Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum

  Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum

 • Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum
  Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  • Azgelişmişliğin Teorik Temelleri

  • Yapısalcı İktisat

  • Yapısalcılık Perspektifinden Mali uyum

 • Milli Gelir ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma - Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular 3. Bası

  Milli Gelir ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma - Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular 3. Bası

 • Milli Gelir ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma - Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular 3. Bası
  Milli Gelir ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma - Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular 3. Bası
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Öğrencilere ve meslek sınavlarına hazırlanan mezunlara yol gösterici olmak üzere hazırlanan elinizdeki kitapçık, salt akademik bir amaç taşımayıp, yazarların verdiği derslerin notlarından ve sıkça sorulan sorulardan derlenmiştir. Seçilen sorular mümkün olduğunca milli gelir, ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgili konulan kapsamak üzere derlenmiş olmakla beraber, alanla ilgili sorulabilecek bütün soruları içerdiği iddiasında değildir. Ayrıca meslek sınavlarında söz konusu konularla ilgili sorular daha farklı biçimde formüle edilebileceği gibi, birden fazla soruyu içerecek şekilde de olabilir. Buradaki amaç, milli gelir, büyüme ve kalkınma ile ilgili konuları özetlemek olmuş ve sorular mümkün olduğunca soruldukları spesifik çerçevede yanıtlanmıştır. Bu yüzden kitapçığın bir bütün olarak değerlendirilmesi şüphesiz daha yararlı olacaktır. Bazı konuların veya daha spesifik soruların dışarıda kalmış olma ihtimali de göz önüne alınarak kitapçığın sonunda bir okuma listesi Önerilmiştir. Ayrıca, ilgili literatürün ve kavramların önemli bir bölümü ingilizce olduğu için kavramların ingilizce karşılıkları da yazılmıştır. Bu mütevazi çalışmanın öğrencilere ve meslek sınavına hazırlanan mezunlara yararlı olmasını dileriz.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Soru/Cevap

  ·         Çoktan Seçmeli Sorular

  ·         Çoktan Seçmeli Soruların Cevapları

  ·         Önerilen Okuma Listesi

 • Para-Banka-Kredi ve Para Politikası - 11. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı

  Para-Banka-Kredi ve Para Politikası - 11. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı

 • Para-Banka-Kredi ve Para Politikası - 11. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı
  Para-Banka-Kredi ve Para Politikası - 11. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Öğrencilere ve meslek sınavlarına girecek olan mezunlara yol gösterici olmak üzere hazırlanan elinizdeki kitapçık, salt akademik bir amaç taşımayıp, yazarların verdiği derslerin notlarından ve sıkça sorulan sorulardan derlenmiştir. Önceki baskılarında olduğu gibi seçilen sorular mümkün olduğunca para, banka, kredi, para politikası, finansal sistem ve uluslararası finansal sisteme ilişkin konuları kapsamak üzere derlenmiş olmakla beraber, alanla ilgili sorulabilecek bütün soruları içerdiği iddiasında değildir. Ayrıca, meslek sınavlarında söz konusu konularla ilgili sorular daha farklı biçimde formüle edilebileceği gibi birden fazla soruyu içerecek şekilde de olabilir. Buradaki amaç, para, banka, kredi, para politikası, finansal sistem ve uluslararası finansal sistemle ilgili konuları özetlemek olmuş ve sorular mümkün olduğunca soruldukları spesifik çerçevede yanıtlanmıştır. Bu yüzden kitapçığın bir bütün olarak değerlendirilmesi şüphesiz daha yararlı olacaktır. Bazı konuların veya daha spesifik soruların dışarıda kalmış olma ihtimali de göz önüne alınarak kitapçığın sonunda bir okuma listesi önerilmiştir.

  Bu yedinci baskıda, altıncı baskıda bulunan Türkiye’de uygulanmakta olan para ve döviz kuru politikalarına ve Türkiye’de faaliyet göstermekte olan finansal piyasalara ilişkin sorular son gelişmeler çerçevesinde genişletilmiş ve güncellenmiştir. Finansal istikrar, finansal kriz, piyasa kapitalizasyonu ve Türkiye’de finansal sistemin denetimi konularına ilişkin sorular eklenmiştir. Bunların yanı sıra, ilgili literatürün ve kavramların önemli bir bölümü ingilizce olduğu için kavramların ingilizce karşılıkları da yazılmıştır.

  Genişletilmiş bu baskının da öğrencilere ve meslek sınavına hazırlanan mezunlara yararlı olmasını dileriz. (Sunuş’tan)

 • Prof. Dr. Ahmet Gökdere'ye Armağan - Ekonomi ve Hukuk Üzerine Yazılar

  Prof. Dr. Ahmet Gökdere'ye Armağan - Ekonomi ve Hukuk Üzerine Yazılar

 • Prof. Dr. Ahmet Gökdere'ye Armağan - Ekonomi ve Hukuk Üzerine Yazılar
  Prof. Dr. Ahmet Gökdere'ye Armağan - Ekonomi ve Hukuk Üzerine Yazılar
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  rmağanda adı geçen Yazarlar ve Makaleleri:

   

  EKONOMİ

  Belgin AKÇAY: Avrupa Birliği’nin Orta Asya Bölgesi ile Ekonomik İlişkileri       

  Burcu Gökçe YILMAZ: Türkiye ve Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde Emeklilik Sistemlerinde Neoliberal Reform Süreci          

  Ebru ARICIOĞLU: Yeni Ekonomik Coğrafya Teorisi ve Teorideki Gelişmeler

  Sibel ATAN: 2011 Genel Seçim Dönemi İçin İMKB’de İşlem Gören Hisse Senetlerini İçeren Portföyün Seçimi: Karesel Programlama Yaklaşımı İle Durum Analizi            

  Sibel ATAN ve Filiz ELMAS: Türkiye'deki Yabancı Sermayeli Firmaların Kriz Dönemlerindeki Rekabet Davranışları:  Oyun Kuramı Kapsamında Bir Analiz

  Özge AYNAGÖZ ÇAKMAK: AB’nin Batı Balkanlar Genişleme Perspektifi ve Türkiye     

  Ferhat ÇAMLICA: 1995-2010 Döneminde Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Vergi Yükü ve Vergi Kompozisyonu Bakımından Karşılaştırmalı Analizi  

  Gürgân ÇELEBİCAN:  Avro Bölgesi’nde Döviz Kuru Politikasının Belirleyicileri               

  Begüm Şeren GÜLER: Avrupa Birliği’nde 2008 Krizi Sonrası Finansal Düzenlemeler Yeni Kurallar ve Kurumlar İstikrarı Sağlayabilir mi?

  Aylin EGE ve Hatice ÖZÇELİK: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Yönelik Mali Yardımları: Mali Protokollerden Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’ya

  Derya HACIBALOĞLU SEVİNÇ: Lizbon Antlaşması ile AB Ticaret Politikasında Değişiklikler

  Gülcan ERAKTAN:  Ortak Tarım Politikasında Reform Arayışları- İçsel Nedenler ve Uluslararası Tarım Politikalarının Etkileri

  Eren KIRMIZIALTIN: Washington Uzlaşısı’ndan Post-Washington Uzlaşısı’na:1980 Sonrası Türkiye Ekonomisi ve IMF İlişkileri

  F. Kemal KIZILCA: Aynı Çalışanlar, Farklı Anketler: Türkiye’de Ücretlerdeki Cinsiyet Farkları Üzerine Bir Not

  Ömer KURTBAĞ: Türkiye-AB İlişkileri Yol Ayrımında: Çıkış Yolu Var mı?

  Müslüme NARİN: Üretim Fonksiyonlarının Tarihsel Gelişimine Kısa Bir Bakış 

  Gülbiye Yenimahalleli YAŞAR: Sağlık Finansmanında Mali Sürdürülebilirlik:  Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye    

  HUKUK

  Füsun ARSAVA: AB’nin Üç Sütununun Yargıç Hukuku Üzerinden Birbiriyle Bütünleşmesi

  İlke GÖÇMEN: Avrupa Birliğinde “Vatandaş Girişimi”             

  Haluk GÜNUĞUR: Lizbon Sürecinin Avrupa Birliği’nde Karar Alma Yöntemi Üzerine Etkileri

  Ahmet KUMRULU: Emlak Vergisinin Cumhuriyet Dönemi Seyir Defteri

  Arif KÖKTAŞ ve Büşra LÜLECİ TORUN:  2004/17/EC ve 2004/18/EC Sayılı Direktifler Çerçevesinde AT Kamu İhale Mevzuatı ve Sorunları

  Sahir ÖZDEMİR: Türkiye-AB Ortaklık Hukukunda Yeni Kısıtlama Getirme Yasağı: Üç Tespit        

  Lâle SİRMEN ve İsmail KIRCA: Kefilin Sorumluluğunun Kapsamına İlişkin  Bir İnceleme           

  Hakan TAŞDEMİR ve Öner AKGÜL: At Hukukunda Doğrudan Uygulanabilirlik Sorunu: Türkiye-Katma Protokol Örneği    

  Seçil TUTKUN KARAKAYA: Elektronik Haberleşme Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri 

 • Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama - 3. Bası

  Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama - 3. Bası

 • Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama - 3. Bası
  Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama - 3. Bası
  37.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Paranın Temel Kavramları Ve Tarihsel Gelişimi

  ·          Paranın Tanımı  

  ·          Paranın Fonksiyonları      

  ·          Para Benzerleri  

  ·          Paranın Tarihsel Gelişimi               

  ·          Elektronik Para  

  ·          Senyoraj              

  ·          Gresham Kanunu             

  ·          Para Aldanması

  ·          Türkiye’de Paranın Tarihsel Gelişimi

  ·          Para Arzı Ve Merkez Bankacılığı

  ·          Para Arzı              

  ·          Merkez Bankacılığı            

  ·          Para Politikası

  ·          Para Politikası ve Hedefleri            

  ·          Enflasyon            

  ·          Para Politikası Araçları     

  ·          Para Politikası Uygulaması            

  ·          Paranın Aktarım Mekanizması       

  ·          Para Politikası Stratejileri

  ·          Para Politikasının Makroekonomik Çerçevesi

  ·          Para Talebi         

  ·          IS-LM Modeli

  ·          Mundell-Fleming Modeli  

  ·          Toplam Talep-Toplam Arz Modeli ve Para Politikası

  ·          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ve Türkiye’de Para Politikası

  ·          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

  ·          Merkez Bankası Bilançosu

  ·          Türkiye’de Para Politikası Uygulamaları

  ·          Türkiye’de Uygulanan Para Politikaları

  ·          Mali Sistem Ve Finansal Piyasalar

  ·          Mali Sistem         

  ·          Finansal Piyasalar            

  ·          Türkiye’de Finansal Piyasalar

  ·          Finansal Araçlar

  ·          Faiz Oranları       

  ·          Finansal Türev Araçları

  ·          Finansal Aracılar Ve Bankacılık

  ·          Finansal Aracılar

  ·          Bankacılık

  ·          Banka Bilançosu

  ·          Banka Yönetimi ve Performans Göstergeleri

  ·          Türkiye’de Mali Sistemin Yapısı Ve Bankacılık Sektörü

  ·          Türkiye’de Mali Sistemin Yapısı

  ·          Türkiye’de Bankacılık Sektörü        

  ·          Türkiye’de Mali Sistemin Denetimi

  ·          Türkiye’de Finansal Liberalizasyon

  ·          Finansal Liberalizasyon

  ·          Türkiye’de 1980 Öncesi Mali Sistem

  ·          Türkiye’de Finansal Liberalizasyon Süreci

  ·          Uluslararası Mali Sistem, Döviz Kurları Ve Temel Parite Koşulları

  ·          Uluslararası Mali Sistem: Genel Bir Bakış

  ·          Döviz Kurları ve Döviz Piyasası

  ·          Temel Parite Koşulları

  ·          Uluslararası Para Sistemi

  ·          Uluslararası Para Sisteminin Tarihsel Gelişimi

  ·          Döviz Kuru Rejimleri

  ·          Türkiye’de Döviz Kuru Rejimi Uygulamaları

  ·          Uluslararası Finansal Piyasalar Ve Sermaye Hareketleri

  ·          Uluslararası Finansal Piyasalar

  ·          Uluslararası Sermaye Hareketleri

  ·          Ödemeler Dengesi Ve Uluslararası Para Fonu

  ·          Ödemeler Dengesinin Tanımı ve Temel İlkeleri

  ·          Uluslararası Para Fonu

 • Neolitik'ten Günümüze Tarım Ekonomi ve Politikaları

  Neolitik'ten Günümüze Tarım Ekonomi ve Politikaları

 • Neolitik'ten Günümüze Tarım Ekonomi ve Politikaları
  Neolitik'ten Günümüze Tarım Ekonomi ve Politikaları
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Tarım Ekonomisi
  • Tarım Kesiminin Özgün Nitelikleri
  • Tarımsal Üretim Fonksiyonu
  • Tarım Piyasaları Ve Fiyat Oluşumu
  • Tarım Ve Ekonomik Gelişme
  • Ekonomik Gelişmeye Katkı
  • Ekonomik Gelişme Aracı: “Tarımsal Artık”
  • Tarımın Azalan Nisbi Önemi
  • Tarımda Sosyo-Ekonomik Sistemler Ve Gelişme Aşamaları
  • İlkel Kollektif Tarım
  • Köleci Tarım
  • Feodal Tarım
  • Kapitalist Tarım
  • İkinci Tarım Devrimi
  • Anadolu’da Tarım
  • İlk Dönem Tarım
  • Osmanlı Tarım Sistemi
  • Tarımda Sosyo-Ekonomik “Sistem” Sorunsalı
  • Tarım Politikaları
  • Tarım Kesimine Devlet Müdahalesi
  • Dünya Tarım Politikaları
  • Küresel Tarım Politikaları
  • Türkiye’de Tarım Politikaları
  • Tarımsal Yapı Ve Değişim
  • Tarım Kesiminin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi
  • Tarım Politikaları
  • Yeni Tarım Politikaları
 • Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme

  Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme

 • Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme
  Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Durum : Karton Kapak
   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  • Gelişmekte Olan Ülkelerin Ayrıştırıcı Özellikleri
  • Hisse Senedi Getirileri İle Makroekonomik Değişkenlere İlişkin Yapılmış Çalışmalar
  • Gelişmekte Olan Ülkelerde Hisse Senedi Getirileri Ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Panel Veri İle İncelenmesi
 • Ekonomik Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği-Türkiye Üzerine Söyleşiler

  Ekonomik Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği-Türkiye Üzerine Söyleşiler

 • Ekonomik Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği-Türkiye Üzerine Söyleşiler
  Ekonomik Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği-Türkiye Üzerine Söyleşiler
  17.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  hatlarıyla belir­tilen uyuşmazlık sorunlarının ve nihayetinde birliğe üye olmanın imkansızlıkla­rına dem vurulurken; diğer tarafta bu sürecin şüphesiz sancılı geçeceği, ama sabır gerektirdiği ve nihayetinde çok önemli kazanımlar sağlayacağını ileri sü­ren görüşler dikkat çekmektedir.

  Bu doğrultuda söz konusu konferans ve sempozyumlarda AB ile bütün­leşme lehinde ve aleyhinde ortaya çıkan konuşmaların deşifre edilerek kamuo­yuna ulaştırılması için bir kitapta derlenmesi fikri gündeme gelmiştir. Kitap yayma hazırlanırken, değerli konuşmacıların görüşlerine tekrar başvurulmuş, onayları istenmiş ve hatta konuşmanın yapıldığı tarihten bu zamana kadarki gelişmelerin ve değişimlerin de kitapta yer almasının daha uygun olacağı dü­şüncesinden yola çıkılarak, metinlerin yeniden gözden geçirilmesi de söz konu­su olmuştur. Dolayısıyla katılımcıların kendi konuşma metinlerine uygun gör­dükleri güncellemeler yapıldıktan sonra, kitap yayma hazır duruma getirilmeye çalışılmıştır.

  Özetle gerek teorik anlamda entegrasyon süreci ve gelişmeleri, gerek Türkiye-AB ilişkilerinde gümrük birliğinin yansımalarının ekonometrik analiz­leriyle kazanımlar ve kayıplar, gerekse Türkiye-AB ilişkilerinde geçmişten gü­nümüze gelişmeleri ile gelecekte olası gelişmeler hakkında sahasında yetkin olan kişilerin bakış açılarının toparlandığı toplantıların bu çalışmada okuyucuya sunulması amaçlanmıştır (Önsöz).

  Kitabın İçindeki Panel-Konferans ve Söyleşi Kısımları

  Şule Özkan: Açılış Konuşması

  Orhan Güvenen: Türkiye, Dünya ve Ab Etkileşimi

  Şule Özkan, Ö. Selçuk Emsen: Tam Üyelik Sürecinde Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

  Korkut Boratav: Türkiye’nin AB ile İlişkileri Olası Düşünülen Getiriler Üzerine Paradigmalar

  Nahit Töre: Türkiye’nin Kalkınmışlık Hedefine Ulaşmada Bir Araç: AB Üyeliği Sürecine Bir Bakış

  İnal Batu: Siyasal Perspektifte Türkiye-AB İlişkilerinde Açmazlar: Kıbrıs, Yunanistan, Ermenistan ve Terör Örgütü Sorunları

  Nur Keyder: Türkiye İstikrara Kavuştu mu?

  Erdoğan Aklin: Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler

  Özdemir Akmut: Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye-Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi

  Şükrü Sina Güreli: Türkiye-AB ve Kıbrıs İlişkileri

  Fatma Gündoğdu: Euro’ya Geçiş ve Türkiye’ye Muhtemel Etkileri

  Kerem Karabulut: Sosyo-Ekonomik Uyum Göstergeleri ve Türkiye’nin AB’ye Tam Üye Olarak Alınabilirliliği

  Aydın Fındıkçı: Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Türkiye’nin Yeri

 • Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı

  Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı

 • Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı
  Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı
  21.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda kamu politikalarını oluşturan kurum ve kuruluşların her düzeydeki elemanları da büyük bir olasılıkla bu kitapta kendileri için yol gösterici ve yararlı olabilecek çeşitli unsurlar bulabileceklerdir. (Önsöz'den).

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Endüstri iktisadında stratejik yaklaşımın dayandığı temel kavramlar: Strateji, rekabet ve regülasyon
  • Firmaların ve devletin rekabet ve regülasyon stratejilerini etkileyen fırsatlar ve tehditler
  • Firmaların ve devletin rekabet ve regülasyon stratejilerini etkileyen güç ve zafiyet unsurları
  • Davranışlardan kaynaklanan güç ve zafiyet unsurları
  • Kuruluş, işleyiş ve yeniden yapılanma aşamaları ile ilgili sorunlar ve tercihlerin firmaların rekabet ve regülasyon stratejilerine etkileri
  • Regülasyon rekabetinin göstergeleri: Firmaların rekabet ve regülasyon stratejilerindeki ve firma vizyonlarındaki farklılaşmalar
 • 1800-1914 Yıllarında Anadoluda İktisadi Değişim

  1800-1914 Yıllarında Anadoluda İktisadi Değişim

 • 1800-1914 Yıllarında Anadoluda İktisadi Değişim
  1800-1914 Yıllarında Anadoluda İktisadi Değişim
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  milli mücadele ve erken cumhuriyet dönemi Türkiyesi'nin imkan aralıklarını belirlemesi bakımından da önemli olmuştur.

  Çalışmada dönemin anadolu'ya ilişkin İngiliz konsolosluk raporları, eksiklikleri ve taraflı olabilecek saptamaları mümkün olabildiğince göz önünde turularak ve literatürde daha önce değerlendirilmemiş verilerine özel öncelik verilerek kullanılmaktadır.

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Coğrafya ve nüfus
  • Osmanlı Ticaret Hacminin Genişlemesi
  • Osmanlı Tarım Sektöründe Değişmeler
  • Osmanlı Sanayi Sektöründe Değişmeler
  • Ekler
 • Çin Yabancı Sermaye Türkiye

  Çin Yabancı Sermaye Türkiye

 • Çin Yabancı Sermaye Türkiye
  Çin Yabancı Sermaye Türkiye
  8.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Doğrudan yabancı yatırım (DYY) teorisi
  • Doğrudan yabancı yatırım miti: Çin
  • Türkiye'nin küresel ekonomiye entegrasyonu ve doğrudan yabancı yatırım performansı
  • Kalkınma sürecinde doğrudan yabancı yatırımlar: Çin perspektifinden Türkiye'ye bakış
 • Optimal Vergileme Tartışmalarında Laffer Eğrisi

  Optimal Vergileme Tartışmalarında Laffer Eğrisi

 • Optimal Vergileme Tartışmalarında Laffer Eğrisi
  Optimal Vergileme Tartışmalarında Laffer Eğrisi
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır