Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası

  Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası

 • Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası
  Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası
  60.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

   

  ·          Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk; uluslararası toplum ilişkileri ve hukuk, uluslararası hukukun temel özellikleri; tanım ve terim sorunu, hukuk niteliği ve öteki hukuk düzenlerinden farkları, iç hukuk ve AB hukuku düzenleri ile ilişkileri; uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri, uluslararası hukuk ve AB hukuku ilişkileri, uluslararası hukuk kurallarının taraflara göre bağlayıcılığı sorunu

  ·          Uluslararası hukuk kurallarının oluşturulması, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukta hukuksal işlemler

  ·          Andlaşmalar (Treaties, Traités, Vertrage); andlaşmalarla iligili genel bilgiler, andlaşmaların yapılışı, andlaşmaların hukuksal geçerliliği, andlaşmaların hukuksal etkileri ve yorumlanması, andlaşmaların sona ermesi uygulanmalarının durdurulması ya da hükümlerinin değiştirilmesi

  ·          Yapılageliş (Teamül ya da örf ve adet); yapılageliş kurallarının öğeleri,  yapılageliş kurallarının oluşumu ve uluslararası hukuktaki yeri,  yapılageliş kurallarının kodifikasyonu sorunu

  ·          Tek taraflı uluslararası hukuk işlemleri; temel özellikleri, geleneksel tek-taraflı uluslararası hukuk işlemleri, uluslararası örgüt kararları

  ·          Yardımcı kaynaklar; yargı ya da hakemlik organları kararları (içtihat), öğreti (doktrin)

  ·          Uluslararası hukukun kişileri; uluslararası kişilik kavramı,  uluslararası hukukta  devletin kurucu  öğeleri, uluslararası hukukta devletin yetkisi, devlet türleri ve uluslararası hukuktaki etkileri

  ·          Devletler dışındaki birimler; devlet niteliği kazanmamış insan toplulukları, uluslararası örgütler, özel hukuk kişileri

  ·          Uluslararası hukukun mekansal kuralları; kara ülkesine ilişkin uluslararası hukuk kuralları, uluslararası deniz hukuku, uluslararası hava hukuku, uzay hukuku, çevrenin uluslararası düzeyde korunması

  ·          Uluslararası hukukun uluslararası düzeydeki ekonomik ilişkilere yönelik kuralları; uluslararası ekonomik ilişkileri düzenleyen başlıca ekonomik uluslararası örgütler; Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Malların ve hizmetlerin serbest dolaşımına yönelik ve bunlarla bağlantılı konulara yönelik kurallar, para ve ödemeler dengesine yönelik kurallar, uluslararası yatırımlara yönelik kurallar

  ·          Uluslararası hukuk düzeninde yer alma; Uluslararası hukukta tanıma, devletlerin ardıl olması (halefiyeti) 

  ·          Uluslararası ilişkilerin ve faaliyetlerin yürütülmesi; devletlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri, devlet niteliği kazanamamış birimlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri

  ·          Uluslararası hukuka uyulmasının sağlanması; uluslararası sorumluluk, uluslararası önlemler ve zorlama yolları

  ·          Uluslararası toplumda uyuşmazlıkların çözümü

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır