Seçimi Daraltın

 • Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları

  Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları

 • Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları
  Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konularından:

  • Kültür malları
  • Türleri
  • Düzenleme yolları
  • Kültür mallarının hareketliliği
  • Kültür mallarının ulusal ve uluslararası el ve yer değiştirmesi
  • Uluslararası el ve yer değiştirme açısından devletler
  • Kültür malları ile ilgili hukuki düzenlemeler
  • Kültür mallarının ulusal hukuk sistemlerinde düzenlenmesi
  • Kültür mallarının uluslararası hukukta düzenlenmesi
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Hukuku

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Hukuku

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Hukuku
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Hukuku
  10.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitaptaki konulardan bazıları:

  • KKTC yurttaşlık hukuku hakkında genel bilgiler
  • KKTC yurttaşlığın kazanılması; yasa yolu ile kazanılma Bakanlar Kurulu veya bakanlık kararı ile kazanılma, yurttaşlığa alınma
  • KKTC yurttaşlığının kaybı; kayba yol açan haller; yurttaşlıktan çıkma,  ("özel çıkma hakkı", çıkmanın usulü ve yurttaşlığın kaybı, yurttaşlığa alınmanın iptali), yurttaşlığın kaybettirilmesi, yurttaşlıktan çıkarma, yurttaşlığın korunması, kaybının sonuçları
  • KKTC  yurttaşlığının kanıtlanması; usulü, şekli ve yurttaşlığa karine teşkil eden resmi kayıt ve belgeler
  • Yurttaşlıkla ilgili kararlara karşı yargı yolu ( bildirici kararlara karşı ve koruyucu kararlara karşı)
  • Ekler; T.C. Anayasası, madde 66
  • KKTC Anayasası, madde 67
  • Türk Vatandaşlık Kanunu
  • 25/1993 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Yasası
  • Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Yasası, Madde 12 ve 25 Altında Yapılan Tüzük
 • Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları 3. Bası

  Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları 3. Bası

 • Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları 3. Bası
  Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları 3. Bası
  17.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  devletlerin iç işi olmaktan çıkıp, uluslararası bir nitelik kazanmış olan 'insan hak ve hürriyetlerine saygı' temelinde şekillendirmeye, böylece uluslar.arası sözleşme­lerdeki düzenlemeleri iç hukuk kurallarıyla uyumlu hale getirilerek, nesnel uygulamalara geçmeye çalıştıkları gö­rülmektedir. Çünkü devletlerin, ülkesinde yabancı olarak bulunan kişilere sağladığı haklarlarla, vatandaşlarına sağladığı hak­lar karşılaştırılmakta, yabancı aleyhine bir durum söz ko­nusu ise, uluslararası hukukun şiddetle karşı çıktığı 'ay­rımcılıktan’ söz edebilmektedir. Uluslar arası hukukun ulaşmayı arzu ettiği nokta, hakların kullanılmasında vatandaş ile yabancı arasındaki makasın olabildiğince kapatılmasıdır. Eserde, mevcut yabancılar mevzuatı, önceki iki baskıda olduğu gibi hem teorik hem de pratik yönleriyle ele alınmıştır. Okuyucunun yoğun ilgisi üzerine yeniden güncellenerek, 3. baskısıyla okuyucunun istifadesine sunulmuştur (Önsöz'den).

  Kitabın Bölümleri

  • Yabancı / Yabancılar Hukuku
  • Yabancı Gerçek Kişi ve hakları / Ülkeye Giriş
  • İkamet Çalışma / Öğrenim
  • Araştırma / Film Çekimi
  • Taşınmaz Edinme / Siyasal Haklar
  • Araç Satın alma / Yabancı Sürücü Belgeleri
  • Çifte Vatandaşlık / Ülkeye Giriş
  • Diplomatik İlişkiler / 4112 Sayılı Kanun (Pembe kart)
  • Göç ve Göçmenler / İltica ve Mülteci Statüsü / Sınır Dışı
 • Uluslararası Göç Hukuku

  Uluslararası Göç Hukuku

 • Uluslararası Göç Hukuku
  Uluslararası Göç Hukuku
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKU

  ·         TERMİNOLOJİ MESELESİ

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNUN KAPSAMI

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNUN NİTELİĞİ

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNAYÖN VEREN ÖRGÜTLER

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNUNYAKIN HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNUNDİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

  ·         GÖÇ OLGUSU

  ·         GÖÇ TANIMI

  ·         GÖÇ TÜRLERİ

  ·         GÖÇ NEDENLERİ

  ·         GÖÇÜN SONUÇLARI

  ·         GÖÇ TARİHİ

  ·         TÜRKİYE’DE GÖÇ

  ·         GÖÇMENLER

  ·         GENEL OLARAK

  • BENZER BAŞKA KAVRAMLAR
  • GÖÇMEN TİPLERİ

  ·         GÖÇMENLERİN HAKLARI

  • TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
  • SOSYAL EKONOMİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
  • SİYASİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
  • GÖÇ HUKUKUNDA ANAHTAR HAK VEÖZGÜRLÜKLER
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır