Kamu Hukuku » İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku » İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası

İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası

  •  İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası

Yazar: Ender Ethem ATAY

Yayın Evi: Turhan Kitabevi Yayınları

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 2016

Sayfa Sayısı: XXXVIII+1040 s.

ISBN: 978-975-6194-83-6

Boyut: 16X24 cm

Durum: Ciltli

Etiket Fiyatı:


75.60 TL

(KDV Dahil)

  • Ürün özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Geri Bildirim

İdare Hukuku, hukukun en genç dalı olma özelliğiyle birlikte, hukuk dalları içinde en süratli gelişme istidadını da bünyesinde barındırır. İdare Hukukunun temel konularından birini oluşturan idari teşkilat, devleti ve devletten doğan tüzel kişilerin kuruluş ve işleyişini inceler. Bu yönüyle teknik anlamda iyi bir devlet idaresinin şartları ve kurallarının belirlenmesi İdare Hukukunun incelediği konulardandır. Günümüz anlayışına göre İdare Hukuku, idarenin örgütlenmesi, kamu görevlileri ve memurların statüleri, idari usul ve esasların ilke ve kurallarını kamu yararı ve insan hakları perspektifinden bakılmasını sağlamaya çalışır. Diğer hukuk dallarında da geçerli olan kanun koyucunun kendisini hukuk kurallarının, ilkelerinin, değerlerinin sadece yaratıcısı olarak görmesi değil, aynı zamanda kuralların kaynağının, cevherinin arayıcısı olması anlayışı içinde bulunması gerekliliği, İdare Hukukuna ilişkin düzenlemeler açısından hayati derecede önem taşımaktadır.

 

Kitabın Bölüm Başlıkları:

Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı

Gözden Geçirilmiş,

  

Kitabın Bölüm Başlıkları:

·         İdari Etkinliklerin Hukuki Çerçevesi

·         I. Devletin Oluşumu ve Özellikleri

·         II. İdare Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynakları

·         Anayasada Öngörülen İdareye ilişkin Temel İlkeler ve Türk İdare Teşkilatı

·         I. İdarenin Kanuniliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkeleri

·         II. Kamu Tüzelkişiliği

·         III. Türk İdari Teşkilatına Hakim Olan Anayasa İlkeleri

·         İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler

·         I. Tanımı ve Özellikleri

·         II. İdari İşlem Türkleri

·         III. İdari işlemin Unsurları

·         IV. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi

·         V. İdari İşlemlerin Sona Ermesi

·         Kamu Hizmeti

·         I. Kamu Hizmeti Kavramının önemi, Tanımı, Kurulması ve Özellikleri

·         II. Kamu Hizmetinin Yürütülmesinde Egemen Olan İlkeler

·         III. Yeni Kamu Hizmeti Anlayışı ve Kamu Hizmetlerin Yürütülmesi Sürecinde Hesap Verilebilirlik

·         IV. Kamu Hizmetlerinin Türleri

·         V. Kamu Hizmetlerinin Görülme Yöntemleri

·         İdari Kolluk

·         I. Genel Olarak

·         II. Tanım, Amacı ve Türleri

·         III. Kolluk Makamları, İşlemleri ve Usulleri

·         IV. Kolluk Yetkisinin Sınırları ve Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi

·         İdarenin Sorumluluğu

·         I. Genel Olarak

·         II. İdari Hukukunda Sorumluluk

·         III. İdarenin Sorumluluk Sebepleri

·         IV. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller

·         Kamu Malları

·         I. Kamu Malları Kavramı

·         II. Kamu Mallarının Türleri

·         III. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi

·         IV. Kamu Mallarından Yararlanma

·         V. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi

·         Kamu Görevlileri

·         I. Giriş

·         II. Devlet Memurları Kanunu’na Göre Kamu Görevlisi Türleri

·         III. Devlet Memurluğunun Tanımı, Memuriyete Giriş Koşulları, Memurların yetiştirilmesi ve Değerlendirilmesi

·         IV. Memurların Tabi Oldukları Yükümlülük ve Sınırlamaları ile Hak ve Ayrıcalıkları

·         V. Memurlara Tanının Haklar

·         VI. Memurların Mali (Akçalı) Sorumluluğu

·         VII. Memurlar Hakkında Disiplin Kovuşturması

·         VIII. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması

·         IX. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Memuriyetin Sona Ermesi

Bankalara özel taksit seçenekleri :

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme » puan
  • -

Ürün Etiket

İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Basıİdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma HukukuTurhan Kitabevi Yayınları

İlgili Ürünler

Türkiye'de İdari Yargı Tarihi Türkiye'de İdari Yargı Tarihi
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
37.80 TL
İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
86.40 TL
İdare Hukukunda Karine ve Varsayım İdare Hukukunda Karine ve Varsayım
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
35.00 TL
Kamu Tüzel Kişiliği Kamu Tüzel Kişiliği
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
108.00 TL
Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
25.00 TL
En Son Değişikliklerle İçtihatlı-Açıklamalı-Gerekçeli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları. (2 Cilt) 2. Bası En Son Değişikliklerle İçtihatlı-Açıklamalı-Gerekçeli Kamulaştırma ve...
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
150.00 TL
Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:2 Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:2
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
25.00 TL
Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:1 Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:1
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
30.00 TL
Bağımsız İdari Otoriteler Bağımsız İdari Otoriteler
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
0.00 TL
Görevden Uzaklaştırma Devlet Memurlarının ve Sözleşmeli Personelin Görevden Uzaklaştırılması. Güncelleştirilmiş 2. Bası Görevden Uzaklaştırma Devlet Memurlarının ve Sözleşmeli Personelin Görev...
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
15.00 TL

Bu Kategorinin En Çok Satanları

Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
25.00 TL
İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
86.40 TL
İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar Güncelleştirilmiş 11. Bası İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar Güncelleştirilmiş 11. Bası
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
75.60 TL
Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim) Ek: " Eksik İmtiyaz: Kamu - Özel Ortaklığı (PPP)" 3. Baskı Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim) Ek: " Eksik İmtiyaz: Kamu - Özel ...
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
32.50 TL
İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Güncelleştirilmiş 3. Bası İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Güncelleştirilmiş 3. Bası
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
32.50 TL
Yönetsel Yargı 35. Bası Yönetsel Yargı 35. Bası
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
38.00 TL
Türkiye'nin Yönetim Yapısı Güncelleştirilmiş 12. Bası Türkiye'nin Yönetim Yapısı Güncelleştirilmiş 12. Bası
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
25.00 TL
Kamu Harcamaları Hukukunda İhale Süreci Kamu Harcamaları Hukukunda İhale Süreci
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
13.50 TL
Kamu İhaleleri Kamu İhaleleri
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
27.00 TL
İdare Hukuku - Güncelleştirilmiş 5. Bası İdare Hukuku - Güncelleştirilmiş 5. Bası
Kamu Hukuku/İdare Hukuku-İdari Yargılama Hukuku-Belediye-İmar-Özelleştirme-Kamu İhale-Roma Hukuku
86.40 TL
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır