Seçimi Daraltın

 • Ticari Dava

  Ticari Dava

 • Ticari Dava
  Ticari Dava
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  TİCARİ DAVA

  Genel Olarak

  Mutlak Ticari Dava

  Nispi Ticari Dava

  Konuya İlişkin Yargıtay Kararları

  TİCARİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ

  Genel Olarak

  TTK’da Düzenlenen Ticari Çekişmesiz Yargı İşleri

  Özel Kanunlarda Düzenlenen Ticari Çekişmesiz Yargı İşleri

  Konuya İlişkin Yargıtay Kararları

  TİCARİ İŞ

  Genel Olarak

  Türk Ticaret Kanunu’nun 3. Maddesine Göre Ticari İş

  Ticari İş Karinesi

  Ticari Dava İle Ticari İş Arasındaki Benzer ve Farklı Noktalar

  Konuya İlişkin Yargıtay Kararları

  ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ, GÖREV VE YETKİ

  Asliye Ticaret Mahkemeleri

  Görev

  Yetki

  Konuya İlişkin Yargıtay Kararları

  TİCARİ DAVALARDA DELİLLER

  Genel Olarak

  İspat Yükü

  Ticari Defterler

  Fatura

  Teyit Mektubu

  Delil Sözleşmesi

  İşin Niteliğine ve Tarafların Durumlarına Göre, Senede Bağlanmaması Teamül Olarak Yerleşmiş Bulunan Hukuki İşlemler

  Konuya İlişkin Yargıtay Kararları

  TİCARİ DAVALARDA YARGILAMA USULÜ

  Genel Olarak

  Yazılı Yargılama Usulü

  Basit Yargılama Usulü

 • İşletme Hukuku

  İşletme Hukuku

 • İşletme Hukuku
  İşletme Hukuku
  38.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          HUKUK KONUSUNDA GENEL BİLGİLER

          Prof. Dr. Haluk EMİROĞLU

          Talya  Ş. UÇARYILMAZ, LL.M

  ·          BORÇLAR HUKUKU

          Yard. Doç. Dr. Pınar ALTINOK ORMANCI

  ·          TİCARET HUKUKU

  –      TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER HUKUKU

          Yard. Doç. Dr. Aslı E. GÜRBÜZ USLUEL

  ·          KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

          E. Cemre HAZIROĞLU, LL.M

          Damla Gül TARHAN, LL.M

  ·          VERGİ HUKUKU

          Prof. Dr. M. Kâmil MUTLUER

          Prof. Dr. Erdoğan ÖNER

  ·          İŞ HUKUKU

          G. Zeynep KILIÇKAYA, LL.M

  ·          İŞLETMELERİ İLGİLENDİREN DİĞER HUKUKİ ALANLAR

  –      MEDENİ USUL HUKUKU

          O. Emre KONURALP, LL.M

  –      REKABET HUKUKU

          N. Nilay DAYANÇ, LL.M

  –      KAMU İHALE HUKUKU

          Prof. Dr. Erdoğan ÖNER

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır