Seçimi Daraltın

 • Suya Batan Güneş:Samsat

  Suya Batan Güneş:Samsat

 • Suya Batan Güneş:Samsat
  Suya Batan Güneş:Samsat
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  oluşturduğu yeni kültürel dokunun özelliklerinin saptanması amaçlanmaktadır.

  Başka bir deyişle, Samsat’ın müdahale sonucu taşınma öncesi ve sonrası sosyo-ekonomik profili karşılaştırmalı olarak incelenerek, yeniden yerleşim olgusunun insanlar üzerindeki etkilerinin, taşınmanın varolan sosyal ve ekonomik dokuyu nasıl etkilediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Kasabanın yapısı ile, kasabayı oluşturan başlıca öğeler veya kurumlar, bu öğe ve kurumların bütün içindeki yerleri ve aralarındaki ilişkileri, işleyiş düzeni ifade edilmektedir. Kısacası insanların gerek doğa, gerekse kendi aralarında kurdukları düzenli ilişkiler bütünü, Samsat odağında çözümlenmeye çalışılmıştır.

  Yapılan bu çalışmanın üç boyutu bulunmaktadır. Şöyle ki, bir taraftan, bir Güneydoğu  Anadolu kasabası olan ve GAP kapsamında taşınan Samsat’ın incelenmesi, diğer taraftan da Samsat’ın genelde Türk kasaba kavramının geçirdiği değişim bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde, üzerinde en az sosyolojik çalışma yapılan yerleşim birimi “kasaba” olmuştur. Kentleşmenin bugünkü hızına ulaşmadığı dönemlerde, kasabalar köy ile kent arasında bir köprü olmuş ve aynı zamanda kırsal kesimin ürünlerinin pazarlandığı bir pazar yeri işlevini görmüştür. Hızlı sanayileşme ve kentleşme ile birlikte kasabalar eski önemini yitirmiştir. Ancak ülkemizdeki bölgesel farklılıklar nedeniyle, kasabaların geçirdikleri değişim sürecinin aşamalarıyla ortaya konulması bir gerekliliktir.

   

 • Birey, Toplum, Bilim: Sosyoloji Temel Kavramlar

  Birey, Toplum, Bilim: Sosyoloji Temel Kavramlar

 • Birey, Toplum, Bilim: Sosyoloji Temel Kavramlar
  Birey, Toplum, Bilim: Sosyoloji Temel Kavramlar
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Sosyolojik bakış açısı, olaylara analitik bakmayı gerektiren ve baktı­ğınız yere göre bakışınızın değiştiğinin farkındalığını getiren bir analitik değerlendirmedir. Dersin ilk gününde, öğrencilerime sorduğum ilk soru, "içinizde okuma yazma bilmeyen var mı" olur ve sorunun yanıtı hep bir ağızdan söylenen "hayır"la verilir. Bunun arkasından öğrencilerime, Japonca ya da Çince bir metin uzatır ve okumalarını rica ederim. Bir şaşkınlık ve gülüşme sonrası "ama hocam biz Türkçe okuma yazma biliyoruz, bize bunu sordunuz diye düşündük" derler. Sosyolojik bilginin aslında Japonca metni çözmek bilgisine sahip olmak anlamına geleceğini, dilin bir semboller siste­mi olduğunu bunu çözebilmenin bilgisinin sosyolojik bakışta yattığını ve bu bakışı kullanamamanın sebebinin öncelikle kalıp yargılarımız da olduğunu anlatır ve ilk konuya böylece girerim. İşte kitabın giriş bölümü, değerlen­dirme yaparken bizi en çok engelleyen sahip olduğumuz kalıp yargılarımızı, görmeye, onları fark ettirmeye yönelik olarak tasarlandı.(Önsöz’den).

   

  Kitabın İçindekiler:

  ·          Görünenin Arkasındaki Sorgulama Yolları; Neden Sosyoloji Okuyoruz?

  ·          Sosyolojik Teorinin Entelektüel Gelişimi (Sosyal Faktörler ve Politik Devrimler): İlk Yıllar

  ·          Bilimin Tanımı, Amacı ve Özellikleri

  ·          Toplumsal Yapı ve  Toplumsallaşma Mekanizmaları

  ·          Toplumsal Grup

  ·          Toplumsal Kategoriler

  ·          Kimliklerimiz ve Biz

  ·          Toplumsal Statü ve Rol Dağılımı

  ·          Toplumsal Tabakalaşma

  ·          Toplumsal Hareketlilik

  ·          Kültür

  ·          Toplumsal Kurumlar

  ·          Toplumsal Kontrol Mekanizmaları

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır