Hukuk (Genel Eserler) » Hukuk Armağan-Hukuk Sempozyum-Hukuk Kongre » Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan

Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan

  • Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan

Yayın Evi: Turhan Kitabevi Yayınları

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 2005

Sayfa Sayısı: XV+620 s.

ISBN: 975-6194-20-0

Boyut: 16X24 cm

Durum: Ciltli

Etiket Fiyatı:


45.00 TL

(KDV Dahil)

  • Ürün özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Geri Bildirim

Armağandaki makaleler:

 

I– KAMU HUKUKU

·          Dr. YUSUF AKSAR : The Significance of State Practice in the Development of the Law Relating to Navigation in Coastal Waters, Including International Straits

·          Doç. Dr. BAHTİYAR AKYILMAZ: İdari İşlemlerde Gerekçe Yükümlülüğü

·          Prof. Dr. ÜREN ARSAN : Yatay Eşitsizliğe Kısa Bir Bakış

·          Dr. ÇETİN ARSLAN : TCK’nin 258. Maddesi Üçüncü Fıkrasının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir İnceleme

·          Dr. ADNAN DEYNEKLİ : Bankaların İflasında Sıra Cetvelinin Özellikleri

·          Arş. Gör. SELMAN DURSUN: İdari İşlemlerin Geri Alınması, Kaldırılması, Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi

·          Prof. Dr. FEYYAZ GÖLCÜKLÜ : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında “Demokratik Toplum” Ölçütü

·          Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ : Danıştay Kararları ve Memur Sendikacılığı 1992-2000

·          Prof. Dr. SAİT GÜRAN : Anayasa’da Değişiklik Yapan 4709 sayılı Kanun Hakkında Düşünceler

·          Yrd. Doç. Dr. YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ : İnsan Hakları Standardının Yükseltilmesi ve Demokratikleşme Açısından 03.10.2001 Tarihli Anayasa Değişiklikleri

·          Dr. ONUR KARAHANOĞULLAR : İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararları ve Vergi Davaları

·          Yrd. Doç. Dr. CEMİL KAYA : İngiliz İdare Hukukunda Gerekçe Belirtme Yükümlülüğü İlkesi

·          Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM KAYA : Afganistan Harekatı ve Uluslararası Hukuk:Jus ad Bellum ve Jus in Bello Yansımaları

·          Dr. SEDAT LAÇİNER : Uluslararası Terörizm ile Mücadelede Hukuki Önlemler: İngiltere’de Yeni Terörizm Yasası Örneği

·          HASAN MUTAF : L’applicabilité de L’article 6/1 de la Convention Européenne des Droits de L’homme Dans le Domaine du Droit Administratif

·          MÜNCİ ÖZMEN : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No.lu Protokol Çerçevesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Eğitim Hakkı

·          MICHELE DE SALVIA : Laïcité et Droits de L’homme Dans le Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de L’hommes

·          Prof. Dr. TURGUT TAN : İdari Yaptırımlar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki Güvenceler

·          Prof. Dr. DURMUŞ TEZCAN : Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Hakkında Uygulanacak Disiplin Esasları ve Hükümlünün Adil İşlemlere Tabi Tutulması Bakımından Hakları

·          Prof. Dr. STEFAN TRECHSEL : Access to the File :An Essential Element of Fair Trial

·          Prof. Dr. DIDIER TRUCHET : Fransız Danıştay’ı Kararlarında Kamu Yararı: Kaynağa ve Dengeye Dönüş

 

II– ÖZEL HUKUK

·          Prof. Dr. SERVET ARMAĞAN : General Characters of the Land Law in the Ottoman Empire

·          Dr. ÇETİN ARSLAN : Kamu (Amme) Alacaklarında Gecikme Zammı ve Faiz

·          Dr. MEHMET DEMİR : Cezaî Şart Kaydına Genel İşlem Koşulları Arasında Yer Verilmesi Sorunu

·          Arş. Gör.  A. DİLŞAD KESKİN : Amerikan Hukukunda İnsanın Dondurulması (Human Cryogenics) ve Konunun Türk Pozitif Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

·          HANSWERNER ODENDAHL : Türk Medeni Kanunu’nun Yeni “Mal Rejimi” Hükümleri, Eksiklikleri ve Sorunları Üzerine Bir Karşılaştırma

·          Prof. Dr. MICHAEL. R. WILL/Prof. Dr. BİLGE ÖZTAN : Menschenrechtswidriges in unserem neuen Zivilgezeetzbuch

·          Prof. Dr. MICHAEL. R. WILL/Prof. Dr. BİLGE ÖZTAN : Yeni Türk Medenî Kanunu’nda İnsan Haklarının İhlâli

·          ZÜMRÜT TURHAN-SCHNIEDER/Doç. Dr. PETER FINGER Anerkennung dt. Scheidungsurteile – mit Folgesachen – in der Türkei

 

III– DİĞER KONULAR

·          Yrd. Doç. Dr. ALİ ŞAFAK BALI : Rawls’Theory of Justice I: Justice as Fairness

·          Dr. M. MURAT BASKICI : Karamanlıca Bir Sâlnameden: “Atalar Sözü”

·          Arş. Gör. ÖMER KORKMAZ : Tarihsel Süreç İçerisinde Evrensellik Düşüncesi

Bankalara özel taksit seçenekleri :

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme » puan
  • -

Ürün Etiket

Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e ArmağanHukuk Armağan-Hukuk Sempozyum-Hukuk KongreTurhan Kitabevi Yayınları

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır