banner

Kitaplar

Çin Yabancı Sermaye Türkiye

 • 8,00 ₺

Çin Yabancı Sermaye Türkiye

1800-1914 Yıllarında Anadoluda İktisadi Değişim

 • 10,00 ₺

1800-1914 Yıllarında Anadoluda İktisadi Değişim

Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı

 • 21,60 ₺

Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı

Ekonomik Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği-Türkiye Üzerine Söyleşiler

 • 17,50 ₺

Ekonomik Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği-Türkiye Üzerine Söyleşiler

Optimal Vergileme Tartışmalarında Laffer Eğrisi

 • 25,00 ₺

Optimal Vergileme Tartışmalarında Laffer Eğrisi

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme

 • 11,00 ₺

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme

Neolitikten Günümüze Tarım Ekonomi ve Politikaları

 • 27 ₺

Neolitikten Günümüze Tarım Ekonomi ve Politikaları

Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama - 3. Bası

 • 37,80 ₺

Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama - 3. Bası

Prof. Dr. Ahmet Gökdereye Armağan - Ekonomi ve Hukuk Üzerine Yazılar

 • 54,00 ₺

Prof. Dr. Ahmet Gökdereye Armağan - Ekonomi ve Hukuk Üzerine Yazılar

Para-Banka-Kredi ve Para Politikası - 11. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı

 • 22,00 ₺

Para-Banka-Kredi ve Para Politikası - 11. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı

Milli Gelir ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma - Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular 3. Bası

 • 16,50 ₺

Milli Gelir ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma - Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular 3. Bası

Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum

 • 25,00 ₺

Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum