banner

Kitaplar

Devlet Bütçesi Türk Bütçe Sistemi 6.Bası

  • 12,50 ₺

Devlet Bütçesi Türk Bütçe Sistemi 6.Bası

Kamu Maliyesi. Mevzuattaki Değişikliklere ve Son İstatistik Verilerine Göre Güncelleştirilmiş 10. Bası

  • 33,00 ₺

Kamu Maliyesi. Mevzuattaki Değişikliklere ve Son İstatistik Verilerine Göre Güncelleştirilmiş 10. Bası

Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası - 12. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı

  • 16,50 ₺

Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası - 12. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı

Maliye Politikası Amaçlar, Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri 26. Bası

  • 33,00 ₺

Maliye Politikası Amaçlar, Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri 26. Bası

Maliye Politikası Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları Gözden Geçirilmiş 10. Baskı

  • 38,00 ₺

Maliye Politikası Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları Gözden Geçirilmiş 10. Baskı

Maliye Politikası Teori ve Uygulama - 9. Baskı

  • 43,50 ₺

Maliye Politikası Teori ve Uygulama - 9. Baskı