Çok Satanlar

 • Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası

  Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası

 • Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası
  Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası
  60.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

   

  ·          Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk; uluslararası toplum ilişkileri ve hukuk, uluslararası hukukun temel özellikleri; tanım ve terim sorunu, hukuk niteliği ve öteki hukuk düzenlerinden farkları, iç hukuk ve AB hukuku düzenleri ile ilişkileri; uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri, uluslararası hukuk ve AB hukuku ilişkileri, uluslararası hukuk kurallarının taraflara göre bağlayıcılığı sorunu

  ·          Uluslararası hukuk kurallarının oluşturulması, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukta hukuksal işlemler

  ·          Andlaşmalar (Treaties, Traités, Vertrage); andlaşmalarla iligili genel bilgiler, andlaşmaların yapılışı, andlaşmaların hukuksal geçerliliği, andlaşmaların hukuksal etkileri ve yorumlanması, andlaşmaların sona ermesi uygulanmalarının durdurulması ya da hükümlerinin değiştirilmesi

  ·          Yapılageliş (Teamül ya da örf ve adet); yapılageliş kurallarının öğeleri,  yapılageliş kurallarının oluşumu ve uluslararası hukuktaki yeri,  yapılageliş kurallarının kodifikasyonu sorunu

  ·          Tek taraflı uluslararası hukuk işlemleri; temel özellikleri, geleneksel tek-taraflı uluslararası hukuk işlemleri, uluslararası örgüt kararları

  ·          Yardımcı kaynaklar; yargı ya da hakemlik organları kararları (içtihat), öğreti (doktrin)

  ·          Uluslararası hukukun kişileri; uluslararası kişilik kavramı,  uluslararası hukukta  devletin kurucu  öğeleri, uluslararası hukukta devletin yetkisi, devlet türleri ve uluslararası hukuktaki etkileri

  ·          Devletler dışındaki birimler; devlet niteliği kazanmamış insan toplulukları, uluslararası örgütler, özel hukuk kişileri

  ·          Uluslararası hukukun mekansal kuralları; kara ülkesine ilişkin uluslararası hukuk kuralları, uluslararası deniz hukuku, uluslararası hava hukuku, uzay hukuku, çevrenin uluslararası düzeyde korunması

  ·          Uluslararası hukukun uluslararası düzeydeki ekonomik ilişkilere yönelik kuralları; uluslararası ekonomik ilişkileri düzenleyen başlıca ekonomik uluslararası örgütler; Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Malların ve hizmetlerin serbest dolaşımına yönelik ve bunlarla bağlantılı konulara yönelik kurallar, para ve ödemeler dengesine yönelik kurallar, uluslararası yatırımlara yönelik kurallar

  ·          Uluslararası hukuk düzeninde yer alma; Uluslararası hukukta tanıma, devletlerin ardıl olması (halefiyeti) 

  ·          Uluslararası ilişkilerin ve faaliyetlerin yürütülmesi; devletlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri, devlet niteliği kazanamamış birimlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri

  ·          Uluslararası hukuka uyulmasının sağlanması; uluslararası sorumluluk, uluslararası önlemler ve zorlama yolları

  ·          Uluslararası toplumda uyuşmazlıkların çözümü

 • Para-Banka-Kredi ve Para Politikası - 11. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı

  Para-Banka-Kredi ve Para Politikası - 11. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı

 • Para-Banka-Kredi ve Para Politikası - 11. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı
  Para-Banka-Kredi ve Para Politikası - 11. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Öğrencilere ve meslek sınavlarına girecek olan mezunlara yol gösterici olmak üzere hazırlanan elinizdeki kitapçık, salt akademik bir amaç taşımayıp, yazarların verdiği derslerin notlarından ve sıkça sorulan sorulardan derlenmiştir. Önceki baskılarında olduğu gibi seçilen sorular mümkün olduğunca para, banka, kredi, para politikası, finansal sistem ve uluslararası finansal sisteme ilişkin konuları kapsamak üzere derlenmiş olmakla beraber, alanla ilgili sorulabilecek bütün soruları içerdiği iddiasında değildir. Ayrıca, meslek sınavlarında söz konusu konularla ilgili sorular daha farklı biçimde formüle edilebileceği gibi birden fazla soruyu içerecek şekilde de olabilir. Buradaki amaç, para, banka, kredi, para politikası, finansal sistem ve uluslararası finansal sistemle ilgili konuları özetlemek olmuş ve sorular mümkün olduğunca soruldukları spesifik çerçevede yanıtlanmıştır. Bu yüzden kitapçığın bir bütün olarak değerlendirilmesi şüphesiz daha yararlı olacaktır. Bazı konuların veya daha spesifik soruların dışarıda kalmış olma ihtimali de göz önüne alınarak kitapçığın sonunda bir okuma listesi önerilmiştir.

  Bu yedinci baskıda, altıncı baskıda bulunan Türkiye’de uygulanmakta olan para ve döviz kuru politikalarına ve Türkiye’de faaliyet göstermekte olan finansal piyasalara ilişkin sorular son gelişmeler çerçevesinde genişletilmiş ve güncellenmiştir. Finansal istikrar, finansal kriz, piyasa kapitalizasyonu ve Türkiye’de finansal sistemin denetimi konularına ilişkin sorular eklenmiştir. Bunların yanı sıra, ilgili literatürün ve kavramların önemli bir bölümü ingilizce olduğu için kavramların ingilizce karşılıkları da yazılmıştır.

  Genişletilmiş bu baskının da öğrencilere ve meslek sınavına hazırlanan mezunlara yararlı olmasını dileriz. (Sunuş’tan)

 • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası

  Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası

 • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası
  Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası
  20.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitap, hukuk öğrenimi görmemiş olanlara, hukuk ve hukukun bazı kavramları hakkında bilgi verme amacını gütmektedir. Bu nedenle, basit ve anlaşılır bir biçimde konuların ele alınmasına çalışılmıştır. Kitabın birinci bölümünde, hukuk ile ilgili bazı temel bilgilere, ikinci bölümünde de hukukun bazı temel kavramlarına yer verilmiştir. Bunlar, bir el kitabı çerçevesi içinde ve her şeyden önce öğrencilerin derslerini izleyebilmelerine olmak için ele alınmıştır (Önsöz).

 • Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı

  Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı

 • Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı
  Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı
  37.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Halkla ilişkilerin doğuşu ve öneminin artması

  ·          Halkla ilişkilerde komşu kavramlar ve tanımlama

  ·          Yönetimin yapı işleyiş ve kararlarının halka açıklanması: tanıtım (tanıtma)

  ·          Yönetimin halkın gereksinim ve isteklerini öğrenmesi: tanıma

  ·           Osmanlı İmparatorluğunda hakla ilişkiler

  ·          Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin özgün sorunları

  ·          Uygulamada eksiklikler ve sonuçları

  ·          Özel kuruluşlarda halkla ilişkiler

  ·          Kurum içi halkla ilişkiler

  ·          Halkla ilişkilerde araç ve yöntemler

  ·          Önemi artan uygulamalar

  ·          Kriz dönemlerinde halkla ilişkiler

  ·          Reklamcılık

  ·          Halkla ilişkilerde yeni bir kurum önerisi (ombudsman)

  ·          Halkla ilişkilerin geleceği

 • Turizm Planlaması ve Politikası Turizmde Bölgesel Planlama 2. Basım

  Turizm Planlaması ve Politikası Turizmde Bölgesel Planlama 2. Basım

 • Turizm Planlaması ve Politikası Turizmde Bölgesel Planlama 2. Basım
  Turizm Planlaması ve Politikası Turizmde Bölgesel Planlama 2. Basım
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Turizm Planlaması ve Politikalar

  ·          Bölgesel Planlamanın Aşamaları – 1 : Araştırma

  ·          Bölgesel Planlamanın Aşamaları – 2 : Karar Verme

  ·          Turizm Planlarının Uygulanması

 • Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası

  Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası

 • Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası
  Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Her bilimin olduğu gibi tarih biliminin de -her ne kadar çok dar çevrelerde ve dar bir anlayış içinde tarihin bilim olup olmadığı tartışılıyor olsa bile- bir araştırma yöntemi ve tekniği olmak zorundadır. Bu gerçek kabul edilmediği takdirde, işte o zaman tarih bir bilim olmaktan ve araştırmalar da bilimsel olmaktan çıkacaktır. Günümüzde bile tarih için “dört kitap okunur, beşincisi yazılır” gibi ilkel bir görüşün zaman zaman söyleniyor olması, tarih araştırmalarındaki yöntem ve teknik konusunun önemini ve ciddiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Elbette bu konuya herkesten önce tarih araştırması yapan profesyonel ve amatör kişilerin sahip çıkması gerekir. Unutmamak gerekir ki tarih araştırma yöntemi herhangi bir bilim dalı ile kıyaslanamayacak ölçüde karmaşıktır ve burada pek sorun iç içedir.

  Bu gerçeklerin ışığında; Giriş bölümünde genel anlamda bilim nedir, bilimsel araştırma nedir konusu kısaca anlatılmıştır. Çünkü bilimsel araştırmanın genel kuralları ile tarih araştırma yönteminin kuralları önemli ölçüde çakışmaktadır.

  Birinci bölümde ele alınan “Tarihin Temel Nitelikleri” konusu ile İkinci bölümde anlatılan “Tarihin Toplumsal Bilimlerle İlişkisi” konusu, tarih araştırmaları sırasında yaşamsal önem taşımaktadır. Özellikle tarihin yardımcı bilimlerinden paleografya kronoloji, arşiv ve arşivcilik konuları yeterince bilinmeden yapılan bir araştırma eksik ve yanlışlarla dolu olacaktır. Tarihin diğer yardımcı bilimleri de araştırma konusunun özelliğine göre birinci derecede önem taşıyabilir.

  Bu bilgiler verildikten sonra sıra tarih felsefesi konusuna gelecektir. Üçüncü bölümde bu konu ele alınmıştır. Bugün dünyada geçerli olan tarih araştırma yöntemleri nasıl bir felsefe içinde uygulanmaktadır? Bunu anlayabilmek, eskiçağdan günümüze kadar gelen tarihçiler, felsefeciler ve diğer düşünürlerin tarihi, tarihsel olayları ve tarih yazımını nasıl anladıklarını ve yorumladıklarını bilmekle olanaklıdır. Eskiçağdan bugüne tarihsel olayların ve tarih yazımının nasıl olması gerektiği konusunda çok değişik görüş ve anlayış ortaya çıkmıştır.

  Tarih araştırmalarında kullanılacak malzemenin eleştirisini yapmak da bir tarihsel olayı yeniden kurarken son derece önemlidir. Çünkü belgeyi bize bırakanlar hangi koşullar altında bulunuyordu ve olayı ne ölçüde doğru gözlemlediler konusunda hem güvenilir olması hem de olmaması için pek çok neden vardır. Dolayısıyla eldeki belgenin güvenilir olduğundan emin olmak için iç ve dış eleştirisinin yapılması gerekir. Dördüncü bölümde bu konu üzerinde durulmuştur.

  Bir tarihin araştırması sırasında izlenecek yol ve uyulması gereken kurallar vardır. Bu nokta tarihin teknik yanıdır. Kitabın Beşinci bölümünde tarih araştırmalarında teknik ve hazırlanan metninin fiziksel yapısı ve görünümü konusu ele alınmıştır. Bu konu yapılan araştırmanın içeriğini fazla etkilememekle birlikte, okuyucuya kolaylık sağlaması bakımından önemlidir. Özellikle araştıracak konunun seçimi ayrı bir önem taşımaktadır. Eğer doğru bir konu seçilmemişse, daha baştan araştırma iyi sonuçlanmayacak demektir. Seçilen konunun sınırlarının araştırmacının koşullarına uygun olarak çizilmesi ve doğru bir geçici plan yapılması da tarih araştırmalarının teknik yanını oluşturmaktadır.

  Adı ne olursa olsun, ister tarih metodolojisi, ister tarihte usul, ister tarih araştırma yöntemi, isterse tarih araştırmalarında yöntem ve teknik, bu başlıkların içerdiği belli-başlı konular bu kitapta toplanmıştır. Kullanılan eserlerin referans olarak verilmesine özen gösterilmekle birlikte bu çalışmanın tamamlanması çok uzun bir zaman aldığından, kimi referansların gözden kaçma olasılığı göz önüne alınıp burada, kaynak ve araştırmalar bölümünde ve zaman zaman sayfa altlarında yeniden belirtme gereği duyulmuştur.

  Konuyla ilgili olarak daha geniş bilgi edinmek isteyenler, kitabın sonundaki geniş bibliyografyadan yararlanabilirler. Kitapta her şeye karşın gözden kaçmış kimi yanlışların bulunma olasılığı elbette vardır. Okuyucuların bunları yayınevi yazara bildirmesi, sonraki baskıların daha doğru çıkmasını sağlayacaktır. Bunun için yayınevi ve yazar şimdiden teşekkür eder.ÖNSÖZ'den

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Tarihin Temel Nitelikleri

  ·          Tarihin Toplumsal Bilimlerle İlişkisi

  ·          Tarih Felsefesi (Eskiçağdan Günümüze Tarih ve Tarihçilik Anlayışları)

  ·          Eleştiri (Analiz ve Sentez)

  ·          Araştırma Sırasında İzlenecek Yol ve Uyulması Gereken Kurallar

  ·          Sonuç, Ekler

  ·          Kaynaklar ve Araştırmalar

  ·          Alfabenin Ortaya Çıkışı İle İlgili Örnekler

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası

  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası
  108.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

   

  ·          Birinci Bölüm: Borçlar Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Temel Kavramlar

  ·          Borçlar Hukukunun Konusu Ve Kaynakları

  ·          Borçlar Hukukunun Temel Kavramları

  ·          İkinci Bölüm: Borcun Kaynakları

  ·          Hukuksal İşlemlerden Doğan Borçlar; Hukuksal Açıdan Önemli Olan Olaylar-Hukuksal İşlemler

  ·          Sözleşmeden Doğan Borçlar; Sözleşmenin Kurulması, Sözleşme Özgürlüğü – Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa  İn Contrahendo), Sözleşmenin Geçerliliği, Temsil, Sözleşmelerin Yorumu Sözleşmelerin Uyarlanması-Sözleşme Vaadi, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme

  ·          Haksız Fiilden Doğan Borçlar; Kusura Dayanan Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk Halleri, Haksız Fiilin Hüküm Ve Sonuçları

  ·          Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

  ·          Üçüncü Bölüm: Borçların Hüküm Ve Sonuçları 

  ·          İfa; İfa Yeri Ve Zamanı, Tarafları, Konusu, Sırası, Para Borçlarında İfa Ve Faiz, İfanın İspatı

  ·          Borca Aykırılık; Genel Olarak Borca Aykırılık, Kusurlu İmkansızlık, Gereği Gibi İfa Etmeme (Kötü İfa), Temerrüt 

  ·          Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar

  ·          Borçlar Ve Alacaklılar Arasında Teselsül

  ·          Koşullar (Şarta Bağlı Borçlar)

  ·          Bağlanma Parası-Cayma Parası Ve Ceza Koşulu

  ·          Alacağın Devri Ve Borcun Üstlenilmesi

  ·          Beşinci Bölüm: Borçların Borç İlişkilerinin Sona Ermesi

 • Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 42. Bası

  Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 42. Bası

 • Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 42. Bası
  Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 42. Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu yeni bası yapılırken, önceki basılarda yer alan ve anlamayı güçleştiren bazı ifadelerin sadeleştirilmesi ana amaç olmuş; bu suretle, hukukçular yanında, bütün okuyuculara, yararlanma kolaylığı sağlamaya çalışılmıştır. Ayrıca, sarf edilen bütün dikkate rağmen, yeni basılar yapılırken eklenen, çıkartılan veya yeniden düzenlenen kısımlarda ortaya çıkan bası hatalarının giderilmesine, âzamî gayret sarfedilmiştir.

  Ondokuzuncu basıdan itibaren, konuların sonuna eklenen çoktan seçmeli soruların tahminimizin çok üstünde ilgi görmesi, bizi bu hususta cesaretlendirmiş ve yeni basılar açısından teşvikkâr olmuştur.

  Yeni Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri işlenmiştir. (Önsöz’den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Hukuka Giriş; Toplum Düzeni Ve Toplumsal Davranış (Sosyal Düzen) Kuralları

  ·          Medenî Hukuk Hakkında Genel Açıklamalar

  ·          Başlangıç Hükümleri; Başlangıç Hükümlerine İlişkin Genel Bilgiler

  ·          Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler); Kişiler Hukukunun

  ·          Kanunî Düzenlemedeki Yeri Ve Önemi

  ·          Tüzel Kişiler; Tüzel Kişilere İlişkin Genel Bilgiler

  ·          Aile Hukuku; Giriş, Aile Kavramı, Aile Hukukunda Geçerli Olan İlkeler

  ·          Vesayet Hukuku; Velâyet Ve Vesayet Arasındaki Başlıca Farklar

  ·          Miras Hukuku

  ·          Eşya Hukuku; Giriş, Eşya Hukukuna İlişkin Genel Açıklamalar

  ·          Çoktan Seçmeli  5 Şıklı Sorular

 • Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi - 7. Basım

  Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi - 7. Basım

 • Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi - 7. Basım
  Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi - 7. Basım
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Seyahat Kavramı ve Seyahatin Tarihçesi
  • Turizmde Dağıtım Sistemi ve Dağıtım Kanalları
  • Seyahat  Acentalarının Organizasyon ve Yönetimi
  • Seyahat  Acentalarının Faaliyetleri
  • Seyahat  Acentalarında Tur Planlaması ve Tur Yönetimi
  • Tur Operatörleri ve Tur Toptancıları
  • Ek: IATA Acentalığı ve Biletlemede Standart Uygulamalar
  • 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Yasası ve Seyahat Acentaları
  • Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği
  • Seyahat Sigortası ve TÜRSAB Seyahat Güvence Paketi
 • Genel Turizm - Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler

  Genel Turizm - Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler

 • Genel Turizm - Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler
  Genel Turizm - Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitap, konularında uzman olan 8 farklı yazar tarafından hazırlanmış olan 18 bölümden oluşmaktadır.

  Kitabın Bölümleri:

  ·          Turizm Sektörünün Tanımı, Yapısı ve Özellikleri

  ·          Dünyada ve Türkiye’de Turizmin Tarihsel Gelişimi

  ·          Turizmde Konaklama ve Yiyecek İçecek Endüstrisi

  ·          Turizmde Ulaştırma

  ·          Turizmde Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentaları Yönetimi

  ·          Turistik Çekicilikler, Turizmde Destinasyon Pazarlaması

  ·          Turizmde Ürün Geliştirme ve Alternatif Turizm

  ·          Turizm Sosyolojisi ve Turistik Tüketici Davranışları

  ·          Turizmin Sosyo-Ekonomi Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etkileri

  ·          Turizm ve Çevre, Turizm ve Ekonomi

  ·          Turizm Sektörüne Kamu Müdahalesi ve Turizm Planlaması

  ·          Turizm Yatırımları ve Finansmanı, Turizmde Bilgi Teknolojileri

  ·          Turizmde Uluslar arası, Bölgesel ve Ulusal Örgütlenmeler

  ·          Turizm Sektöründe İnsan Kaynakları ve Kariyer Olanakları

  ·          Yirminci Yüzyılda Turizm ve Turizmin Geleceği

 • Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Yeni Medeni Kanuna Göre İşlenmiş 14. Bası

  Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Yeni Medeni Kanuna Göre İşlenmiş 14. Bası

 • Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Yeni Medeni Kanuna Göre İşlenmiş 14. Bası
  Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Yeni Medeni Kanuna Göre İşlenmiş 14. Bası
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bilindiği gibi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu gibi temel yasalarımız değişmiştir. Kitabımızın son basısından bu yana, temel kanunlardaki değişiklikler kitapta bu kanunlara yapılan atıfların gözden geçirilmesini ve güncelleştirilmesini gerektirmiştir. Yeni basıya hazırlık yapılırken, henüz yürürlüğe girmese de 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleriyle öngörülen değişikliklere ilgili kısımlarda yer verilmiştir.(Önsöz'den)

   

  ·          Başlangıç Hükümleri

  ·          Kişiler Hukuku

  ·          Aile Hukuku

  ·          Miras Hukuku

  ·          Eşya Hukuku

  ·          Borçlar Hukuku (Genel ve Özel Hükümler)

 • Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı

  Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı

 • Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı
  Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı
  48.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın İçindekiler:

   

  ·          Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölümleri

   

  ·          Türk Tarihinin ve Türk Hukuk Tarihinin Dönemleri

  ·          Türk Hukuk Tarihinin Önemleri

  ·          Hukuk Tarihinde Kaynak Sorunu

  ·          İslâmiyetten Önce Türk Hukuku

  ·          Türklerin Yaşadığı Bölgenin Coğrafi Durumu ve Türk Devletlerinin Genel Özellikleri

  ·          Mete Zamanında Hun Devleti ve Bu Devletin Hukuku Hakkında Bilinenler

  ·          Göktürk Devleti ve Hukuku

  ·          Uygurlar ve Hukukları

  ·          Türklerin İslâmiyetten Önce Kabul Etmiş Oldukları Dinler

  ·          İslâmiyetten Sonra Türk Hukuku

  ·          İslâm Hukuku

  ·          Tanzimat Dönemi’ne Kadar Osmanlı Devleti’nin Kamu Hukuku ve Örgütü

  ·          Osmanlı Devleti’nin Kamu Hukuku ile Örgütünün Kökenleri

  ·          Osmanlı Devleti’nin Kamu Hukuku ve Örgütü

  ·          Tanzimat’tan Sonra Türk Hukukunun Gelişmesi

  ·          Avrupa Hukuku’nun Gelişmesi

  ·          Tanzimat’tan Sonra Türk Hukuku

  ·          Bibliyografya

 • Turizm: İlkeler ve Yönetim

  Turizm: İlkeler ve Yönetim

 • Turizm: İlkeler ve Yönetim
  Turizm: İlkeler ve Yönetim
  10.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Turizm ve Bütünleşme
  • Turizmde Planlama
  • Turizmde Yerel Yönetimler
  • Kültürler Arası Turist Davranışı
  • Ürün Çeşitlendirilmesi
  • Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
  • Turizmde İnsan Kaynakları ve Eğitimi
  • Turizmin Geleceği
 • Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları

  Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları

 • Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları
  Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

 • Vergi Hukuku - Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 26. Bası

  Vergi Hukuku - Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 26. Bası

 • Vergi Hukuku - Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 26. Bası
  Vergi Hukuku - Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 26. Bası
  38.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Genel Vergi Hukuku

  ·          Giriş ve Tarihi Gelişim

  ·          Vergi Hukukunun Kaynakları ve Yorum

  ·          Vergilendirme Yetkisi

  ·          Vergi Ödevi

  ·          Vergilendirme İşlemleri

  ·          Vergi Borcunun Sona Ermesi

  ·          Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması

  ·          Vergi Uyuşmazlıklarından Çözüm Yolları

  ·          Veri Suç ve Cezaları

   

  Özel Vergi Hukuku

  ·          Giriş ve Tarihi Gelişim

  ·          Gelirden Alınan Vergiler

  ·          Servetten Alınan Vergiler

  ·          Harcamalardan Alınan Vergiler

 • Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap - Gözden Geçirilmiş 10. Bası

  Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap - Gözden Geçirilmiş 10. Bası

 • Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap - Gözden Geçirilmiş 10. Bası
  Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap - Gözden Geçirilmiş 10. Bası
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

   

  • Uluslararası kişilik kavramı; devletler; uluslararası hukukta devletin kurucu öğeleri, ülke, başka bir otoriteye bağımlı olmayan siyasal yönetim, uluslararası hukukta devletin yetkisi; devletin ülkesel yetkisi,devletin ülke-dışı yetkileri; devletin kişisel yetkisi, devletin ulusal yetkisi ve öteki devletlerle paylaştığı yetkileri sorunu, devlet türleri ve uluslararası hukuktaki etkileri
  • Devletler dışındaki birimler; devlet niteliği kazanamamış insan toplulukları, uluslararası örgütler; genel veriler, yapısı, organları, somut uluslararası örgüt örneklei; Birleşmiş Milletler, Avrupa Topluluğu, özel hukuk kişileri; gerçek kişileri; bireylerin uluslararası suçlar nedeniyle cezai sorumlulukları; deniz haydutluğu, köle ticareti, savaş suçluları, soykırım, uçaklara saldırı ve kaçırma, terörizm (tedhişçilik), ırk ayrımı (apartheid), kimi birey kategorilerinin korunması; azınlıklar, uyruksuzlar (tabiiyetsizler), insan haklarının korunması, uluslararası hukukta tüzel kişiler; ticaret ortaklıkları, hükümetler-dışı uluslararası örgütler 
  • Uluslararası hukukun mekansal kuralları; kara ülkesine ilişkin uluslararası hukuk kuralları; ülke kazanılması; devletin doğuşu ile bir ülkeye sahip olması, sınırlar; genel olarak kara sınırları, Türkiye kara sınırları, akarsular, göller, kanallar
  • Uluslararası deniz hukuku; genel sorunlar ve deniz hukukunun gelişimi; denizlerden yararlanmanın ana kuralları, devletin ülkesinin bir parçasını oluşturan deniz alanları; iç sular, karasuları, takımada suları, boğazlar; boğazlar genel rejimi, Türk Boğazları;  Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve uygulanması, devletin belirli egemen hakalara sahip olduğu uluslararası deniz alanları; bitişik bölgesi, balıkçılık bölgesi, kıta sahanlığı; hukuksal rejimi, Türk kıta sahanlığı ve Ege kıta sahanlığı uyuşmazlığı, münhasır ekonomik bölge, açık deniz ve uluslararası deniz yatağı
  • Uluslararası hava hukuku; havacılıkla ilgili kurallar;  havacılıkla ilgili kuralların gelişimi, hava sahasının hukuksal rejimi, telekomünikasyon ile iligili kurallar
  • Uzay hukuku; uzay sahasının hukuksal rejimi, uzaya gönderilen kişilerin ve araç-gereçlerin bağlı olduğu hukuksal rejim, uzay faaliyetlerinin hukuksal rejimi
  • Çevrenin uluslararası düzeyde korunması; çevrenin değişik öğelerine ilişkin uygulanan uluslararası hukuk kuralları; kirlenme konusunda, doğal güzellikler ve kültürel varlıkların  ve anıtların korunması konusunda
  • Uluslararası yargı ya da hakemlik kararları ve danışma görüşleri dizini 
 • Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Güncelleştirilmiş 17.Bası

  Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Güncelleştirilmiş 17.Bası

 • Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Güncelleştirilmiş 17.Bası
  Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Güncelleştirilmiş 17.Bası
  60.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Durum : Karton Kapak
   

  Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin Medeni Hukuk ile ilgili soyut ve teorik olan bilgilerinin olaylara uygulanması amacıyla hazırlanmış olan bu kitabın onuncu basısının da kısa sürede tükenmesi üzerine yeni basının yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Önceki basılarda olduğu gibi bu basıda da önceki eğitim-öğretim döneminde sınavlarda sorulan olayların bir kısmı çözümleri ile birlikte bir kısmı ise öğrencilerin kendilerinin çözümünü sağlamaları amacıyla verilmiştir.

  Bu basıda özellikle Aile ve Borçlar Hukuku alanında değişik mahkemeler tarafından benden talep edilen bilirkişi raporlarına daha fazla yer verilmiştir. Özellikle Aile Hukuku alanında yeni hukuksal kurumlar olan “katkı ve katılma alacağı” ile ilgili olarak oldukça ilginç olaylar ve bunların bilirkişi olarak çözüm yöntemlerinin sadece öğrencilerin değil, uygulayıcıların ve bu alanlarda bilirkişilik yapanların  ilgisini çekeceğini düşünmekteyim. Oldukça yeni olan bu konularla ilgili bilirkişi raporlarımdaki çözüm tarzları bu konularla ilgili yasa maddelerinin  yorumuna ışık tutacak niteliktedir.

  Bu basıda Miras Hukuku ile ilgili kısım da yer almıştır. Bu kısımda eski 743 sayılı “Türk Kanun-u Medenisi” dönemi ve yeni 4721 sayılı “Türk Medeni Kanun’u” dönemi ayrımı yapılmıştır. 01.01.2002 tarihinden önceki ölüm olaylarında eski Medeni Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle eski Medeni Kanun döneminde yayınladığımız kısımlara burada aynen yer verilmiştir.

  Kitapta çözümü verilmiş ya da okuyucuya bırakılmış olayların bir kısmı hayali bir kısmı ise bana uygulayıcı olarak intikal eden yaşanan uyuşmazlıklardan alınmıştır.

  Olay çözümleri ile ilgili açıklamalar öğrencilerin gerek sınavlarda gerekse meslek yaşamlarında karşılaşabileceği sorunları çözebilme alışkanlığını edinmelerini sağlayacak niteliktedir. Önsöz'den)

   

  Kitapta,

   

  - Başlangıç Hükümleri

  - Kişiler Hukuku

  - Aile Hukuku

  - Borçlar Hukuku Genel Hükümler

  - Borçlar Hukuku Özel Hükümler

  - Eşya - Miras Hukuku
  ile ilgili pratik çalışmalar verilmiştir.

 • Konaklama Yönetim Muhasebesi Maliyet Analizleri - 2. Baskı

  Konaklama Yönetim Muhasebesi Maliyet Analizleri - 2. Baskı

 • Konaklama Yönetim Muhasebesi Maliyet Analizleri - 2. Baskı
  Konaklama Yönetim Muhasebesi Maliyet Analizleri - 2. Baskı
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·         Konaklama İşletmeleri

  ·         Konaklama İşletmeleri

  ·         Gelişimi

  ·         Sınıflandırma

  ·         Organizasyon Yapısı

  ·         Yönetim Muhasebesine Giriş

  ·         Muhasebe Sistemi

  ·         Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi Arasındaki Farklılıklar

  ·         Yönetim Muhasebesi

  ·         Konaklama Yönetim Muhasebesi

  ·         Konaklama Yönetim Muhasebesinin Kapsamı

  ·         Ek: Konaklama İşletmelerinde Maliyet Belirleme Sorunu

  ·         Maliyetler            

  ·         Maliyet Kavramı

  ·         Maliyetlerin Sınıflandırılması

  ·         Konaklama İşletmelerinde Maliyetler

  ·         Konaklama Maliyetlerinin Sınıflandırılması

  ·         Konaklama İşletmelerinde Gelirler

  ·         Bütçeleme

  ·         Bütçe Kavramı

  ·         Bütçe Çeşitleri

  ·         Bütçeleme

  ·         Bütçelemenin İlkeleri ve Yararları

  ·         Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Bütçeler

  ·         Bütçesel Kontrol

  ·         Varyans (Sapma) Analizi

  ·         Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri

  ·         Başabaş Noktası (BBN) Kavramı

  ·         Hacim / Kâr Grafiği

  ·         Birden Fazla Ürün Olması Durumunda BBN Analizi

  ·         Eğrisel Maliyet ve Gelir Durumunda BBN Analizi

  ·         BBN Analizinin Yönetim  Kararlarına Uygulanması

  ·         Maliyet Yapısının Kârlılık Üzerindeki Etkisi

  ·         Kaldıraç

  ·         Karar Verme

  ·         Karar Verme

  ·         Karar Vermeye Etki Eden Faktörler

  ·         Karar Verme Ortamları

  ·         Konaklama İşletmelerinde Karar Verme Alanları

  ·         Fiyatlama

  ·         Fiyat

  ·         Fiyatlama

  ·         Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama

  ·         Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama Yaklaşımları

  ·         Konaklama Hizmetlerinin Fiyatlaması

  ·         Yiyecek & İçecek Hizmetlerinin Fiyatlaması

  ·         Konaklama İşletmelerinde Fiyat Artışları ve İndirimleri

  ·         Yiyecek-İçecek Maliyet ve Gelir Kontrolü

  ·         Yiyecek ve İçecek Kontrolü

  ·         Yiyecek Maliyetlerinin Kontrolü

  ·         İçecek Maliyetlerinin Kontrolü

  ·         İşgücü Maliyetlerinin Kontrolü

  ·         Diğer Maliyetlerin Kontrolü

  ·         Gelir Kontrolü

  ·         Konaklama İşletmelerinde Karşılaşılan Hileler

  ·         Finansal Analiz

  ·         Finansal Analiz

  ·         Finansal Tablolar

  ·         Finansal Analiz Yöntemleri

  ·         Rasyo Analizi

  ·         İşletme Sermayesi Yönetimi

  ·         İşletme Sermayesi

  ·         Konaklama Tesislerinde İşletme Sermayesi

  ·         Konaklama İşletmelerinde İşletme Sermayesi Yönetimi

  ·         İşletme Sermayesinin Finansmanında Geleneksel Yaklaşımlar

  ·         İşletme Sermayesinin Finansmanında Yeni Yaklaşımlar

  ·         Çokuluslu Tesislerde İşletme Sermayesi Finansmanı

  ·         Yatırım Planlaması

  ·         Yatırım Kavramı

  ·         Konaklama İşletmesi Yatırımları

  ·         Yatırım Kararlarına Giriş

  ·         Faiz Hesaplamaları

  ·         Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi

  ·         Ekler    

  ·         Tablo 1: Bileşik Faiz

  ·         Tablo 2: Bileşik İskonto

  ·         Tablo 3: Bileşik Annüite Faiz

  ·         Tablo 4: Bileşik Annüite İskonto

 • Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları 34. Bası

  Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları 34. Bası

 • Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları 34. Bası
  Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları 34. Bası
  27.00 TL
  Mevzuattaki son değişikliklere göre düzenlenmiştir
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın 1977'de yapılan 3. baskısından bu yana yurdumuzda çok şey değişti: 1961 Anayasası'nın kurmuş olduğu demokratik hukuk devleti düzeni yozlaştırıldı ve yürütülemedi. Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye girdi. Siyasal iktidarların umursamazlığı sonunda bölünme ve yıkılma noktasına gelen memleket, 12 Eylül harekâtıyla yeni bir arayış içine gir­miştir. Kurucu Meclis tarafından yapılan yeni Anayasa Halkoylaması ile Türk Ulu­su tarafından da benimsendi. Ancak bunun demokratik haklar açısından başarılı bir Anayasa olduğu söylenemez. Anayasa'nın birçok hükümleri siyasal partilerce dahi eleştirilmesine karşın, değişecek konular ve içerikleri üzerinde uzlaşmaya varılamadığı için, 1995 yılına kadar esaslı bir değişiklik yapılamamıştır. Nihayet 1995 yılında partiler Anayasa'nın 20 kadar maddesi üzerinde değişiklik yapılması üzerin­de anlaşabilmiş ve bu değişiklikler 4121 sayılı yasa ile gerçekleştirilmiş ve 1999'da da 4388 ve 4446 sayılı yasalarla 4 maddesi de değiştirilmiştir (Önsöz).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Sosyal Yaşam-Sosyal Düzen-Hukuk

  ·          Pozitif Hukukun Kaynakları

  ·          Hukukun Kollara Ayrılışı

  ·          Hukuksal İlişkiler ve Haklar

  ·          Hakların Korunması

 • Yalın Üretim (Japon Modeli)

  Yalın Üretim (Japon Modeli)

 • Yalın Üretim (Japon Modeli)
  Yalın Üretim (Japon Modeli)
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu tezi savunanlara göre yalın üretimde kaybeden yoktu, herkes kazanıyordu. Bu anlayışın sonucu olarak yalın üretim Batı'da daha çok toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi adlarla uygulanmaya başlandı. Ancak bu uygulamalar, yalın üretimin Japonya'daki özgül koşullarda ortaya çıkan ve sosyo-kültürel yönü hiçbir şekilde göz ardı edilemeyecek olan bütünsel bir üretim felsefesi olduğunu dikkatten kaçırdıkları için, genelde Japonya'daki kadar başarı sağlayamamaktadır. Sistemin par­çalarını benimsemek yeterli olmamakta, yalın üretim sistemi bekleni­len sonucu vermemektedir. Asıl önemlisi, Avrupa'da işçi-işveren ilişkileri, Japonya’daki Uzlaşmacı ilişkilerden tamamen farklıdır ve sınıf anlayışına dayanmaktadır. (Sunuş).

 • Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama - 3. Bası

  Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama - 3. Bası

 • Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama - 3. Bası
  Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama - 3. Bası
  37.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Paranın Temel Kavramları Ve Tarihsel Gelişimi

  ·          Paranın Tanımı  

  ·          Paranın Fonksiyonları      

  ·          Para Benzerleri  

  ·          Paranın Tarihsel Gelişimi               

  ·          Elektronik Para  

  ·          Senyoraj              

  ·          Gresham Kanunu             

  ·          Para Aldanması

  ·          Türkiye’de Paranın Tarihsel Gelişimi

  ·          Para Arzı Ve Merkez Bankacılığı

  ·          Para Arzı              

  ·          Merkez Bankacılığı            

  ·          Para Politikası

  ·          Para Politikası ve Hedefleri            

  ·          Enflasyon            

  ·          Para Politikası Araçları     

  ·          Para Politikası Uygulaması            

  ·          Paranın Aktarım Mekanizması       

  ·          Para Politikası Stratejileri

  ·          Para Politikasının Makroekonomik Çerçevesi

  ·          Para Talebi         

  ·          IS-LM Modeli

  ·          Mundell-Fleming Modeli  

  ·          Toplam Talep-Toplam Arz Modeli ve Para Politikası

  ·          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ve Türkiye’de Para Politikası

  ·          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

  ·          Merkez Bankası Bilançosu

  ·          Türkiye’de Para Politikası Uygulamaları

  ·          Türkiye’de Uygulanan Para Politikaları

  ·          Mali Sistem Ve Finansal Piyasalar

  ·          Mali Sistem         

  ·          Finansal Piyasalar            

  ·          Türkiye’de Finansal Piyasalar

  ·          Finansal Araçlar

  ·          Faiz Oranları       

  ·          Finansal Türev Araçları

  ·          Finansal Aracılar Ve Bankacılık

  ·          Finansal Aracılar

  ·          Bankacılık

  ·          Banka Bilançosu

  ·          Banka Yönetimi ve Performans Göstergeleri

  ·          Türkiye’de Mali Sistemin Yapısı Ve Bankacılık Sektörü

  ·          Türkiye’de Mali Sistemin Yapısı

  ·          Türkiye’de Bankacılık Sektörü        

  ·          Türkiye’de Mali Sistemin Denetimi

  ·          Türkiye’de Finansal Liberalizasyon

  ·          Finansal Liberalizasyon

  ·          Türkiye’de 1980 Öncesi Mali Sistem

  ·          Türkiye’de Finansal Liberalizasyon Süreci

  ·          Uluslararası Mali Sistem, Döviz Kurları Ve Temel Parite Koşulları

  ·          Uluslararası Mali Sistem: Genel Bir Bakış

  ·          Döviz Kurları ve Döviz Piyasası

  ·          Temel Parite Koşulları

  ·          Uluslararası Para Sistemi

  ·          Uluslararası Para Sisteminin Tarihsel Gelişimi

  ·          Döviz Kuru Rejimleri

  ·          Türkiye’de Döviz Kuru Rejimi Uygulamaları

  ·          Uluslararası Finansal Piyasalar Ve Sermaye Hareketleri

  ·          Uluslararası Finansal Piyasalar

  ·          Uluslararası Sermaye Hareketleri

  ·          Ödemeler Dengesi Ve Uluslararası Para Fonu

  ·          Ödemeler Dengesinin Tanımı ve Temel İlkeleri

  ·          Uluslararası Para Fonu

 • Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması

  Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması

 • Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması
  Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  I.         GİRİŞ

  II.        AVRUPA İDARE HUKUKUNDA HUKUKİ GÜVENLİK VE

  MEŞRU BEKLENTİLERİN KORUNMASI

  III.      TÜRK İDARE HUKUKUNDA HUKUKİ GÜVENLİK VE

  MEŞRU BEKLENTİLERİN KORUNMASI

 • Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

  Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  10.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölümleri:

  • Araştırma Yapmak, Araştırma: Yöntem ve Süreçler
  • Nicel Araştırma, Nitel Araştırma
  • Araştırma: Raporlamak, Araştırma: Yayımlamak
  • Araştırma: Sözlü Sunum
 • Yarım Asrın Ardından Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri

  Yarım Asrın Ardından Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri

 • Yarım Asrın Ardından Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri
  Yarım Asrın Ardından Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Belgin AKÇAY ve Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Geleceği

  Burak ERDENİR: Türkiye-Avrupa Bütünleşmesi: Kimlik ve Kültür Unsurları

  Atila ERALP: Türkiye-Avrupa Bütünleşmesi: Tarihsel-Düşünsel Ortam ve Değişim

  Ercüment TEZCAN: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Ortaklık Boyutu: Hukuki Çerçeve

  Zerrin TORUN: Avrupa Birliği’nin Türkiye ile İlgili Genişleme Politikası: Kuramsal Çerçeve

  Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE-Fulya HİSARLIOĞLU: Avrupa Koşulluğu ve Türkiye’de Siyasi Reform Süreci

  Aylin GÜNEY: Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü

  Ercüment TEZCAN: İnsan Hakları

  Çağrı ERHAN-Ekrem Yaşar AKÇAY: AB, NATO ve Türkiye İlişkileri

  Salih BIÇAKCI: Türkiye’nin Komşularıyla İlişkileri

  Bahri YILMAZ: Gümrük Birliği’nin Teorik Çerçevesi

  M. Sait AKMAN: Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği İlişkisi ve Ortak Dış Ticaret Politikası

  Derya SEVİNÇ: Mali İşbirliği

  Belgin AKÇAY: Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Ekonomik Bütünleşmesi

  Ercüment TEZCAN: Türkiye’nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyumu

  Halis AKDER: Tarım Politikası

  Gamze ÖZ: Rekabet Politikası

  Mitat ÇELİKPALA: Enerji Politikası

  Rana İZCİ: Çevre Politikası

  Ayşe İdil AYBARS: Sosyal Politika

  Canan ASLAN AKMAN: Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  Burak ERDENİR: Vize

  Çiğdem NAS: Türkiye’de Avrupa Birliği Algıları

  Başak YAVÇAN: Avrupa Birliği’nde Türkiye Algıları

  Tuğrul ARAT: Sonuç: Türkiye-AB İlişkilerinin Gelişmesinde Bazı Saptamalar ve Genel Bir Değerlendirme

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır