• Turhan Kitap Evi

Osmanlı İmparatorluğunda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler-1 2.Bası

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : TRHN00242
Yazarı : İlber ORTAYLI
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2004
Sayfa Sayısı : XII+555 s.
ISBN : 975-6809-04-3
Boyut : 16x24,5 cm
Kapak : Ciltli
63 kişi tarafından görüntülendi.
Kargo: Aynı Gün Teslimat
60,00 ₺

Orta Anadolu vilayetlerini toplumsal ekonomik durumu üzerine, 18. yüzyılda ilmiyye sınıfının toplumsal durumu üzerine bazı notlar, Osmanlı bürokrasisinin özelliklerine karşılaştırmalı bir yaklaşım denemesi, Osmanlı toplumunda yönetici sınıf hakkında kamuoyunun oluşumuna bir örnek; Menakıb-ı Mahmud Paşa-i Veli, Osmanlı toplumunda aile

  • Osmanlı şehir ve ulaşım sistemi; eski Türk şehirlerinde yapı işlerinin fonksiyonel düzenlenişi ve yapı örgütü, 16. yüzyılda rodosçuk (Via Aegnetia'nın Marmara uzantısı), devenin taşıma maliyeti eğrisi üzerine bir denem, 19. yüzyılda Kastamonu vilayetindeki yapısal değişim üzerine, 19. yüzyıl Ankara'sında gelişi ve bölgedeki üretim eylemlerinin değişimi, 19. yüzyılda Trabzon vilayeti ve Giresun üzerine gözlemler, kent tarihinde kaynak sorunları, 19. yüzyıl sonunda Suriye ve Lübnan üzerine bazı notlar, Yanya vilayeti'nin limanı olarak 19. asrın ikinci yarısında, 19. yüzyılda bir Mezopotamya limanı: Basra
  • II. Abdülhamid döneminde Osmanlı İmparatorluğu; Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri reformlar ve Polonya'lı mülteci subaylar, II. Abdülhamid devrinde taşra bürokrasisinde gayrimüslümler, II. Abdülhamid döneminde anayasal rejim sorunu, ilk Osmanlı parlamentosu ve Osmanlı milletlerinin temsili, Osmanlı İmparatorluğu'nda idari modernleşme ve mahalli idare alanındaki gelişmeler, ilk Osmanlı parlamentosunun yapısında eyalet idare meclislerinin etkisi, Mithad Paşa'nın vilayet yönetimindeki kadroları ve politikası, 19. yüzyılda Panislamizm ve Osmanlı hilafeti, hilafet ve Türkiye: İslam devletinde hilafet
  • Osmanlı yönetiminde dini gruplar; Ortodoks kilisesi, Tanzimat döneminde Balakanlarda ulusal kiliseler ve Rum Ortodoks kilisesi, Ukrayna Ortodoks kilisesindeki gelişmeler, son devirde Osmanlı Musevileri, Tanzimat döneminde tanassur ve din değiştirme olayları, Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan okulları üzerine bazı gözlemler, Osmanlı Yahıdileri ve Türk dili, 19. yüzyılda Heterodox dini gruplar ve Osmanlı idaresi, tarikatler ve Tanzimat dönemi Osmnalı yönetimi, Tanzimat döneminde Yunanistan ve Osmanlı İmparatorluğu
  • Rus-Türk ilişkileri; Kırım Hanlığı'nın Ocak 1711 tarihli bir üniversali, Süleyman ve İvan; Doğu Avrupa XVI. yüzyılın iki hükümdarı, 18. yüzyıl Türk-Rus ilişkileri, Türkoloji ve Slavistik: Türkiye Türkolojisi ve Rusya ve Sovyet Türk aydınlarının Türkolojisi üzerine, Osmanlı arşivlerinde, Slav dillerindeki dilekçelerin bazı özellikleri, Çarlık Rusyası yönetiminde Kars
  • Avusturya ve Osmanlı; 1727 Osmanlı-Avusturya Seyr-i Sefâin sözleşmesi, Osmanlı-Habsburg ilişkileri (1740-1770) ve Osmanlı dış ilişkilerinde yapısal değişmeler, Tanzimat bürokratları ve Metternich, mübadele
  • Modernleşmenin yeni düşünce dünyası; Osmalılarda ilk telif iktisat elyazması, Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayileşme anlayışına bir örnek:"Islah-ı Sanayi Komisyonu" olayı, Tiyatro'da tarihi oyunlar üzerine bir analiz denemesi, Cevdet Paşa ve Avrupa tarihi, Osmanlı Bulgar basını üzerine notlar, Tanzimat devri basını üzerine notlar, Osmanlı kançılaryasında reform: Tanzimat devri Osmanlı diplomatikasının bazı yönleri

İNDİRİMLİ Ürünler