Kamu Hukuku » İcra ve İflas Hukuku » Hacizde İstihkak Davası

Hacizde İstihkak Davası

 • Hacizde İstihkak Davası

Yazar: Kudret ASLAN

Yayın Evi: Turhan Kitabevi Yayınları

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 2005

Sayfa Sayısı: XLVII+677 s.

ISBN: 975-6194-28-6

Boyut: 16X24 cm

Durum: Karton Kapak

Etiket Fiyatı:


32.50 TL

(KDV Dahil)

 • Ürün özellikleri
 • Taksit Seçenekleri
 • Yorumlar
 • Geri Bildirim

İstihkak davası, icra ve iflâs hukukuna has bir dava olmayıp eşya hukuku bakımından, haksız olarak elkonulan bir malın geri alınmasına verilen addır.İstihkak davaları ile ilgili olarak, İcra ve İflâs Kanunumuzda ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. İcra hukukunda, malın borçlunun elinde bulunması (İİK m.96 vd) ile malın üçüncü kişinin elinde bulunması (İİK m.99) halleri birbirinden ayrı ayrı düzenlenmiş iken; iflâsta yalnızca, malın iflâs masasına girmiş olması durumu hakkında düzenleme (İİK m.228) yapılmıştır. İstihkak davası, mal üzerindeki hak (duruma göre, mülkiyet hakkı veya mülkiyet dışındaki bir hak) sahibinin kim olduğunun belirlenmesine yönelik bir dava olduğu içindir ki, bu davanın sonucunda malın kaderi değişebilmektedir. Örneğin, hacizdeki istihkak davasının sonucunda, hacizli malın (daha doğru bir ifadeyle, o mal üzerindeki hakkın) borçluya ait olduğu anlaşılırsa, bu mal, alacaklı lehine paraya çevrilebilecek, aksi takdirde malın üçüncü kişiye ait olduğu tespit edildiği için (üzerindeki haciz kalkarak) mal, üçüncü kişiye verilecektir.

İçindekiler

 • Konunun Önemi, Sınırları Ve İnceleme Planı
 • İstihkak Davası Kavramı, İstihkak Davasının Tanımı ve Amacı, İstihkak Davasının Hukuki Niteliği
 • Yabancı Hukuklardaki ve Türk Hukukundaki Kanuni Düzenlemelere ve Görüşlere Genel Bakış
 • İstihkak Davasının Konusu Olabilecek Haklara İlişkin Genel Açıklamalar
 • İstihkak Davasına Konu Olabilecek Haklar
 • İstihkak İddiasının Ve Davasının Ön Koşulu Olarak Bir Haczin Bulunması Zorunluluğu
 • Elde Bulundurma Kavramı, İstihkak İddiası
 • İstihkak Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme, İstihkak Davası Açılması, İstihkak Davasının Tarafları, İstihkak Davasında Yargılama Usulü
 • İstihkak Davasında İspat Rejimi, İstihkak Davasında Yargılama Evresine İlişkin Diğer Bazı Özel Durumlar
 • Bir Malın Haczedilmiş Olması ve Haczedilen Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması
 • İstihkak İddiasında Bulunulması ve Bunun Üzerine Yapılacak İşlemler
 • İstihkak Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme
 • Alacaklının İstihkak Davası Açması, İstihkak Davasının Tarafları
 • İstihkak Davasında Yargılama Usulü Ve İspat Rejimi
 • İcra Ve İflâs Kanunu’nun 99’uncu Maddesinin 89’uncu Maddesi İle İlişkisi
 • Hacizli Malı Borçlu İle Üçüncü Kişinin Birlikte Elde Bulundurması
 • Davanın Hacizli Malın Borçlunun Elinde Bulunması Halinde Hüküm Ve Sonuçları
 • Davanın Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Hüküm ve Sonuçları
Bankalara özel taksit seçenekleri :

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme » puan
 • -

Ürün Etiket

Hacizde İstihkak Davasıİcra ve İflas HukukuTurhan Kitabevi Yayınları

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır