Seçimi Daraltın

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Özellikle Doktor, Avukat, Mimarın Mesleki Sorumluluk Sigortası

  Mesleki Sorumluluk Sigortası Özellikle Doktor, Avukat, Mimarın Mesleki Sorumluluk Sigortası

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Özellikle Doktor, Avukat, Mimarın Mesleki Sorumluluk Sigortası
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Özellikle Doktor, Avukat, Mimarın Mesleki Sorumluluk Sigortası
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Keza, tezimizde incelediğimiz serbest mesleklerden doktor, avukat ve mimarlarla ilgili meslek odaları dahi, üyelerine bu yönde ne bir tavsiye ne de bir mecburiyet getirmişlerdir. Ancak bu yöndeki yegâne istisnanın, Noterler Birliği'nin yaptırdığı toplu sorumluluk sigortası olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizdeki bu duruma karşılık, Avrupa'da son yıllarda belirli meslek dalları için (örneğin doktor, avukat ve mimarlar) meslekî sorumluluk sigortası yaptırılması mecburiyeti getirilmiştir. (Giriş'ten).

  Kitabın bölümleri:

  • Sorumluluk Sigortası Hakkında Genel Bilgiler; Sorumluluk Sigortasının Avrupa'da Günümüze Kadar Olan Gelişimi, Sorumluluk Sigortasının Türkiye'de Günümüze Kadar Olan Gelişimi, Sorumluluk Sigortasının Sigorta Tasnifi İçerisindeki Yeri
  • Meslekî Sorumluluk Sigortası Akti; Meslekî Sorumluluk Sigortasının Aktinin İn'ikadı, Meslekî Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Gerçekleştiği An (Sigorta Olayı), Meslekî Sorumluluk Sigortasında Sigorta Ettirenin Sigorta Himayesi Talebi, Sigortacının Himaye Yükümlülüğü ve Sınırları, Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri ve Külfetleri, Meslekî Sorumluluk Sigortası Mukavelesinin Sona Ermesi
  • Meslekî Sorumluluk Sigortasında Sigorta Teminatının Muhtevası ve Şümulü; Meslekî Sorumluluk Sigortasının Maddi Muhtevası, Avukatın Hukuki Sorumluluğu, Avukatın Akit Dışı (Haksız Fiil) Sorumluluğu, Mimarın Hukuki Sorumluluğu, Mesleki Sorumluluk Sigortasıyla Teminat Altına Alınan Zararlar, Doktor, Avukat ve Mimarın mesleki Sorumluluk Sigortasına Özgü Riziko İstisnaları.
 • Uygulamalı Can Sigortası Hukuku 2. Bası

  Uygulamalı Can Sigortası Hukuku 2. Bası

 • Uygulamalı Can Sigortası Hukuku 2. Bası
  Uygulamalı Can Sigortası Hukuku 2. Bası
  21.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  Öte yandan, bu tür sigorta, sadece ölüm veya kaza sebebiyle geçici veya tam işgörmezlik halleri dışında kişilere ileri yaşlarda çalışma güçlerini kaybettikleri dönemde parasal katkı sağlayarak, zor günlerdeki yaşam koşullarını nisbeten kolaylaştırıcı etkisi sebebiyle de günümüzde önem kazanmış bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde çalışanlara emeklilik imkanı tanıyan kamusal nitelikli Sosyal sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur gibi sigorta kurumlarının günümüzde ekonomik dar boğaza girmeleri sebebiyle bu tür özel sigortaların ikinci emeklilik sloganı altında geliştiği gözlemlenmektedir.

  Kitabın bölümleri:

  • Can (kişi) sigortası hakkında genel bilgiler ve kavramlar
  • Can (kişi) sigortası sözleşmesi-Can sigortası sözleşmesinin kuruluşu, hükümleri, işleyişi ve son bulması
  • Hayat sigortası-Hayat sigortası sözleşmesi
   Bireysel emeklilik ve yatırım sistemi, Hayat sigortası sözleşmesinin ana unsurları ve özellikleri, Hayat sigortası sözleşmesinin kuruluşu, Hayat sigortası sözleşmesinin zamanaşımı, Hayat sigortasından kaynaklanan davalarda mahkemelerin görev ve yetki sorunları
  • Hayat sigortası özel türleri
   Grup hayat sigortası sözleşmesi, Hayat sigortasının diğer türleri
  • Genel olarak kaza sigortaları
   Kaza sigortası hakkında genel bilgiler, Kaza sigortasında riziko kavramı, Kaza sigortasında sigorta bedeli, Kaza sigortasında prim, Kaza sigortasında sigortacının halefiyet hakkı, Kaza sigortasında zaman aşımı
  • Ferdi kaza sigortası sözleşmesi
   Grup  kaza sigortası sözleşmesi, Hastalık  (sağlık) kaza sigortası sözleşmesi, Otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sözleşmeleri sigortası sözleşmesi 
  • Sigorta hukukuna ilişkin yasa, yönetmelik ve poliçe genel şartları konuları kitabın sonuna eklenmiştir.
 • Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi (Türk Ticaret Kanunu ve Tasarısı Açısından)

  Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi (Türk Ticaret Kanunu ve Tasarısı Açısından)

 • Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi (Türk Ticaret Kanunu ve Tasarısı Açısından)
  Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi (Türk Ticaret Kanunu ve Tasarısı Açısından)
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Hayat Sigortasının Türleri
  • Sigorta Ettirenin Kendi Lehine Ve Üçüncü Kişi Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi
  • Sigorta Ettirenin Kendi Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi
  • Üçüncü Kişi Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi
  • Sigorta Ettiren – Sigortacı –Lehtar Arasındaki İlişkiler
  • Lehtar İle Sigortacı Arasındaki İlişki
  • Sigorta Ettiren İle Sigortacı Arasındaki İlişki
  • Sigorta Ettiren İle Lehtar Arasındaki İlişki
  • Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortasına İştirak Eden Kişiler Dışındaki Hukuk Süjeleri Olan İlişkiler
  • Hayat Sigortası Sözleşmesi İle Üçüncü Kişiye Yapılan Kazandırmanın İcra Ve İflas
  • Kanunu’nun 277 Vd. Hükümleri Uyarınca İptal Edilebilirliği
  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Açısından Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi
  • Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesinin Miras Hukuku Açısından Sonuçları
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır