• Turhan Kitap Evi

Başlangıçtan Günümüze Türkiyede Azınlık Sorunu - İmparatorluktan Cumhuriyete Kalan Sorunlar

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : TRHN00104
Yazarı : Yavuz ERCAN
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2011
Sayfa Sayısı : XVI+656 s.
ISBN : 978-605-5593-42-1
Boyut : 13.5x19.5 cm
Kapak : Karton Kapak
50 kişi tarafından görüntülendi.
Kargo: Aynı Gün Teslimat
27,00 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

·         Hıristiyanlığın Ortaya Çıkışı, Kurumlaşması, Bölünmeler Ve Kiliselerarası Çatışmalar

·         Hıristiyanlıkta Ekümenizm Ve Ekümenik Patriklikler İle Fener Rum Patrikhanesi’ne Verilen Ödünler

·         Osmanlı  İmparatorluğu’ndan Önceki  Durum

·         İslam Hukuku Ve Müslüman Olmayan Topluluklar

·         Müslüman Türklerin Musevi Ve Hıristiyan Topluluklarla Karşılaşmaları Ve Osmanlı Öncesi Genel Durum

·         Tanzimat’a Kadar Olan Dönemde Müslüman Olmayan Topluluklar

·         Müslüman Olmayan Toplulukların Din Ve Mezhep Bakımından Coğrafi Dağılışı

·         Etnik Bakımdan Coğrafi Dağılış

·         Dinsel Örgütler; Patrikhaneler Ve Hahambaşılıklar 

·         Müslüman Olmayan Topluluklarla İlgili Devlet Politikasının Ortaya Çıkışı Ve Dayandığı Temel İlkeler

·         Tanzimat’la Başlayan Değişiklikler

·         Yenilik Hareketleri İçinde Iı. Mahmut Döneminin Önemi

·         Azınlıklara Verilen Temel Ayrıcalıklar

·         Yeni Bir Uygulama; Nizamnameler Dönemi

·         Meşrutiyet Yönetimi Ve Azınlıklar

·         Azınlık Ayaklanmaları Ve  Devletin  Aldığı  Önlemler

·         On Dokuzuncu Yüzyıl Ayaklanmalarının Niteliği 

·         Sırp Ayaklanmaları

·         Rum-Yunan İşbirliği Ve Fener Ortodoks Patrikhanesi

·         Ermeni Ayaklanmaları Ve Zorunlu Göç

·         Süryaniler, Nesturiler Ve Keldaniler’in Ayaklanmaları İle Misyonerlerin Yıkıcı Ve Bölücü Eylemleri 

·         Geçiş  Dönemi

·         Osmanlı Devleti’nden Devralınan Miras

·         Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Azınlıklar

·         Cumhuriyet Döneminde  Azınlık  Kavramı,    Atatürk Ve  Kurtuluş  Savaşı

·         Tarihsel Süreç İçinde Azınlık Kavramının Ortaya Çıkışı

·         Türkiye Cumhuriyeti’nde Azınlık Kavramı Ve Uygulaması

·         Atatürk’ün Genel Olarak Din Ve Özel Olarak Azınlıklarla İlgili Görüş Ve Düşünceleri

·         Kurtuluş Savaşı Sırasında Azınlıklar

·         Lozan’da  Belirlenen  Durum Ve Atatürk  Dönemi

·         Lozan’da Belirlenen Durum

·         Atatürk Dönemi

·         Atatürk’ten  Sonraki  İç  Ve  Dış  Gelişmeler

·         Fener Rum Patrikhanesi’nin Ekümeniklik İddiası

·         Diğer Bazı Olaylar Ve Değişiklikler:  Varlık Vergisi Ve Azınlıklar Atatürk’ün Doğduğu Evin Bombalanması Ve İstanbul’da 6-7 Eylül Olayları Patriklerin Türk Vatandaşı Olma Zorunluluğu Ve Seçilen Patriklerin Türk Hükümeti Tarafından Onaylanması Konusu. Ruhban Okulu Sorunu. Azınlık Vakıfları Sorunu.Ermeni Sorunu

İNDİRİMLİ Ürünler