Seçimi Daraltın

 • Avrupa Birliği Kapısında Türkiye

  Avrupa Birliği Kapısında Türkiye

 • Avrupa Birliği Kapısında Türkiye
  Avrupa Birliği Kapısında Türkiye
  7.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  kitlesine ulaşılmasını sağlamak amacıyla daha da kapsamda hazırlanmıştır.

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Atatürk'ün ve Cumhuriyet hükümetlerinin Batıya olumlu bakışına karşılık Batının Türkiye'ye olumsuz yaklaşımı 
  • Lüksemburg ve Helsinki zirvelerinin Türkiye'nin tam üyeliği açısından değerlendirilmesi 
  • Nice zirvesinde unutulan Türkiye 
  • Genişleme sürecinde tam üyelik perspektifi 
  • AB'nin geleceği: Leaken zirvesi ve bildirisi
  • Avrupa konvansiyonu ve Türkiye - AB ve ordu 
  • Fransa'da Ermeni soykırım yasasının kabulü ve bunun sonuçları 
  • Avrupa Parlamentosu ve Ermeni Soykırım Kararı 
  • Türkiye AB ilişkilerinin hükümet programında ele alınışı 
  • Ulusal programda AB'ne verilen sözler ve gerçekleşmeler 
  • Kavşaktaki Türkiye
 • Avrupa Kamu Hukuku Düzeninde Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yargı Yetkisi Sorunu

  Avrupa Kamu Hukuku Düzeninde Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yargı Yetkisi Sorunu

 • Avrupa Kamu Hukuku Düzeninde Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yargı Yetkisi Sorunu
  Avrupa Kamu Hukuku Düzeninde Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yargı Yetkisi Sorunu
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmanın ana izleği, yazarın ifadesiyle, “öncelikli olarak ulusal hukukların yetkisinde bulunan insan hakları güvencelerinin, Avrupa ölçeğinde ulus-aşan sınırlara dayanmasının getirebileceği sorunları konu almaktadır; ulusüstü hukuk düzeninde insan hakları rejimini ve gelişimini topluluk hukuku ve ulusal hukuklar arasındaki çatışmaların referansları eşliğinde olası örtüşme ve çatışma alanlarından ikincisini yani ATAD ile AİHM arasındaki yargı yetkisi ilişkisini konu edinmektedir.”

  Avrupa tasarımı uzun vadeli bir perspektifin ürünüdür. Her ne kadar konjonktürel dalgalanmalardan etkileniyor olsa, Avrupa’nın dünya tarihsel önemi söz konusu dalgalanmalara bağlı olarak kimi zaman güncelliğini yitiriyor görünse de bu gerçek kolay kolay değişmez. Avrupa Birliği’nin içsel dinamikleri ve kendi içkin konjonktürü dışsal gelişmelerden çok daha belirleyicidir Nitekim Avrupa Anayasası’nın ve izleyen dönemde yerini ikâme etmesi düşünülen Lizbon Reform Antlaşması’nın üye ülkelerin referandumlarına takılması Avrupa’nın geleceği konusunda dış kaynaklı kriz ortamından çok daha belirleyici olmuştur. Aktüel sorunların bu kitapta tartışılan son derece önemli konuları ikinci plana itmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Ozan Değer’in de belirttiği üzere, ATAD ve AİHM arasındaki yargı yetkisinin paylaşımı sorunu, uluslararası hukuk ile gelişmekte olan ulusüstü hukuk arasındaki hiyerarşik gelişime dair bir sorundur. ATAD kararlarının bir uluslararası mahkeme tarafından denetlenme ihtimali soyut hak ve özgürlükler bakımından bir ilerleme işareti kabul ediliyor görülse de, ulusüstü hukuk bakımından aynı olasılık Ius Publicum Europaeum’un erozyonu ya da sonu anlamına gelmektedir. Maastricht’ten bu yana Temel Haklar Şartı ve Anayasa girişimini; izleyen dönemdeki Reform Antlaşması’nı söz konusu gerilimin giderilmesi ışığında okumak Avrupa Birliği’ne dair Ius Publicum bilgi ve deneyimimizi genişletecektir. Elinizdeki kitap bu yönde bir okuma için iyi bir başlangıç noktası sunuyor. Doç. Dr. Aykut Çelebi (Sunuş’tan)

  Kitabın Bölüm Başlıkları

  ·          Kavramsal Ve Hukuksal Çerçeve

  ·          Avrupa Birliği Hukukunda İnsan Haklarının Yeri Ve Gelişimi

  ·          Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İlişkisi

  ·          Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yargı Yetkisi İlişkisi

 • Avrupa Bütünleşme Sürecinde Ekonomik ve Parasal Birlik

  Avrupa Bütünleşme Sürecinde Ekonomik ve Parasal Birlik

 • Avrupa Bütünleşme Sürecinde Ekonomik ve Parasal Birlik
  Avrupa Bütünleşme Sürecinde Ekonomik ve Parasal Birlik
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          AET Öncesi Dönemde Para Birliği Kurma Girişimleri

  ·          19.Yüzyıl Öncesi Dönemde Para Konusunda Görülen Gelişmeler

  ·          19.Yüzyıl’daki Para Birlikleri

  ·          Altın Para Standardı ve Uluslararası Altın Standardı

  ·          Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği

  ·          Bretton Woods Sistemi

  ·          AET Sonrası Dönemde Para Birliği veya Ortak Para Sistemi Kurma Girişimleri

  ·          Avrupa Ödemeler Birliği

  ·          Avrupa Topluluğu'nun Kuruluşu ve Roma Antlaşması

  ·          Maastricht Antlaşması, Ekonomik ve Parasal Birlik Ve Euro

  ·          Maastricht Antlaşması ve Ekonomik ve Parasal Birlik

  ·          Ekonomik ve Parasal Birliğin Etkileri ve Faydaları

  ·          Euro Alanı ve Euro’nun İlk Makro-Ekonomik Etkileri

  ·          Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin AB’ye Tam Üyeliği ve Euro

  ·          Euro Alanının On Yıllık Değerlendirmesi ve Euronun Geleceği

 • Yarım Asrın Ardından Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri

  Yarım Asrın Ardından Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri

 • Yarım Asrın Ardından Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri
  Yarım Asrın Ardından Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Belgin AKÇAY ve Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Geleceği

  Burak ERDENİR: Türkiye-Avrupa Bütünleşmesi: Kimlik ve Kültür Unsurları

  Atila ERALP: Türkiye-Avrupa Bütünleşmesi: Tarihsel-Düşünsel Ortam ve Değişim

  Ercüment TEZCAN: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Ortaklık Boyutu: Hukuki Çerçeve

  Zerrin TORUN: Avrupa Birliği’nin Türkiye ile İlgili Genişleme Politikası: Kuramsal Çerçeve

  Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE-Fulya HİSARLIOĞLU: Avrupa Koşulluğu ve Türkiye’de Siyasi Reform Süreci

  Aylin GÜNEY: Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü

  Ercüment TEZCAN: İnsan Hakları

  Çağrı ERHAN-Ekrem Yaşar AKÇAY: AB, NATO ve Türkiye İlişkileri

  Salih BIÇAKCI: Türkiye’nin Komşularıyla İlişkileri

  Bahri YILMAZ: Gümrük Birliği’nin Teorik Çerçevesi

  M. Sait AKMAN: Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği İlişkisi ve Ortak Dış Ticaret Politikası

  Derya SEVİNÇ: Mali İşbirliği

  Belgin AKÇAY: Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Ekonomik Bütünleşmesi

  Ercüment TEZCAN: Türkiye’nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyumu

  Halis AKDER: Tarım Politikası

  Gamze ÖZ: Rekabet Politikası

  Mitat ÇELİKPALA: Enerji Politikası

  Rana İZCİ: Çevre Politikası

  Ayşe İdil AYBARS: Sosyal Politika

  Canan ASLAN AKMAN: Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  Burak ERDENİR: Vize

  Çiğdem NAS: Türkiye’de Avrupa Birliği Algıları

  Başak YAVÇAN: Avrupa Birliği’nde Türkiye Algıları

  Tuğrul ARAT: Sonuç: Türkiye-AB İlişkilerinin Gelişmesinde Bazı Saptamalar ve Genel Bir Değerlendirme

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır