• Turhan Kitap Evi

Kamu İhale Hukukunda 2300 Soruya 2300 Cevap

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789750241406
Yayın Evi : Seçkin Yayıncılık
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2,Baskı - Mart 2017
Sayfa Sayısı : 1352
ISBN : 978-975-02-4140-6
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
323 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
273,00 ₺

Kitabın bölüm başlıları:

 • Kanunun Amacı (Kanunun 1. Maddesi)
 • Kanunun Kapsamı (Kanunun 2. Maddesi)
 • İstisna Alımları (Kanunun 3. Maddesi)
 • Tanımlar (Kanunun 4. Maddesi)
 • Temel İlkeler (Kanunun 5. Maddesi)
 • İhale Komisyonu (Kanunun 6. Maddesi)
 • İhale İşlem Dosyası (Kanunun 7. Maddesi)
 • Eşik Değer (Kanunun 8. Maddesi)
 • Yaklaşık Maliyet (Kanunun 9. Maddesi)
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları (Kanunun 10. Maddesi)
 • İhaleye Katılamayacak Olanlar (Kanunun 11. Maddesi)
 • Şartnameler (Kanunun 12’nci M.)  419
 • İhale İlan Süreleri Ve Kuralları İle Ön İlan (Kanunun 13’üncü Maddesi)
 • Ortak Girişimler (Kanunun 14. Maddesi) 
 • Alt Yükleniciler (Kanunun 15. Maddesi) 
 • İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi (Kanunun 16. Maddesi)
 • Yasak Fiil Ve Davranışlar (Kanunun 17. Maddesi)
 • Açık İhale Usulü (Kanunun 19. Maddesi) 
 • Belli İstekliler Arası İhale Usulü (Kanunun 20. Maddesi)
 • Pazarlık İhale Usulü (Kanunun 21. Maddesi)
 • Doğrudan Temin (Kanunun 22. Maddesi) 
 • Tasarım Yarışmaları (Kanunun 23. Maddesi)
 • İhale İlanında Bulunması Gereken Zorunlu Hususlar (Kanunun 24. Maddesi)
 • Ön Yeterlik İlanında Bulunması Gereken Hususlar(Kanunun 25. Maddesi)
 • İlanın Uygun Olmaması (Kanunun 26. Maddesi)  653
 • İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği Ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar (Kanunun 27. Maddesi)
 • İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi (Kanunun 28. Maddesi)
 • İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması (Kanunun 29. Maddesi)
 • Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması (Kanunun 30. Maddesi)
 • Başvuru Belgelerinin Sunulması (Kanunun 31. Maddesi)
 • Tekliflerin Geçerlilik Süresi (Kanunun 32. Maddesi)
 • Geçici Teminat (Kanunun 33. Maddesi)
 • Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler (Kanunun 34. Maddesi)
 • Teminat Mektupları (Kanunun 35. Maddesi)
 • Tekliflerin Alınması Ve Açılması (Kanunun 36. Maddesi)
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi (Kanunun 37. Maddesi)
 • Aşırı Düşük Teklifler (Kanunun 38. Maddesi)
 • Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Ve İhalenin İptali (Kanunun 39. Maddesi)
 • İhalenin Karara Bağlanması Ve Onaylanması (Kanunun 40. Maddesi)
 • Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi (Kanunun 41. Maddesi)
 • Sözleşmeye Davet (Kanunun 42. Maddesi)
 • Kesin Teminat (Kanunun 43. Maddesi)
 • Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev Ve Sorumluluğu (Kanunun 44. Maddesi)
 • Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev Ve Sorumluluğu (Kanunu 45. Maddesi)
 • İhalenin Sözleşmeye Bağlanması (Kanunun 46. Maddesi)
 • Sonuç Bildirimi (Kanunun 47. Maddesi)
 • Danışmanlık Hizmetleri (Kanunun 48. Maddesi)
 • Ön Yeterlik Ve İsteklilerin Belirlenmesi (Kanunun 49. Maddesi) 
 • İhaleye Davet (Kanunun 50. Maddesi)
 • Tekliflerin Hazırlanması Ve Verilmesi (Kanunun 51. Maddesi)
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi Ve İhalenin Yapılması (Kanunun 52. Maddesi)
 • Kamu İhale Kurumu (Kanunun 53. Maddesi)
 • İhalelere Yönelik Başvurular (Kanunun 54. Maddesi)
 • İdareye Şikâyet Başvurusu (Kanunun 55. Maddesi)
 • Kuruma İtirazen Şikâyet Başvurusu (Kanunun 56. Maddesi)
 • Yargısal İnceleme (Kanunun 57. Maddesi)
 • İhalelere Katılmaktan Yasaklama (Kanunun 58. Maddesi)
 • İsteklilerin Ceza Sorumluluğu (Kanunun 59. Maddesi)
 • Görevlilerin Ceza Sorumluluğu (Kanunun 60. Maddesi)
 • Bilgi Ve Belgeleri Açıklama Yasağı (Kanunun 61. Maddesi)
 • İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar (Kanunun 62. Maddesi)
 • Yerli İstekliler (Kanunun 63. Maddesi)
 • Sürelerin Hesabı (Kanunun 64. Maddesi)
 • Bildirim Ve Tebligat Esasları (Kanunun 65. Maddesi)
 • Çerçeve Anlaşmalar İle İlgili Kurul Kararları

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 29,75 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler