Seçimi Daraltın

 • Uygulamada İhtiyari Tahkim

  Uygulamada İhtiyari Tahkim

 • Uygulamada İhtiyari Tahkim
  Uygulamada İhtiyari Tahkim
  12.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konularından seçmeler:

  • Tahkim, tanımı, hukuki niteliği, eleştiriler
  • Tahkim sözleşmesi; tanımı, hukuki niteliği, tarafları, yapılış türleri, kuruluş şartları, yorumu ve sonuçları
  • Hakemler; seçilmeleri ve usulü, sayıları, azli, istifası, ölümü ve bunların sonuçları, reddi, ücreti, sorumlulukları
  • Yargılama usulü; dava açılması, cevap ve karşı dava, tahkikat, karar, karara karşı kanun yolları, kararın tavzihi ve düzeltilmesi
  • TOBB'nde yürütülen tahkim
 • Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Miletlerarası Tahkim (UN - Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)

  Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Miletlerarası Tahkim (UN - Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)

 • Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Miletlerarası Tahkim (UN - Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)
  Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Miletlerarası Tahkim (UN - Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)
  12.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Sözleşmeyle ilgili hakem kararları
  • Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim ( UN- Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)
   UN- Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
   Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim (Çeviri)
   Uluslararası Emtia Satımı Sözleşmelerine İlişkin 11 Nisan 1980 Tarihli BM Anlaşması
   Uluslararası Emtia Satımı Sözleşmelerine İlişkin 11 Nisan 1980 Tarihli BM  Anlaşması (Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca Metinleri ile Birlikte)
   Üye Ülkeler
  • Uluslararası Emtia Satımı Sözleşmelerine İlişkin 11 Nisan 1980 Tarihli BM Anlaşmasına Üye Devletlerin Listesi (CISG Members)
   Hakem kararları
  • 11 Nisan 1980 Tarihli BM Anlaşmasına İlişkin Hakem Kararları 1988-1998 (CISG Arbitral Awards 1988-1998)
 • Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler İç Tahkim ve Milletlerarası Tahkim

  Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler İç Tahkim ve Milletlerarası Tahkim

 • Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler İç Tahkim ve Milletlerarası Tahkim
  Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler İç Tahkim ve Milletlerarası Tahkim
  12.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Gerçekten, ülkemizde örneğin "ICC Tahkim Kuralları"nı, "UNCITRAL Tahkim Kuralları"nı, "New York Konvansiyonu" veya "ICSID Konvansiyonu"nun getirdiği kuralları, "Milletlerarası Tahkim Kanunu" gibi temel hukukî metinlerini bir arada bulabilmek mümkün değildir. Bu nedenle, hem uygulayıcıların ve öğreticilerin; hem de öğrencilerin büyük bir güçlük çektikleri bilinen bir gerçektir. İşte bu derlemenin yapılmasıyla güdülen tek amaç, tahkim hukukunun temel metinlerini bir araya toplamak suretiyle, çekilen bu sıkıntıları kısmen de olsa giderebilmek olmuştur.(Önsöz'den).

  Kitabın bölümleri:

  Kurumsal Tahkime İlişkin Metinler:

  • Milletlerarası Ticaret Odası'nın (MTO) düzenlemeleri
  • MTO tahkim kuralları; Rules of arbitraton of  the ICC,  MTO Tahkim Divanı Statüsü ve İç Tgüzüğü, tahkim masraf ve ücretleri
  • Avrupa (Cenevre Sözleşmesi); 21 Nisan 1961 tarihinde Cenevre'de yapılan Milletlerarası Ticari Hakemlik Konusunda Yapılan Avrupa Sözleşmesi'nin Türkçe ve İngilizce metinleri 
  • ICSID Sözleşmesi; Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşmesi'nin Türkçe ve İngilizce metinleri 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) tahkim şartnamesi, TOBB Tahkim Divanı Çalışma Esasları İç Yönetmeliği, TOBB Muamelat Yönetmeliği
  • İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Tahkim-Uzlaştırma-Hakem-Bilirkişilik Yönetmeliği, İTO Tahkim-Uzlaştırma-Hakem-Bilirkişilik Gider ve Ücret Yönetmeliği, İTO Tahkim-Uzlaştırma-Hakem-Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

  Ad Hoc Tahkime İlişkin Metinler:

  • UNCITRAL Tahkim Kuralları; Türkçe ve İngilizce metinler
  • Millerlerarası Tahkim Kanunu, Millerlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği
  • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
   Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Metinler:
  • 10 Haziran 1958 tarihli New York Sözleşmesi, Türkçe ve İngilizce metinler
  • Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanun
   Kamu İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkime İlişkin Metinler
  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarada Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevisinde Yaptırılması Hakkında Kanun, Danıştay Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Dünya Ticaret Örgütü'nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması

  Dünya Ticaret Örgütü'nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması

 • Dünya Ticaret Örgütü'nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması
  Dünya Ticaret Örgütü'nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Tarifeler Ve Hizmet Ticareti Genel Antlaşması (Gatt) Öncesi Dönem

  ·          Gatt Dönemi (1947–1994)

  ·          Dünya Ticaret Örgütü Dönemi

  ·          Dünya Ticaret Örgütü’nde Uyuşmazlıkların Çözüm Mercileri Ve Uygulanacak Hukuk

  ·          Dünya Ticaret Örgütü Öncesi Uygulanan Sistem: Gatt 1947 Dönemi

  ·          Dünya Ticaret Örgütü Dönemi

  ·          Dünya Ticaret Örgütü’nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması’nın İşleyişi Ve Sorunları

  ·          Uyuşmazlıkların Çözümü Sisteminin Aşamaları

  ·          Panel Ve Temyiz Organı Kararlarının İcrası

  ·          Dünya Ticaret Örgütü’nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması İçinde Türkiye’nin Yeri

  ·          Türkiye’nin Örgüt’e Üyeliği

  ·          Türkiye’nin Tarafı Olduğu Uyuşmazlıklar

  ·          Uyuşmazlıkların Çözümü Kural Ve Yöntemleri Tespit Eden Mutabakat Metni

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır