Seçimi Daraltın

 • Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi

  Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi

 • Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi
  Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  kamu hizmeti kavramına çok yönlü yaklaşarak, kaynağını, idare hukuku ile ilişkilerini, Türk hukukundaki yerini, hukuksal evrimini, hukuksal seyiri yönünden ise, ilkelerini,kurulması ve hizmetlerin yerine getirilmesinde kamu ve özel kesim işlişkilerini incelediği başarılı doktora tezi.

  Kitabın bazı bölümleri:

  • Kamu hizmeti kavramı; kamu hizmetine ilişkin üç temel yaklaşım; iktisadi nesnellik olarak kamu hizmeti, devletin işlevleri/görevleri olarak kamu hizmeti, devletin yarattığı işlevler olarak kamu hizmeti
  • Kamu hizmeti alanı; kamu hizmeti kavramının karşıtıyla tanıma çabası, kamusal üretim-kamusal işlev-kamu hizmeti, toplumsal ihtiyaçların devletçe üstlenilmesi, kamu düzeni, kayıtlayıcı faaliyet, yapıcı faaliyet
  • Kamu hizmetinin hukuksal evrimi; kavramın ortaya çıkışı, kamu hizmeti hukuksal gelişiminin hukuk ötesi bağlamı, Türk idaresi için yeni modeller
  • Kamu hizmetinin hukuksal rejimi; kamu hizmetinin hukuku, kamusal rejim minimumu: kamu hizmeti ilkeleri, kamu hizmetinin kurulması, kamu hizmetinin yerine getirilmesinde kamu-özel kesim ilişkisi
 • Ticari Hesap

  Ticari Hesap

 • Ticari Hesap
  Ticari Hesap
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ticari hesaplarla ilgili özellikle yüzde, faiz ve iskonto hesapları temel alınarak hazırlanan ve çözümlü örnekler ve test sorularıyla konunun anlaşılmasına yardımcı olan kitap.

 • Finansal Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi

  Finansal Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi

 • Finansal Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi
  Finansal Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi
  7.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  İncelemeler iki ana bölüm altında toplanacaktır. İlk bölümde finansal risk kavramı açıklanacak, terminoloji sorununa değinilecek, türev ürünlerin gelişim süreci verildikten sonra bu ürünlerin değişik açılardan tasnif edilmesi çalışılacaktır. İkinci bölümde ise adı geçen ürünlerin vergi hukuku içindeki yeri tespit edilmeye çalışılacaktır.(Önsöz'den).

  Kitabın bölümleri:

  • Türev ürünlerin ekonomik ve hukuki nitelikleri
  • Türev ürünlerinin tanıtımı
  • Türev ürünlerinin Türk hukukundaki yeri 
  • Türev ürünlerin vergilendirilmesi
  • Gelirden alınan vergiler
  • Harcamalardan alınan vergiler
  • Türev ürünlerinin vergilendirilmesinde özellik arzeden durumlar
 • Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri -Kuram, Uygulama, Bir Model Önerisi-

  Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri -Kuram, Uygulama, Bir Model Önerisi-

 • Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri -Kuram, Uygulama, Bir Model Önerisi-
  Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri -Kuram, Uygulama, Bir Model Önerisi-
  12.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Hisse senetleri piyasalarındaki endekslerin incelenmesi yanında kullanılan hesaplama yaklaşımlarına bir ölçüde eleştiri niteliği taşıyan, "hareketlilik endeksi" olarak isimlendirilen farklı bir hesaplama yöntemi de önerilmiştir. Önerilen yönteme göre İMKB- 30 endeksi ile bir karşılaştırma yapılmasını sağlamak amacıyla 2000-2003 yılları arasındaki 4 yıllık dönemi (992 gün) kapsayan bir araştırma yapılarak, araştırma sonuçları değerlendirmeye çalışılmıştır.(Sunuş'tan).

  Kitabın konu başlıkları:

  • Kuramsal açıdan endeksler
   - Fiyat endeksleri
   - Ağırlıklı endeksler
   - Zincir endeksler
  • Hisse senedi endeksleri
   - Endeks hesaplanma ilkeleri
   - Endeks hesaplanma yöntemleri
   - Geometrik ve aritmetik endekslerin karşılaştırılması
   - Endeks kapsamına alınacak hisse senetlerinin seçilmesi
   - Yeni bir hisse senedinin endeks kapsamına alınmasının veya çıkarılmasının etkileri
  • Sık karşılaşılan bazı hisse senetleri piyasası endeksleri
   - Nikkei 225 endeksi
   - Nikkei 300 endeksi
  • Hisse senedi endeksleri için bir model önerisi
   - Önerilen hesaplama yönteminin temel özellikleri
   - Önerilen endeksin hesaplanması
   - Veriler
 • Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri

  Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri

 • Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri
  Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitap riske maruz değeri (RMD) hesaplamak için kullanılan temel yöntemleri, bu yöntemlerin değerlendirmesini ve bu yöntemler için gerekli olan matematiksel, istatistiksel ve finansal bilgileri vermek amacıyla yazılmıştır.(Önsöz'den).

  Kitabın konuları:

  • Riske Maruz Değer
  • Bono Fiyatlanması
  • Varyans Kovaryans Metodu
  • Tarihi Simülasyon
  • Monte Carlo Simülasyonu
  • Volatilite
  • Uç Değer Yöntemi
  • Yöntemlerin Değerlendirilmesi
  • Ek I Matrisler
  • Ek II Kovaryans Ve Korelasyon
  • Ek III Matematiksel Beklentiler
  • Ek IV Matlab
 • Reel Sektör İşletmeleri İçin Döviz Kuru Risk Yönetimi

  Reel Sektör İşletmeleri İçin Döviz Kuru Risk Yönetimi

 • Reel Sektör İşletmeleri İçin Döviz Kuru Risk Yönetimi
  Reel Sektör İşletmeleri İçin Döviz Kuru Risk Yönetimi
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Reel sektör İşletmeleri yeni küresel rekabet ortamına uyum sağlamada zorlanırken, kur riskinin yol açtığı yeni sorunlarla da uğraşmaktadır. Son günlerde ihracat yapan işletmeler kurdaki düşüşlerden dolayı rekabet gücünü sürekli kaybetmektedir. Ülkelerin piyasaya müdahalesinin azaldığı bu dönemde sürekli devletten bir şeyler beklemek işletme yönetimlerinin zafiyetini de göstermektedir. Müdahale ile yapılan düzenlemelerin 80'lerde sağladığı faydaların 90'larda sürekli zararlara dönüştüğü unutulmamalıdır.

  İşletme yönetimleri artık bünyesinde profesyonel finans ve pazarlama uzmanlarını çalıştırarak, sermaye piyasalarındaki değişimleri sürekli takip etmelidir. Böylece kur, faiz ve enflasyon gibi risk unsurların zararlarından korunulabilecektir. İşletmeler açısından ayrıca döviz kur riski yönetimi, risklerden kurtulmanın yanında yeni fırsatlarda yakalamasını sağlayacaktır.

  Döviz kuru risk yönetimi, işletmelere uluslar arası pazarlamada güç sağlayacağı gibi, yeni finansal yöntemlerin işletme içerisinde kullanılması ile finansal yapıyı da güçlendirecektir. Sürekli ekonomik çevredeki değişimlerden etkilenen değil, aynı zamanda çevreyi yönlendirebilen bir işletme yönetimi zaman içersinde oluşabilecektir.(Önsözden)

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Temel Kavramlar ve Kur Riskinin Nedenleri
  • Kur Hareketlerinin Tahmini
  • Döviz Kuru Riskinin Yönetiminde Kullanılan Araç ve Yöntemler
  • Döviz Kuru Risk Yönetimi ve Stratejileri
  • Türkiye’de Kur Riski Yönetiminde Sorunlar
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır