Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca

  Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca

 • Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca
  Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca
  33.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma Hakkı, İlgili Düzenlemeler, Hakkın Benzer Kavram ve Kurumlarla İlişkisi, Düzenlenişi ve Hukuki Niteliği

  Genel Olarak Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

  -         Genel Olarak Hukukta, Özelde İse Şirketler Hukukunda Bilginin Önemi

  -         Terim Sorun

  -         Bilgi Alma Hakkı

  -         İnceleme Hakkı

  -         Bilgi Alma Hakkının Benzer Kavram ve Kurumlarla İlişkisi

  -         İlgili Düzenlemeler

  -         Hükmün Düzenleme Gerekçesi

  -         Hükmün Emredici Niteliği

  Bilgi Alma Hakkının Ortaklık Hakları İçindeki Yeri ve Önemi

  -         Bilgi Alma Hakkının Ortaklık Hakları İçindeki Yeri

  -         Bilgi Alma Hakkının Ortaklık Hakları Açısından Önemi

  Bilgi Alma Hakkının Hukuki Niteliği

  -         Vazgeçilemez Hak Özelliği

  -         Müktesep Hak Özelliği

  -         Bağımsız Hak Özelliği

  -         Bireysel Hak Özelliği

  Bilgi Alma Hakkının Esasları

        Bilgi Alma Hakkının İcrasında Kişi Unsuru

  -         Bilgi Alma Hakkının Sahibi

  -         Bilgi Verme Yükümlüsü

  Bilgi Alma Hakkının Kullanılması

  -         Soru Sormaya Dayalı Bilgi Alma Hakkının Kullanılması

  -         İncelemeye Dayalı Bilgi Alma Hakkının Kullanılması

  Bilgi Alma Hakkının Özel Denetim, Ortaklıktan Çıkma, Çıkarılma ve Haklı Nedenle Fesih Davası İle İlişkisi

  -         Bilgi Alma Hakkının Özel Denetim İle İlişkisi

  -         Bilgi Alma Hakkının Ortaklıktan Çıkma İle İlişkisi

  -         Bilgi Alma Hakkının Ortaklıktan Çıkarma İle İlişkisi

  -         Bilgi Alma Hakkının Haklı Nedenle Fesih Davası İle İlişkisi

  Bilgi Alma Hakkının İhlali Ve Sonuçları

        Bilgi Vermekten Kaçınma, Unsurları ve Kanunda Yer Almayan Kaçınma Nedenleri

  -         Genel Olarak

  -         Bilgi Vermekten Kaçınmanın Koşulları

  -         Ortağın Şirketle Rekabet Etmesinin Bilgi Alma Hakkına Etkisi

  -         Kanunda Yer Almayan Kaçınma Nedenleri

  Bilgi Vermekten Kaçınmaya Karşı Başvuru Yolları

  -         Kaçınma Kararına Karşı Genel Kurula Başvuru

  -         Genel Kurulun Başvuruya Olumlu Cevap Vermesi

  -         Bilgi Alma Talebinin Haksız Olarak Reddi veya Engellenmesi Halinde Mahkemeye Başvuru

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması
  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Rekabet Yasağı Ve Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması Hakkında Genel Bilgiler

  ·          Genel Olarak Rekabet Yasağı

  ·          Sözleşme Ve Çalışma Özgürlüğü İlkesi Bağlamında Rekabet Yasağı

  ·          Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması

  ·          Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşmasının Diğer Rekabet Yasağı Hâlleriyle Karşılaştırılması

  ·          Rekabet Yasağı Anlaşmasının Esasları

  ·          Anlaşmanın Tanımı, Tarafları, Konusu, Uygulama Alanı, Zamanı, Şekli Ve Belgenin Acenteye Verilmesi

  ·          Anlaşmanın Hükümleri

  ·          Acente Aleyhine Olan Şartlar Ve Bu Tür Şartların Hukukî Sonuçları

  ·          Rekabet Yasağı Anlaşmasıyla Rekabetin Sınırlandırılması

  ·          Rekabet Yasağı Anlaşmasının İhlâli Ve Sona Ermesi

  ·          Anlaşmanın İhlâli

  ·          Rekabet Yasağı Anlaşmasının Sona Ermesi

 • Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi

  Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi

 • Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi
  Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bunun yanında, konunun önemli bir boyutu da birleşen şirketlerin değerinin gerçeğe uygun bir biçimde belirlenmesidir. Ancak değerleme yönetimi saptanırken, şirket birleşmesinin koşullarına ve birleşen şirketlerin özelliklerine en uygun yöntemin seçilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Yapısal sorunların bulunduğu ve kronik enflasyonun yaşandığı ülkelerde ise, en uygun değerleme yönteminin belirlenmesinin ne kadar önemli olduğu açıktır. toplanabileceği görüşüne ulaşılmıştır. Bu nedenle de sinerjik kazançlar elde etmek olarak tanımlanmıştır. Çünkü şirketlerin diğer şirketler ile birleşme amacı sadece maliyet tasarrufu sağlamak değil,

  başka kazançlar da elde etmeye yöneliktir.Çalışmamızda yer alan şirket birleşmelerine ilişkin uygulamada değerleme yöntemini belirlerken bu koşullar ve özellikler değerlendirilmiş ve en uygun yöntemin "İskonta Edilmiş Nakit Akımların Yöntemi" olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (Önsöz'den).
  Kitabın konularından:

  • Şirket birleşmeleri
  • Büyüme ve şirket birleşmeleri
  • Şirket birleşmelerin nedeni
  • Birleşme süreci ve birleşmelerde ödeme yöntemleri
  • Birleşemelerde şirketlerin değerlerinin belirlenmesi
  • Birleşme sürecinde değerleme uygulaması
  • Türkiye uygulamasında şirket birleşmeleri
 • Şirketler Hukuku Dersleri

  Şirketler Hukuku Dersleri

 • Şirketler Hukuku Dersleri
  Şirketler Hukuku Dersleri
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  § 1. ADİ ŞİRKET

  § 2. TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

  § 3. KOLLEKTİF ŞİRKET

  § 4. ADİ KOMANDİT ŞİRKET

  § 5. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET

  § 6. ANONİM ŞİRKET

         Birinci Kısım: Anonim Şirketin Özellikleri ve Kuruluşu

         İkinci Kısım: Anonim Şirketin Organları

                    Birinci Ayırım :  GENEL KURUL

                    İkinci Ayırım: YÖNETİM KURULU

         Üçüncü Kısım: Pay Sahibinin ve Azlığın Hakları

         Dördüncü Kısım: Anonim Şirkette Pay

  § 7. LİMİTED ŞİRKET

  § 8. KOOPERATİF ŞİRKET

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır