.4. İktisadi Kalkınma Kuramları
4.5. Kalkınma Stratejileri
4.6. İktisadi Büyümenin Tanımı
4.7. İktisadi Büyümenin Ölçülmesi
4.8. İktisadi Büyüme Modelleri

BEŞİNCİ KİTAP: ULUSLARARASI İKTİSAT
5.1. Uluslararası İktisadın Kapsamı
5.2. Merkantilizm ve Uluslararası Ticaret Teorisinin Doğuşu
5.3. Klasik Dış Ticaret Teorisi
5.4. Fırsat Maliyetleri ve Dış Ticaret Analizleri
5.5. Uluslararası Ticaret Teorisi ve Dış Ticaret Dengesi Analizleri
5.6. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher-Ohlin Modeli)
5.7. Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Analizleri
5.8. Dış Ticaret Politikası
5.9. Gümrük Vergileri
5.10. Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları
5.11. Küreselleşme ve Dünya Ticaret Örgütü
5.12. İktisadi Birleşmeler (Ekonomik Entegrasyon) Teorisi
5.13. Döviz Piyasası Analizleri
5.14. Döviz Kuru Sistemleri
5.15. Döviz Kuru Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar
5.16. Ödemeler Bilançosu
5.17. Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi

Aynı Kategorideki Ürünler

Medeni Hukuk...

 • 65,00 ₺

 • 58,5 ₺

Genel Muhasebe...

 • 49,90 ₺

 • 44,91 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

Mikro İktisat...

 • 35,00 ₺

 • 33,25 ₺

Ceza Hukuk...

 • 60,00 ₺

 • 54 ₺

YDS Grammar...

 • 35,00 ₺

 • 28 ₺

YDS Reading...

 • 34,00 ₺

 • 27,2 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler