YENİ ÜRÜNLER

BİZİM SEÇTİKLERİMİZ

banner

Kitaplar

İşlerin Kesretinden, Vaktin Nedretinden

 • 30,00 ₺

İşlerin Kesretinden, Vaktin Nedretinden

Mirasın Paylaşılmasından Sonra Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu

 • 25,00 ₺

Mirasın Paylaşılmasından Sonra Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu

Türk Anayasa Hukuku

 • 48,60 ₺

Türk Anayasa Hukuku

Bir çocuk, bir kadın, bir hoca Hâmide Topçuoğlu

 • 35 ₺

Bir çocuk, bir kadın, bir hoca Hâmide Topçuoğlu

Anayasa Yargısı Dersleri

 • 43,5 ₺

Anayasa Yargısı Dersleri

Anayasa Hukuku Genel Esaslar

 • 48,00 ₺

Anayasa Hukuku Genel Esaslar

Şirketler Hukuku Dersleri

 • 32,00 ₺

Şirketler Hukuku Dersleri

Kamu Tüzel Kişiliği

 • 108,00 ₺

Kamu Tüzel Kişiliği

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

 • 35,00 ₺

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası

 • 65,00 ₺

Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası

Uluslararası Spor Federasyonlarında İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü: FIFA ve FIBA Örneği

 • 54,00 ₺

Uluslararası Spor Federasyonlarında İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü: FIFA ve FIBA Örneği

Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

 • 35,00 ₺

Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ

 • 35,00 ₺

Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ

Hikmet Sami TÜRKe Armağan

 • 165,00 ₺

Hikmet Sami TÜRKe Armağan

Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)

 • 54,00 ₺

Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)

Bağışlama Sözleşmeleri

 • 25,00 ₺

Bağışlama Sözleşmeleri

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

 • 30,00 ₺

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

Türk İş Hukukunda Evde Çalışma

 • 35,00 ₺

Türk İş Hukukunda Evde Çalışma

İş Hukukunda İkale (Bozma Sözleşmesi) 2.Baskı

 • 54,00 ₺

İş Hukukunda İkale (Bozma Sözleşmesi) 2.Baskı

Aile Hukuku 6. Bası

 • 165,00 ₺

Aile Hukuku 6. Bası

Uluslararası Göç Hukuku

 • 30,00 ₺

Uluslararası Göç Hukuku

Kamu İhaleleri

 • 27,00 ₺

Kamu İhaleleri

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler

 • 35,00 ₺

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler

Taksirli Suçun Dogmatiği

 • 30,00 ₺

Taksirli Suçun Dogmatiği

Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum

 • 25,00 ₺

Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum

Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği

 • 35,00 ₺

Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği

İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu Libya ve Suriye Örnek(sizlik)leri

 • 40,00 ₺

İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu Libya ve Suriye Örnek(sizlik)leri

Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti

 • 35,00 ₺

Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti

Legal Status Of Submarine Cables, Pipelines And Abnj

 • 54,00 ₺

Legal Status Of Submarine Cables, Pipelines And Abnj

Çalışanların Meydana Getirdiği Fikrî ve Sınâî Ürünler Üzerindeki Haklar

 • 30,00 ₺

Çalışanların Meydana Getirdiği Fikrî ve Sınâî Ürünler Üzerindeki Haklar

Parlamento Hukuku 6. Bası

 • 43,50 ₺

Parlamento Hukuku

Velayetin Tevdii

 • 35,00 ₺

Velayetin Tevdii