Hukuk (Genel Eserler) » Hukuk Armağan-Hukuk Sempozyum-Hukuk Kongre » Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan

Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan

  • Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan

Yayın Evi: Turhan Kitabevi Yayınları

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 2003

Sayfa Sayısı: XLV+1065 s.

ISBN: 975-6486-51-1

Boyut: 16x24

Durum: Ciltli

Etiket Fiyatı:


70.00 TL

(KDV Dahil)

  • Ürün özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Geri Bildirim

Armağandaki makaleler:

·          Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'ün Hikayesi, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'ün Yayın Listesi, Prof. Dr. Celal GÖLE: Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Hocam,Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: Hocam Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ

I. TİCARİ İŞLETME HUKUKU

·          Prof. Dr. Sabih ARKAN: Haksız Rekabet ve Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri Arasındaki İlişki, Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin BİLGE: Tüketicinin Korunması Açısından İnternette Ticari Reklam Yayını, Yard. Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK: Soyut Renk Markaları,

II. ŞİRKETLER HUKUKU

·          Prof. Dr. Tuğrul ANSAY: Avukatlık Ortaklığı Yeni Bir Ortaklık Türü Mü?, Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU: AT Düzenlemeleri Işığında "İçerden Öğrenilen Bilgi" Kavramının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN: Anonim Ortaklıklarda Özel Kategori Paylar, Doç. Dr. İsmail KIRCA: Adi Şirket Ortağının Özen Borcu, Prof. Dr. Akar ÖCAL: Limited Şirketin Haklı Sebeplerle Mahkeme Kararıyla Sona Erdirilmesi, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP: Anonim Ortaklıklara İlişkin Yeni Hukuk Politikalarının ve Yönetim - Denetim Felsefelerinin Dinamikleri ile Bunlar Arasındaki İlişki, Yard. Doç. Dr. Erol ULUSOY: Şirketler Hukukunda İbranın Hukuki Niteliği, Yard. Doç. Dr. Aynur YONGALIK: Türk Medeni Kanunu'ndaki Dernek - Adi Şirket İlişkisi

III. KIYMETLİ EVRAK

·          Yard. Doç. Dr. Cemal OĞUZ: İpotekli Borç Senedinde Defiler,

IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKU

·          Dr. ADEMUN-ODEKE: Are Bareboat Charter Registrations Flags of Conveniece? (Gemi Kira Sicili, Kolay Bayrak mıdır?), Yard. Doç. Dr. Kerim ATAMER: TTK. m. 867-871 Hükümlerinin Tarihçesi ve Gemi Satım Sözleşmelerine Uygulanması, M. Barış GÜNAY: The US and International Compensation Regimes for  Vessel Source Oil Pollution: A Comparative Study (Gemi Kaynaklı Petrol Kirliliği Hakkında ABD ve Milletlerarası Tazminat Rejimleri. Karşılaştırmalı Bir Çalışma), Yard. Doç. Dr. Hakan KARAN: The Easing of Procedures for the Revision of Liability Limits under International Maritime Conventions (Milletlerarası Deniz Hukuku Konvansiyonlarındaki Sorumluluk Limitedlerde Değişiklik Yapılabilmesiİçin Kabul Olunan Prosedürlerin Kolaylaştırılması), Av. Dr. Hans - Jürgen PUTTFARKEN,Multimodaler Transport über See, Zur Abgrenzung Zwischen Binnenund Seetransportrecht gemass - 452  des deutschen Handelsgesetzbuchs 
(Alman Ticaret Kanunu'nun 452. Paragrafına Göre İç Sular ve Deniz Taşıma Hukuku Arasındaki Sınırlama Gözetilerek, Karma Deniz Taşımacılığı), Araş. Gör. Bengi Selen YÜCEER: Off-hire: Time Charterers Remedy Against Arrest? A Commentary on English Low (Off-hire (Kiralanan olmaktan çıkma): Geminin Tutulmasına Karşı Zaman Çartererlerine Bahşedilen Hukuki İmkanlardan mıdır? İngiliz Mahkeme Kararları Işığında

V. TAŞIMA HUKUKU

·          Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: Hava Taşıyıcısının Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluğu Hakkında,

VI. BANKA HUKUKU

·          Prof. Dr. Gürgan ÇELEBİCAN: Türk Bankacılık Sektörü, Av. Füsun TUNCER: Türkiye'de Kredi Kartı Uygulaması, Doç. Dr. Asuman TURANBOY: Mevduat Garanti Sistemleri,

VII. FİKRİ HAKLAR

·          Prof. Dr. Fırat ÖZTAN: Bağımlı Eserler, Av. Ünsal PİROĞLU: Eserden Doğan Manevi Haklar Tazminatı ve Kişilik Haklarıyla İlişkisi, Araş. Gör. Burçak YILDIZ: Eser Sahibinin Yayma Hakkının Tükenmesi

VIII. REKABET HUKUKU

·          Araş. Gör. Özlem Garipoğlu ATAK: Satışın Reddi Suretiyle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

IX. MEDENİ HUKUK

·          Yard. Doç. Dr. Hüseyin ALTAN: Yabancı ve Türk Mahkeme Boşanma Kararlarının Mirasçılığa Etkisi (MK mad. 181), Yard. Doç. Dr. Veysel BAŞPINAR: Yeni Türk Medeni Kanunu, Dr. Mehmet DEMİR: Türk Medeni Kanunu'na Göre Evlilik Birliğinin Temsili ve Aile Konutu  ile İlgili İşlemler, Prof. Dr. Bilge ÖZTAN: Türk Medeni Kanunu'na Göre Evliliği Sona Erdiren Sebepler, Özellikle Boşanma, Prof. Dr. Lale SİRMEN: Yeni Türk Medeni Kanunu'nda Paylı Mülkiyete İlişkin Düzenlemeler, Prof. Dr. Michael R. WILL: Das Menschenrecht auf Geschlechtsidentitat im Normenwirrwarr: Türkei und finnland - Pioniere im europischen familienrecht? Allah Kimyesi Hekime, Hakime Muhtaç Etmesin! (Kurallar Kaosunda Cinsel Kimliğe İlişkin İnsan Hakkı: Türkiye ve Finlandiya - Avrupa Aile Hukukunda Öncüler?)

X. BORÇLAR HUKUKU

·          Prof. Dr. Wofgang HRONADKA: Schuldrechtsreform in Deutschland (Almanya'da Borçlar Hukuku Reformu), Prof. Dr. Manfred REHBINDER: Das Recht der Allgemeinen Geschaftsbedingungen nach der deutschen Schuldrechtsreform (Alman Borçlar Hukuku Reformuna Göre Genel İşlem Şartları Hukuku), Dr. Özlem Söğütlü ERİŞGİN: Roma Hukuku'nda "Coutio Damni Infecti"

XI. MİLLETLERARASI YARGI

·          Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇINMilletlerarası Yargı, Yard. Doç. Dr. Recep AKCAN: Medeni Usul Hukukundaki Özel Hüküm Sebeplerinin Bir Örneği Olarak İnsan Vücudunun Muayenesi ve Kişilerden zorla kan Alınması (Yeni Bir Hüküm Olan Medeni Kanun madde 284 Üzerine İnceleme), Prof. Dr. Peter GOTTWARD: Deutsches Internationales Insolvenzrecht und seine Bedeutung im deutsch - türkischen Rechtsverkehr (Alman - Türk Hukuk İlişkisinde Alman Uluslararası İflas Hukuku ve Anlamı), Doç. Dr. Süha TANRIVER: Aile Mahkemeleri Üzerine Bazı Düşünceler, Av. Talih UYAR: İhalenin ve İhalenin Bozulmasının Sonuçları

XIII.TAHKİM

·          Doç. Dr. Ziya AKINCI: FIDIC Standart Sözleşmelerinde Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları, Av. Dr. Gino LÖRCHER: Zur Vollstreckbarkeit des deutschen Schiedspruch mit vereinbartem Wortlaut im Ausland Alman Hakem Kararlarının Taraflarca Kararlaştırılan Lafzıyla (Yurtdışında Tenfiz Edilebilirliği Hakkında)

XIV. İŞ HUKUKU

·          Yard. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER: 4447 Sayılı Yasa ile Ülkemizde Kurulan İşsizlik Sigortası Hakkında Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Işıl ULAŞ: Göçmen İşçilerin Korunması

XV. KAMU HUKUKU

·          Dr. Nur ULUŞAHİN:Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi ve Anayasa Mahkemesi'nin 24.09.1990 Tarihli Kararı

Bankalara özel taksit seçenekleri :

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme » puan
  • -

Ürün Etiket

Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e ArmağanHukuk Armağan-Hukuk Sempozyum-Hukuk KongreTurhan Kitabevi Yayınları

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır