Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc

  Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc

 • Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc
  Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitaptaki fransızca kelime ve kavramların türkçe karşılıklarından örnekler:

  ·   accédant, e (n.). Kabul eden, iktisap etmek üzere olan (accédant à la propriété.)

  ·   acceptation (n.f.). Dr. Civ.- Kabul

  ·   acceptation de lettre de change Kambiyo senedinin kabulü (L'acceptation est écrite sur la lettre de change)

  ·   acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire Dr. Civ.-İntikal eden malların envanterine eklenen, mirasın aktifindeki tereke borçlarının ağırlığını sınırlayan kabul

  ·   acceptation par intervention Araya girme suretiyle kabul, tekeffül

  ·   acceptation pur et simple Kayıtsız şartsız kabul

  ·   acceptation sans réserves Kayıtsız şartsız kabul 

  ·   acceptation tacite Zımni kabul

  ·   accepter (une traire)  Dr.  Com.- (Bir poliçeyi) kabul etmek 

  ·   accepter (n.m) Dr. Com.- (Bir poliçeyi) kabul eden , muhatap 

  ·   accès (n.f) Girme, giriş (I'accès de la salle d'audience peu! être interdit a la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de i'ordre public  ou de  la  sécurité nationale dans une société démocratique)

  ·   accès à la magistrature Hâkim-savcılık mesleğine kabul

  ·   accès au dossier Dosyaya ulaşabilme, dosyayi inceleme: İlgilinin ya da bazen sadece avukatının dosyayı inceleme ve belge örneği alma hakkı

  ·   accès au tribunaux ou à la justice Mahkemeye başvurma hakkı, yargıya başvurma

  ·   accès aux documents administratif Dr, Adm. -İlgilinin hakkındaki idari belgeleri inceleyebilmesi: Fransa'da bir hak olarak öngörülmüş olup, idarenin reddetmesi halinde ilgili "idarî belgeleri inceleme komisyonu'na başvurabilir

  ·   accessûîres (adj) Dr.Civ.- Müştemilat, teferruat

  ·   accessible au public Kamuya açık

  ·   accession (n,f) Dr. Pén. Int- Katılma syn. adhésion-Dr. Civ.-Bir tür mülkiyeti iktisap şekli:mülkiyet hakkının teferruat sayılan şeylere teşmili

  ·   accession au trône Dr.Const-Tahta çıkma

  ·   accession naturelle Yeni arazi teşekkülü yoluyla iktisap ...

  ·   demande accessoire Fre'î dava

  ·   demande additionnelle Ek dava

  ·   demande alternative Seçimlik dava

  ·   demande connexe Bağlantılı dava

  ·   demande de reprise Yenileme davası

  ·   demande en intervention Müdahale davası

  ·   demande en justice Mahkemeye başvurma, dava açma

  ·   demande incidente  Ara talep, hadis dava

  ·   demande introductive d'instance Dava dilekçesi

  ·   demande reconventionnelle Karşılık dava

  ·   demandeur, eresse (n.) Pr.Civ.-Davacı

  ·   démanteler Dağıtmak

  ·   démarchange (n.m.) Alıcının ikametgahına mal ve hizmet götürme tekniği

  ·   démarche (n.f.) Teşebbüs; müracaat

  ·   d'emblée Birdenbire, hemen

  ·   démembrement Parçalama, parçalanma

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır